Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina de Endodonţie

Coordonator de activitate didactică


Sef lucr. Dr. Anca Melian

Informatii pentru desfasurarea examenului ENDODONTIE, an universitar 2019-2020

Desfăşurarea activităţii în cadrul disciplinei de Endodonţie se face conform curiculei de curs


şi stagii, ENDO1 în săptămânile S1-S10 (examen practic in S11), respectiv ENDO 2 în
săptămânile S15-S24,(examenul practic în S25).
Verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice se va face prin următoarele tipuri de examen:

ENDO 1, sesiunea ordinara 1


• Examen practic: manoperă practică pe dinte extras si verificare teoretica din tematica de
stagii.
• Examen unic: metodologia examenului unic din tematica de curs, 45 întrebări.

ENDO 2, sesiunea ordinara 2


• Examen practic:
- Dosarul cu manoperele clinice realizate pe parcursul semestrului, in cadrul
baremului
- prezentare de caz clinic la pacientul la care s-a realizat o manopera din barem
- prezentare referat
• Examen unic: metodologia examenului unic din tematica de curs, 45 întrebări.
Disciplina de Endodonţie
Coordonator de activitate didactică
Sef lucr. Dr. Anca Melian

Condiţii de particicipare la examen:

• prezenţa la stagii şi cursuri conform regulamentului (Endo1 si Endo2)


• realizarea unor cavitati de acces pe dinti extrasi, modelare canalara si obturare
radiculara pe dinti extrasi sau blocuri de silicon. (Endo1)
• barem de manopere practice îndeplinit (Endo2):
- 2 cazuri de tratament endodontic finalizate (înregistrate pe foi de observaţie)
- 2 examene clinice înregistrate pe foi de observaţie
Cazurile tratate pot fi la acelaşi pacient, deci se înregistrează o singură foaie de
observaţie. In această situaţie, al doilea examen clinic va fi la un pacient la care s-a
realizat altă manoperă (detartraj, coafaj indirect, direct, obturaţie coronară).
Foile de observaţie se prezintă la examenul practic şi vor fi însoţite de radiografii.
- Referat (Endo2) transmis în formă electronică pe mail titularului de curs
meliananca@yahoo.com până la data de 1aprilie 2020 urmând să fie corectat şi
notat.
o referatul trebuie sa indeplineasca conditiile unui referat de documentare,
realizat pe baza unuia sau a mai multor materiale bibliografice si structurat
după schema: titlul temei, introducere, sinteza literaturii, discuţii, concluzii,
bibliografie.
o nu se accepta copypaste-uri sau traduceri integrale ale unui articol.
o referatul va fi redactat cu caractere Times New Roman, 12p, 1.5, 1200-1500
cuvinte. Documentul va fi salvat (cuvinte legate, negru) astfel:
1ionescumihaelarefendo
• 1: numărul grupei
• ionescumihaela: nume, prenume
• ref: referat
• endo: endodontie
• Nota de la examenul practic va fi media notelor acordate referatului si prezentarii
pacientului.
• Nota finală este calculată procentual: 10% nota asistentului de grupă, 40% nota de la
examenul practic, 50% nota de la examenul scris.
Disciplina de Endodonţie
Coordonator de activitate didactică
Sef lucr. Dr. Anca Melian

Modificarile aduse documentului initial, afisat la inceputul anului universitar 2019-2020,


in contextul invatamantului on-line.
• Nota asistentului de grupa va fi pusa pe baza a 2 discutii de caz, transmise word pt
asistentul de grupa, dupa modelul celor care s-au discutat la stagiu.
Dosarul de examen va consta in:
• Barem:
• 2 prezentari caz (word). Cazul se construieste respectand structura foii de
observatie, pe baza a minimum 2 radiografii (initial, final, eventual etape
intermediare).
• Pot fi folosite fie cazurile realizate in timpul stagiilor, fie cele alese de catre
asistentul de grupa din surse la libera alegere, insotite de diagnostic.
• Obligatoriu este ca macar un caz din cele 2 sa fie sa fie cu obturatie definitiva
pentru a putea fi evaluata.
• Referatul, intocmit dupa regulile stabilite la inceput de an si afisate. Cele care nu
corespund acestor conditii, nu vor fi luate in considerare.

Data pana la care se pot trimite referatele si prezentarile de caz este 1 mai 2020.