Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliu

Tema_1: Realizați un document cu titlul T1_ArhitecturaFisiereFoldere. Acest document va conține:


A) denumirile principalelor componente ale unității centrale
B) denumirile perifericelor (grupate pe categorii; cele mai des utilizate vor fi subliniate)
C) o descriere a noțiunii de fișier (și minimum 7 tipuri de fișiere diferite; exemple de tipuri de
fișiere: text .txt, document .docx, imagine .jpg, imagine .gif)

Tema_2: Realizați un document cu titlul T2_Tabel. Acest document va conține un tabel format din 7
coloane și 15 rânduri și va conține datele primelor 15 produse din următorul tabel:

Tema_3: Realizați în Excel (plecând de la oricare din fișierele de lucru de pe site) un fișier numit
T3_Excel care va conține:
a) o diagramă de tip linie pentru denumirile a minimum 10 medicamente și o caracteristică
numerică a acestora (preț, preț de referință, etc.)
b) datale de pe prima foaie ordonate descrescător după prima coloană care conține valori numerice
c) o nouă coloană (numit Formulă) în care se va introduce o formulă care va determina a 5-a parte
(20%) din valoarea de pe ultima coloană de tip numeric
d) sub tabelul cu date câte un exemplu de utilizare a funcțiilor MIN, MAX, SUM, AVERAGE

Tema_4: Realizați un studiu de caz (prin chestionare cu 3 întrebări aplicate unui eșantion de minimum
10 de persoane). Pe baza chetionarelor veți realiza un fișier în Excel numit T4_Excel care va conține:
a) o diagramă radială în care vor fi afișate procentual principalele cauze de deces
b) o listă cu cele mai consumate medicamente în ordinea descrescătoare după numărul de voturi
obținut
c) o diagramă de tip coloană în care să fie vizibil cel mai consumat medicament la începutul
diagramei
d) sub tabelul cu date câte un exemplu de utilizare a funcțiilor MIN, MAX, SUM, AVERAGE
Chestionarul:
1) Puneți în ordinea importanței principalele cauze de deces cauzate de afecțiuni medicale:
a)boli cardiovasculare b)cancer c)diabet zaharat d)accident vascular cerebral e)boli
pulmonare
2) Puneți în ordinea importanței cele mai cumpărate medicamente în România:
a)Algocalmin b)Nurofen c)Paracetamol d)Amoxicilină e)Acid
acetilsalicilic
3) Enumerați care credeți că sunt principalele 4 cele mai folosite medicamente (fiecare
medicament va primi câte un punct)
La primele 2 întrebări punctajele vor fi acordate astfel: a:5; b:4, c:3, d:2, e:1