Sunteți pe pagina 1din 1

Cultura grâului în vestul mijlociu al S.U.A.

şi sud-estul
Australiei se integrează în tipul agriculturii moderne extensive Ca model prezentăm ferma Jordan Ranch din
California. Întreg teritoriul fermei se află într-o
(aratul şi recoltatul se realizează mecanizat, dar producţia este
zonă semiaridă, la aproximativ 100 km de Los
modestă – 2 500 kg/ha). Angeles. Ferma dispune de o suprafaţă de 80 de
Creşterea bovinelor pentru carne în preeria nord- hectare grupate în două sole de formă pătrată,
americană face parte din agricultura modernă şi extensivă, pe fiecare cu o suprafaţă de 40 de hectare. Ferma
când aceeaşi îndeletnicire în cazul Africii se integrează în cultivă bumbac, iarbă alfa, tomate şi orz. O
suprafaţă de 10 hectare este destinată culturilor
agricultura tradiţională şi extensivă. În primul caz, se practică
de soia, trestie de zahăr şi tomate, care se
selecţia sistematică a animalelor, se asigură asistenţa sanitar- cultivă prin rotaţie. Întregul sistem de producţie
veterinară şi suplimentarea de furaje în cazuri fortuite. este dotat, prin amenajarea unui sistem de
Fermierii şi familiile lor se bucură de condiţii de locuire ce irigaţie pentru toate tipurile de culturi. La
caracterizează confortul şi necesităţile societăţii moderne culturile de tomate se obţin două recolte pe an.
Întreaga gamă de activităţi agricole (aratul,
(electricitate, televiziune, automobil, apă curentă etc.).
protecţia culturilor, irigatul etc.) se realizează
Raţiunea existenţei acestor ferme rezidă în livrarea sistematică mecanizat. Excepţie face recoltatul tomatelor
pe piaţă a animalelor vii, în vederea sacrificării. care se face manual, cu ajutorul emigranţilor
Crescătorii de animale din Africa, precum şi din alte mexicani. Sediul fermei se află la o distanţă de
continente, practică această îndeletnicire în mod tradiţional, aproximativ 1,5 km de autostrada Los Angeles
– Stockton, fapt ce asigură o livrare fluentă a
după reguli ce au rămas neschimbate de secole.
produselor agricole spre piaţă. Ferma este
Păşunatul extensiv se asociază cu o exploatare sporadică condusă de către un bărbat în vârstă de 45 de
a animalelor pentru carne, lapte şi piele, şi utilizarea unora ani, care locuieşte cu familia la sediul fermei.
pentru tracţiune şi transport (asinul, cămila). Acesta (sediul) se află situat în perimetrul
Modul de viaţă al crescătorilor de animale şi al familiilor acesteia şi dispune de un complex de dotări
care satisface nevoile civilizaţiei moderne
lor se derulează după aceleaşi obiceiuri de sute de ani.
(locuinţă de tip vilă, bazin pentru înot, teren
Asistenţa sanitar-veterinară este sporadică sau lipseşte cu pentru aterizarea avioanelor mici, la care se
desăvârşire. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cultura adaugă o hală pentru depozitarea şi sortarea
plantelor. produselor). Ferma este dotată cu 4 tractoare,
Agricultura intensivă modernă este specifică atât pentru recoltor de bumbac şi accesorii pentru lucrări
agricole. Fermierul are la dispoziţie 4
cultura plantelor cât şi pentru creşterea animalelor. Ambele
autoturisme, dintre care unul de teren, şi o
forme presupun investiţii masive de capital (tehnologie avionetă pe care o utilizează în scopuri de
agricolă modernă, soiuri de plante şi rase de animale de mare agrement pentru el şi familie. Diversitatea
productivitate, protecţia culturilor, asistenţă sanitar-veterinară – culturilor se explică din nevoia de a asigura
în urma cărora rezultă producţii ridicate pe unitatea de protecţia pe cale naturală a culturilor împotriva
dăunătorilor naturali şi a asigura continuitatea
suprafaţă şi pe animal).
aprovizionării pieţei.
Datorită mecanizării pe scară largă a muncilor, forţa de
muncă este puţin numeroasă, cu o bună calificare în domeniu.
De exemplu, la cultura grâului în sudul Peninsulei Scandinave,
se obţin frecvent producţii la hectar de peste 6 000 kg/ha, în
condiţiile unui climat rece şi umed şi soluri de slabă
productivitate naturală. Acest tip de agricultură este specific
ţărilor dezvoltate din Europa de Vest şi de Nord şi în Japonia,
Coreea de Sud fiind un tip de agricultură comercial (producţia
este destinată pieţei, fiind influenţată de oscilaţiile acesteia).
Mill Creek Ranch, Tehama County, California
S.U.A. (după www.tomrider.com).

107