Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică

Raport
Lucrare de laborator Nr.6
Disciplina: Tehnici avansate de programare

A efectuat: st.gr. IA-171


Bodorin Adrian
A verificat: l.univ.
Osovschi Mariana

Chişinau 2019
1. Tema lucrării:

Programarea applet-elor

2. Scopul lucrării:

 Însuşirea modalităţilor de creare şi realizare a applet-ului în Java;

3. Etapele de realizare:

1) Crearea applet-ului;
2) Metode de activare a applet-ului;
3) Crearea obiectelor grafice în applet;
4) Crearea interfeţii programului;
5) Prezentarea lucrării.

Mersul lucrării:

import java.applet.Applet;

import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;

import java.util.logging.Level;

import java.util.logging.Logger;

public class Main extends Applet {

public class DrawingPanel extends JPanel{

public void paintComponent(Graphics g){

super.paintComponent(g);

Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

Point p1,p2,p3,p4;
p1 = new Point(50,50);

p2 = new Point(200,50);

p3 = new Point(200,100);

p4 = new Point(50,100);

int[] x = {(int) p1.getX(), (int) p2.getX(), (int)p3.getX(), (int) p4.getX()};

int[] y = {(int) p1.getY(), (int) p2.getY(), (int)p3.getY(), (int) p4.getY()};

Polygon poly = new Polygon(x, y, x.length);

g2d.draw(poly);

p1.setLocation(p1.getX() * Math.cos(Math.toRadians(90)) - p1.getY() *


Math.sin(Math.toRadians(90)),

p1.getX() * Math.sin(Math.toRadians(90)) + p1.getY() * Math.cos(Math.toRadians(90)));

p2.setLocation(p2.getX() * Math.cos(Math.toRadians(90)) - p2.getY() *


Math.sin(Math.toRadians(90)),

p2.getX() * Math.sin(Math.toRadians(90)) + p2.getY() * Math.cos(Math.toRadians(90)));

p3.setLocation(p3.getX() * Math.cos(Math.toRadians(90)) - p3.getY() *


Math.sin(Math.toRadians(90)),

p3.getX() * Math.sin(Math.toRadians(90)) + p3.getY() * Math.cos(Math.toRadians(90)));

p4.setLocation(p4.getX() * Math.cos(Math.toRadians(90)) - p4.getY() *


Math.sin(Math.toRadians(90)),

p4.getX() * Math.sin(Math.toRadians(90)) + p4.getY() * Math.cos(Math.toRadians(90)));

int[] x2 = {(int) p1.getX(), (int) p2.getX(), (int)p3.getX(), (int) p4.getX()};

int[] y2 = {(int) p1.getY(), (int) p2.getY(), (int)p3.getY(), (int) p4.getY()};

Polygon poly2 = new Polygon(x2, y2, x2.length);

g2d.draw(poly2);

}
Concluzii:

Majoritatea metodelor grafice utilizate in applet-uri sunt metode abstracte din clasa de baza
Graphics din pachetul java.awt. Metodele applet-ului primesc obiectul de tip Graphics in calitate de
parametru, şi impreuna cu el primeste culoarea curentă, fontul, poziţia cursorului. Setarea contextului
se realizează de obicei de metoda udate() sau paint().

Applet-ul nu are nevoie de o metodă main () – codul de rulare pote fi plasat în metoda init () sau
paint (). Pentru a rula applet-ul trebuie de întrodus referinţa la clasa lui în HTML-document şi să
vizualizaţi acest document cu Web-browserul care acceptă Java