Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţare: Fenomene optice

Numele şi prenumele…………………………….
Clasa………………………………………
Data……………………………………….

Test de evaluare iniţială

A. COMPLETAŢI URMĂTOARELE ENUNŢURI:


1. Sursa de lumină este corpul care …………………….……….. şi …………………………….lumina
2. Corpurile transparente sunt corpurile care ……………………………………………………………
3. Reflexia luminii este …………………… de schimbare a direcţiei de propagare a luminii, lumina
întorcându-se în .......................... din care a venit.
4. Lentila convergentă transformă un fascicul de lumină paralel într-un fascicul…………………………
5. Lentila divergentă este mai …………………………….………la mijloc decât la extremităţi
6. Imaginea virtuală se obţine la intersecţia …………………………………………., ……………………
…………………….. pe un ecran, dar…………………………………………………………………….
7. Convergenţa unei lentile este definită de relaţia …………………………… iar unitatea ei de măsură în
S.I. este …………………………………………
8. Ochiul hipermetrop nu vede corpurile ………………………, imaginea formându-se ………………..…
………………………. retinei şi se corectează cu lentile…………………………………

B. ÎNLOCUIŢI CUVINTELE POTRIVITE! (reflexie,refracţie,reflexie totală,dispersie)


- Pisica se vede în oglindă datorită fenomenului de ...................................................................
- Curcubeul se formează datorită fenomenului de ....................................................................
- Lingura din paharul de apă pare frântă datorită fenomenului de.......................................
- Fundul apei se vede mai sus ,decât cum este în realitate, datorită fenomenului de..... ................................
- Copacii se oglindesc în lac datorită fenomenului de................................................................
- Fibrele optice „conduc” lumina , datorită fenomenului de.........................................................

C. Realizaţi legătură între coloana din dreapta şi cea din stânga

1. unghiul dintre raza incidentă şi normală A. normală


2. raza care cade pe oglindă B. unghi de refracţie
3. unghiul de incidenţă căruia îi corespunde un unghi de refracţie de 90° C. dioptria
4. perpendiculara în punctul de incidenţă D. rază incidentă
5. unitatea de măsură în S.I. pentru convergenţa lentilei E. opac
6. raza care pleacă de pe oglindă F. unghi limită
7. corp care nu permite trecerea luminii G. unghi de incidenţă
8. unghiul făcut de raza refractată cu normala H. rază reflectată