Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

Raport
Lucrare de laborator Nr.1
Disciplina: Tehnici avansate de programare

A efectuat: st.gr. IA-171


Bodorin Adrian
A verificat: l.univ.
Osovschi Mariana

Chişinau 2019
1. Tema lucrării:

Clase, obiecte, constructori.

2. Scopul lucrării:

 Însuşirea modalităţilor de creare a claselor, obiectelor în Java;


 Însuşirea modalităţilor de prelucrare a şirurilor de caractere utilizând clasele de bază;

3. Etapele de realizare:

1) Crearea unor clase noi;


2) Crearea şi iniţializarea obiectelor
3) Utilizarea metodelor claselor Sting şi StringBuffer pentru modificarea şirurilor;
4) Crearea interfeţii programului;
5) Prezentarea lucrării.

Varianta 8

8.Afişaţi de câte ori sunt repetate cuvintele care apar în textul dat
Program Listingul

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class CountWords


{

public static void main(String[] args)


{
String input="Astazi voi primi o nota mare mare mare";
String[] words=input.split(" ");
int wrc=1;

for(int i=0;i<words.length;i++)
{
for(int j=i+1;j<words.length;j++)
{
if(words[i].equals(words[j]))
{
wrc=wrc+1;
words[j]="0"; }
}
if(words[i]!="0")
System.out.println(words[i]+"--"+wrc);
wrc=1;

Rezultatul executarii:

Concluzie:
Laboratorul realizeaza lucrul unui calculator de tip fractional, cu gasirea numitorului
comun, compunerea in polinom si respectarea regulilor de adunare/scadere a
polinoamelor. In timpul lucrului asupra acestei lucrari am insusit metodele si cerintele de
lucru cu interfetele in java.

S-ar putea să vă placă și