Sunteți pe pagina 1din 3

FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI

EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE


1. Formarea Uniunii Europene
 Etapele formării uniunii sunt:
A. Înfiinţarea la 9 mai 1950, a Comuniţăţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului(CECO),
a. Fondatorii ei sunt: Robert Schuman(ministru de externe) şi Jean Monet(industriaş)
b. Semnarea declaraţie Schuman s-a făcut la 26-28 august 1951
c. Statele fondatoare sunt în număr de şase ţări: belgia, franţa, germania, italia, luxemburg şi olanda
A. Înfiinţarea la 25 martie 1957, a Comuniţăţii Economice Europene (CCE),
a. a luat fiinţă prin tratatele de la Roma, intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958
b. tratatul de instituie a Comuniţăţii Europene a Energiei Atomice(Euratom)
c. obiectivele ei sunt: crearea unei pieţe comune şi armonizarea politicilor economice
B. Transformarea CEE în Uniunea Europeană:
a. Tratatul de la Maastricht(localitate olandeză)-adoptat la 9-10 decembrie 1991, semnat la
2 februarie 1992 de minştrii de externe, apropbat de Parlamentul European
b. Tratatul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993
 Valuriile de aderare şi condiţiile de aderare la UE sunt:
I. Valurile
c. 1973: cele şase state fondatoare al CECO, la care se adaugă danemarca, irlanda şi marea britanie
d. 1981-Grecia→ 10 state
e. 1986-Portugalia şi Spania→12state
f. 1994-Austria, Finlanda şi Suedia→15state
g. 2004-Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria→25de st.
h. 2007-România şi Bulgaria
i. 2013-Croatia- 28 de state
j. 2020- se retrage Marea Britanie
II. Condiţiile de aderare:
a. identitate d. capacitate de subscriere la
b. criterii economice obiectivele politice, economice şi monetare
c. capacitate de asumare a e. cadru administrativ şi
obligaţiilor juridic adecvat

2. Obiectivele Uniuni Europene


a. crearea unei uniuni vamale
b. crearea unor politici comune: agricolă, comercială, concurenţială, a energiei, de transporturi
c. crearea unei pieţe unice-funcţionarea celor patru libertăţi
I. libera circulaţie a bunurilor
II. libera circulaţie a forţei de muncă
III. libera circulaţie a serviciilor
IV. libera circulaţie a capitalului
d. crearea unei uniuni economice şi monetare

3. Importanţa Uniunii Europene


 Este fondată pe principiile democraţiei, libertăţilor fundamentale de drept şi pe respectarea
identităţii naţionale a statelor membre.
 Oferă spaţiu de securitate, justiţie şi libertate în interiorul căruia să funcţioneze o piaţă liberă
 Contribuie la  Este liberă circulaţia
consolidarea democraţiei; persoanelor;
 Usurează circulaţia  Persoanele pot munci şi studia în orice ţară
mărfurilor; membră;
 Asigură pacea;  Se desfiinţează taxele vamale;
 Asigură şanse egale de  Creşte bunăstarea cetaţenilor UE;
dezvoltare tuturor statelor membre;
 Fiecare ţară membră îşi păstrează limba,
obiceiurile, tradiţiile, cultura, credinţa şi simbolurile
naţionale.
4. Simbolurile UE
a. Drapelul Uniunii Europene este un dreptunghi pe un fond albastru, în interior are un cerc format din 12
stele aurii care simbolizează perfecţiunea şi unitatea. 26 mai 1986. Numărul stelelor nu are legatură cu
numărul statelor membre.
b. Imnul Uniunii Europene este un fragment din ultima parte a Simfoniei nr. 9 de Ludwig van Beethoven.
Se numeşte ODA BUCURIEI.1985
c. Moneda unică Euro are ca simbol EUR sau €, care reprezintă prima literă a cuvântului Europa, iar cele
două linii paralele simbolizează echilibrul -1 ianuarie 1999; 1 ianuarie 2001-a început să circule în bacnote
şi monede
d. Ziua Europei este la 9 mai pentru că în această zi s-a propus înfiinţarea uniunii de state, care astăzi
formează Uniunea Europeană.
e. Deviza Uniunii Europene este „Unitate în diversitate”. Această deviza a fost aleasă în urma unui
concurs la care au participat 80.000 de tineri cu vârste între 10 – 20 de ani.

4. Instituţiile UE

INSTITUŢIA SEDIUL DOMENIUL

Agenţia Europeană a Mediului Copenhaga Coordonarea proiectelor din domeniul MÎ

Banca Centrală Europeană Frankfurt Politici monetare şi moneda unică

Banca Europeană pentru Investiţii Luxemburg Stimularea proiectelor de investiţii

Comitetul Economic şi Social Bruxelles Coordonarea activităţilor ec şi sociale

Curtea de Justiţie Luxemburg Arbitraj european

Parlamentul European Strasbourg Elaborarea documentelor de politică E

Consiliul Uniunii Bruxelles Org. actv. de secretariat şi magement a documentelor UE.


Europene(Consiliul de minştrii) Nu exercită funcţii legislative, ci adoptă doar decizii

Comitetul regiunilor Bruxelles Coordonarea proiectelor de dezv regională

Comisia europeană Bruxelles Reprezintă interesele generale ale UE