Sunteți pe pagina 1din 2

CONŢINUTUL UNUI PROGRAM

2.1. Spaţiul de lucru în Mathcad

Atunci când este accesat programul Mathcad, utilizatorului i se

prezintă o fereastră (figura 2.1) în care se pot distinge elementele

caracteristice aplicaţiilor ce rulează sub Windows: bară de stare, bară de

meniuri derulante, bare de unelte şi zona de lucru - corespunzătoare unei foi

de lucru.

Fig. 2.1

Fereastra de lucru pentru Mathcad

Barele de unelte conţin butoane ce permit accesarea grafică a unor

serii de comenzi ale programului, ele putând fi vizibile sau invizibile.

Comenzile respective sunt organizate în mai multe categorii, fiecăreia

corespunzându-i o bara de unelte unică. Cele mai importante sunt:

Conţinutul unui program

- bara Standard, amplasată imediat sub bara de meniuri, conţinând

comenzile referitoare la gestionarea documentelor, utilizarea imprimantei,

utilizarea clipboard-ului etc.;

- bara Formatting, situată sub bara Standard, conţinând comenzile

referitoare la alegerea tipului şi mărimii fonturilor, alinierea textului, liste

etc.;

- bara Math, amplasată pe marginea din stânga a ferestrei,

conţinând o serie de butoane cu ajutorul cărora se pot activa-dezactiva restul

barelor de unelte (Arithmetic - pentru operaţii matematice uzuale,

Evaluation - pentru operaţii logice, Graph -

pentru crearea graficelor, Matrix - calcul

matricial, Calculus - calcul diferenţial şi

integral, sume, produse şi limite,

Programming - pentru crearea programelor,

Greek - alfabetul grecesc, Symbolic - pentru

calcul simbolic cu ajutorul cuvintelor-cheie).


Toate barele de unelte pot fi activate

(făcute vizibile) cu ajutorul comenzilor

corespunzătoare cuprinse în meniul View,

submeniul Toolbars (figura 2.2).

Barele Standard şi Formatting pot

personalizate de utilizator, prin adăugarea sau

eliminarea butoanelor, folosind. comanda

Customize ce este accesibilă în meniul apărut la executarea unui clic pe bara

respectivă (cu butonul din dreapta mouse-ului). În fereastra apărută la

activarea comenzii

utilizatorul poate organiza

bara după dorinţă,

folosind butoanele Add şi

Remove (figura 2.3). De

remarcat că numărul

comenzilor este limitat,

iniţial fiind toate cuprinse

în bară.

Fig. 2.2

Activarea barelor de unelte

Mathcad este

dotat cu un sistem de

ajutor manifestat sub

forma unor scurte explicaţii (tool-tip) ce apar atunci când cursorul mouseului este ţinut câteva
secunde pe un buton din barele de unelte. În cazul