Sunteți pe pagina 1din 10

Analiza performanței financiare a companiei Electrica S.A.

pe baza
Contului de Profit și Pierdere

RATE DE RENTABILITATE

ROA2017=-109.156.836/3.021.739.161*100= - 3.61%

ROA2018 -31.383.639/3.694.738.319*100= - 0,85%

ROE2017= 297.973.355/ 3.976.788.348*100= 7,49%

ROE2018= 258.163.915/ 3.924.157.518*100= 6,58%

Analiza ratelor de structură ale activului bilanțier


Rai2017= 3.021.739.161/ 4.029.200.489*100= 74.99%

Rai2018= 3.694.738.319/ 3.997.565.748*100= 92.42%

Rai nec 2017= 557.958/4.029.200.489*100=0.013%

Rai nec 2018=565.574/3.997.565.748*100=0.014%

Rai corp 2017= 270.667.304/4.029.200.489*100= 6.71%

Rai corp 2018= 225.875.488/ 3.997.565.748*100= 5.65%

Rai fin 2017= 2.750.513.899/4.029.200.489*100=68.26%

Rai fin 2018=3.468.297.257/3.997.565.748*100=86.76%

Rac2017=1.007.461.328/4.029.200.489*100=25.01%

Rac2018=302.827.429/3.997.565.748*100=7.58%

Rst2017=174.592/1.007.461.328=0.02%

Rst2018=76.665/302.827.429*100=0,03%

Rcr2018=26.033.634/302.827.429*100=8.61%

Rcr2017=134.240.562/1.007.461.328*100=13.32%
Rdisp2017=872.963.038/1.007.461.328*100=86.65%

Rdisp2018=271.460.038/302.827.429*100=89.64%

Analiza ratelor de structură ale datoriilor si capitalului


propriu

Rsf2017=4.027.611.922/4.029.200.489*100=99.96%

Rsf2018=3.995.667.032/3.997.565.748*100=99.95%

Raf2017=3.924.157.518/4.029.200.489*100=97.39%

Raf2018=3.976.788.348/3.997.565.748*100=99.48%

Rig2017=105.042.971/4.029.200.489*100=2.61%

Rig2018=20.777.400/3.997.565.748*100=0.51%

Analiza lichiditatii prin intermediul ratelor de lichiditate


Rcl2017=1.007.461.328/103.454.404=9.74

Rcl2018=302.827.429/18.878.684=16.04

Rli2017=(1.007.461.328-174.592)/103.454.404=9.734

Rli2018=(302.827.429-76.665)/18.878.684=16.03

Rlv2017=(125.982.921+746.980.117)/ 103.454.404=8.44

Rlv2018=(169.966.962+101.493.076)/ 18.878.684=14.38

Lichiditatea curenta inregistreaza marimi supraunitare de-alungul


perioadei supuse analizei,depasind nivelul minim de 2,5 ceea ce inseamna ca
entitatea isi poate onora in intregime datoriile pe termen scurt.Este de mentionat
faptul ca o rata de lichiditate foarte ridicata poate fi si un motiv de ingrijorare
deoarece firma nu îsi gestionează resursele eficient.
Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea societatii de a-si onora
datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati. In cazul companiei
Electrica aceasta inregistreaza niveluri supraunitare , si nu se cuprinde in
intervalul optim de 0,8 si 1. Acesta situatie denota faptul ca intreprinderea isi
poate valorifica creantele , dispune de numerar si echivalente de numerar pentru
plata imediata a datoriilor curente.
Lichiditatea la vedere reprezinta capacitatea instantanee a intreprinderii
de a face fata imediat achitarii unor obligatii , tinand cont doar de
disponibilitatile banesti. Aceasta inregistreaza valori supraunitare , cu mult
peste pragul de 0.3, dar avand o evolutie nefavorabila, situatie datorata
diminuarii valorice a disponibilitatilor banesti, cu toate acestea intreprinderea
isi poate achita datoriile curente din numerar sau prin valorificarea
echivalentelor de numerar.

