Sunteți pe pagina 1din 2

Mathcad este un instrument software profesional, produs al firmei

MathSoft, dedicat efectuării de calcule matematice cu aplicabilitate mai ales

în tehnică.

Ceea ce evidenţiază Mathcad-ul în mulţimea programelor de acest

tip este deosebita sa elasticitate în manipularea componentelor matematice

(date şi formule), elasticitate dublată de o excepţională accesibilitate în

utilizare. Aceste calităţi situează Mathcad-ul la graniţa dintre limbajele de

programare şi programele de calcul tabelar.

Spre deosebire de alte programe de calcul, care impun introducerea

ecuaţiilor prin utilizarea unor simboluri convenţionale specifice, Mathcad

permite utilizarea sintaxei folosită în matematică.

Pentru exemplificare este prezentată o ecuaţie scrisă în sintaxa

simbolică specifică programelor de calcul:

x = (- B + SQRT (B**2 - 4*A*C)) / (2*A) (1.1)

şi în sintaxa utilizată de MATHCAD:

2a

bb4ac

− + − ⋅ ⋅ = (1.2)

În Mathcad calculele pot efectuate atât simbolic cât şi numeric,

putând fi însoţite de texte sau de reprezentări grafice 2D sau 3D.

Prin oferirea unui mediu de lucru integrat, conţinând pe aceeaşi

foaie de lucru ecuaţii, text şi elemente grafice, Mathcad-ul face posibilă atât

efectuarea de calcule complexe rapid şi uşurinţă, cât şi prezentarea

rezultatelor într-o formă accesibilă.

Programul Mathcad este disponibil în trei variante:

- Mathcad Professional edition, conţine toate facilităţile de calcul,

reprezentând standardul industrial pentru matematici aplicate în domeniul

tehnic, oferind rezultate de nivel profesional. Sunt accesibile şi o serie de


facilităţi referitoare la accesul simultan, în echipe de lucru.

MATHCAD - proiectare interactivă şi prelucrarea datelor experimentale

- Mathcad Professional Academic edition, este destinat mediului

academic, dispunând în principiu de aceleaşi facilităţi şi performanţe de

calcul. Nu este accesibil lucrul simultan.

- Mathcad Standard edition, este destinat utilizării uzuale, în

aplicaţii obişnuite, fiind astfel structurat încât să permită lucrul rapid şi uşor

atunci când calculatoarele ştiinţifice, şi celelalte instrumente de calcul

specifice nu sunt accesibile.

O scurtă prezentare a facilităţilor programului Mathcad şi a

repartizării acestora pe ediţii este făcută în tabelul 1.1