Sunteți pe pagina 1din 1

31

38
29
31
41
31
33
61
Servi.
(%)

23
22
28
23
2,7
27
36
33
Indust..
(%)

46
40
43
46
32
42
31
6
Agric.
(%)

38
39
39
41
42
44
42
37
activă
Pop.

(%)
Principalele caracteristici geografice ale Regiunilor de Dezvoltare din România.

59
46
61
61
29
45
32
14
Fără apă
curentă
(%)

1,8
-2,3
-3,3
-3,2
-3,6
-2,1
-1,1
-4,4
natural
Spor

(‰)
Nr. oraşe

32
33
43
32
36
35
49
2

Fig. 43. Regiunile de Dezvoltare din România (după Viollete Rey şi


colab., 2000),
44
57
4,2
45
62
53
61
89
urban.

Amenajarea regională vizează punerea în valoare a unor


Rata

(%)

calităţi de rang superior ale teritoriului (resurse ale subsolului,


potenţial hidroenergetic, potenţial turistic, climatic etc.) în
3 000
4 100
3 700
3 900
4 600
3 600
4 100
5 600
P.P.C.
P.I.B./

(în $)

vederea creării premiselor de dezvoltare în concordanţă cu


loc.

valenţele regionale. Astfel, dezvoltarea sistemelor de aşezări


are ca limită de expresie teritorială regiunea de dezvoltare. În
98
98
95
98
84,3
74,0
64,6
97,5
române
Pond.
pop.

cadrul acesteia, aşezările se ordonează într-un sistem ierarhic


(%)

specific, capabil a antrena pe calea dezvoltării întregul


angrenaj teritorial la nivel regional.
103
82
101
83
65
84
78
1265
Densit.

/km2)
(loc.

Teme şi aplicaţii
3,7
2,9
3,4
2,4
2,0
2,8
2,6
2,3
Popul.
(mil.
loc.)

1. Definiţi regiunea de dezvoltare.


2. Comparaţi Regiunea de Dezvoltare Nord-Est cu cea de
36,8
35,7
34,4
29,2
32,0
34,1
34,1
1,8
Supraf.

Sud-Vest, analizând indicatorii din tabelul alăturat.


km2)
(mii

3. Din ce Regiune de Dezvoltare face parte localitatea


voastră de reşedinţă?
Nord-Est

Sud-Vest
Sud

Vest

Centru
Sud-Est

Nord-Vest

Buc. şi Ilfov
Regiuni

4. Stabiliţi care este cea mai dezvoltată şi cea mai puţin


Indicatori

dezvoltată Regiune de Dezvoltare din ţara noastră.

110