Analiza solvabilității prin intermediul ratelor

Rsg2017=4.029.200.489/105.042.971=38.36

Rsg2018=3.997.565.748/20.777.400=192.40

Rsp2017=3.924.157.518/4.027.611.922*100=97.43

Rsp2018=3.976.788.348/3.995.667.032*100=99.52

Solvabilitatea generala reprezinta capacitatea intreprinderii de a-si


achita datoriile, atat cele pe termen lung cat si cele pe termen scurt, fata de terti.
Inregistreaza valori supraunitare, ceea ce inseamna ca intreprinderea are
posibilitatea sa-si ooreze datoriile din activele pe care le detine.
Solvabilitatea patrimoniala inregistreaza valori constante in perioada analizata
, valori de aproximativ 0,99 ce depasesc cu mult pragul de 0,5 , ceea ce
evidentiaza faptul ca intreprinderea isi poate rambursa datoriile din capitalul
propriu.

Analiza gradului de îndatorare


Lf2017=105.042.971/3.924.157.518*100=2.67%

Lf2018=20.777.400/3.976.788.348*100=0.52%

Grad de recuperare creante:

Durata unei rotatii a creantelor client=26.033.634/

BVB-informatii

Curs bursier 02.12.2019- 11,200 lei/actiune

Valoare nominala 10,000 lei/actiune

Evolutia cursului bursier BVB


Fluxuri de trezorerie
Concluzii analiza economico-financiara

În anul 2018, cifra de afaceri a grupului Electrica SA este de 5.612.784 mii


lei, la o cantitate de energie distribuită de 17,7 Twh, uşor mai scăzută faţă de anul
2017. În anul 2018, numărul de clienţi s-a micşorat cu 0,8%. Comparativ cu
decembrie 2017, cifra de afaceri a crescut cu 0,17%. Veniturile din exploatare s-au
majorat cu 0,02%. Segmentul de furnizare (3.966.723 mii lei) a avut o pondere de
70,6% în totalul cifrei de afaceri (73,63% în 2017). Pe segmentul de distribuţie s-
au obţinut 1.602.785 mii lei (fără venituri din tranzacţii cu alte segmente),
Transilvania Sud (venituri: 550.264 mii lei) şi Transilvania Nord (venituri: 527.835
mii lei) performând cel mai bine, ca şi în anul anterior (2017).

Pe de altă parte, cheltuielile de exploatare s-au redus cu 1,13%. Scăderi


semnificative s-au înregistrat la energie electrică achiziţionată (- 8,56%). În
schimb, s-au majorat cheltuielile cu construcţia reţelelor electrice în legătură cu
acordurile de concesiune (13%), amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale (7%), precum şi la "la cheltuieli de exploatare" (contul 658,), unde pot
apărea cheltuieli efectuate în avans, donaţii, valoarea neamortizată a imobilizarilor
necorporale sau corporale, scoase din activ, valoarea imobilizărilor în curs, scoase
din evidenţă, sume în curs de clarificare şi sume prescrise.

Comparativ cu decembrie 2017, profitul înainte de impozitare a crescut cu


27%, iar eficienţa capitalului/ROE cu 21%. EBITDA este de 691 mil lei, iar marja
EBITDA 12,3%. Fără a face o comparaţie cu 2017, eficienţa capitalului/ Return on
equity - ROE este de 4% (un benchmark ar putea fi la aprox 9%, dar într-un mediu
concurenţial puternic şi mai puţin constrângător), ROCE tot de 4%, iar ROA/
randamentul activelor este de 3%.
Rata de levier este de 0,33 ceea ce exprimă un grad de îndatorare redus.
Lichiditatea curentă/testul acid este de 1,4, în scădere faţă de decembrie 2017, când
indicatorul era de 1,78 , dar s-au redus considerabil deţinerile de certificate de
trezorerie şi obligaţiuni guvernamentale, certificatele verzi şi stocurile în structura
activelor curente.
Gradul de îndatorare s-a redus uşor (25% în 2018 faţă de 25,75% în 2017) şi
solvabilitatrea globală este de 4 (benchmark >2).