Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC ”ION PELIVAN”, RĂZENI

Masă rotundă

Tema: Debutul școlar. Continuitate grădiniță -școală


Participanţi: diriginţii claselor I -i, cadre didactice,educatori, psihologul școlar.

Obiectiv :Determinarea nivelului pregătirii elevilor pentru școală

Resurse procedurale:
 Metode şi procedee: brainstorming, conversaţia, observarea dirijată,
explicaţia, dezbaterea, expunerea, dialogul dirijat, problematizarea.
 Forme de organizare:listare în cerc, activitate frontală, activitate
individuală.
Resurse materiale: multimedia Power-Point

Moderatori: Serițanu Liuba, director-adjunct, treapta primară

Răzeni, 15 octombrie, 2013

La data de 15 octombrie, 2013 în sala de clasă a învățătoarei _________, a avut loc


MASA ROTUNDĂ
cu genericul
Controlul generalizator. Debutul școlar. Continuitate grădiniță-școală
organizată de directorul-adjunct la treapta primară, Serițanu Liuba, învățătoarele clasei I-i,
psihologul școlar.
Activitatea se înscrie în acţiunile propuse pentru anul de studii 2013-2014, şi vizează
continuitatea grădiniță -școală.

Scopul declarat al şedinţei a fost stimularea cadrelor didactice pentru desfăşurarea calitativă a
procesului de învăţămînt în baza noilor orientări şi sugestii din partea cadrelor didactice şi
asigurarea conexiunii inverse, obţinută prin sugestiile educatorilor privind oraganizarea și
desfășurarea activității elevilor.
Coordonatori:
Calmațui Tatiana, psiholog școlar
Bujenița Beatricie, dirigintele clasei I-i ”A”
Suhan Irina, dirigintele clasei I-i ”B”
Gureu Valentina, dirigintele clasei I-i ”C”

Moderatorul activităţii:
Serițanu Liuba, director -adjunct treapta primară, LT ”Ion Pelivan”, Răzeni
Ne-au onorat cu prezenţa ______ de invitaţi:
educatorii grădinițelor nr.1, nr.2
Cadre didactice din învăţămîntul primar;
Echipa managerială
Activitatea a derulat prin activităţi interactive, parcurgînd următoarele etape:
1. Vizionarea secvenței video:
Floarea cea mai scumpă(http://www.youtube.com/watch?v=NQ7X9NiwC7A)
Era o tînără bogată care avea totul.Un soț minunat, copii perfecți, o slujbă
bănoasă, o familie unită. Ciudat era că ea nu se putea mulțumi cu toate acestea.Slujba și
treburile casei îi lua tot timpul și mereu simțea un gol în viața ei.Dacă slujba îi ocupa
mult timp, lua din cel al copiilor.Dacă apăreau probleme, îl lăsa deoparte pe soț. Pînă ce ,
într-o zi, tatăl său, un bărbat foarte înțelept, i-a făcut cadou: o floare scumpă și foarte
rară, din care nu există decît un singur exemplar în toată lumea.Și i-a spus:
- Fiica mea, această floare te va ajuta mult. Mai mult decît îți imaginezi! Nu va trebui
decît să o uzi, să o cureți din cînd în cînd, să vorbești un pic cu ea și, în schimb, ea
îți va da o mireasmă minunată și niște flori superbe.
Tînăra era emoționată. La urma urmei, floarea era de-o frumusețe fără
seamăn.Timpul a trecut, probleme au apărut, slujba îi lua tot timpul și viața sa confuză,
nu-i permitea să aibă grijă de floare.Ajungea acasă, privea floarea care rămînea la fel,
nu părea slăbită sau pe moarte. Era tot frumoasă, parfumată.Atunci a lăsat-o baltă mult
timp. Pînă cînd, într-o zi, nici mai mult nici mai puțin, floarea muri.
A sosit acasă și s-a speriat cumplit! Era moartă complet, rădăcina îi era
uscată, florile îi căzuseră și frunzele îi erau galbene.Tînăra a plîns mult și i-a povestit
tatălui ei ce i se întîmplase. El i-a spus:
- Mi-am imaginat că asta se va întîmpla, dar nu-ți pot da altă floare, pentru că nu
există una la fel. Era unică, la fel ca copiii tăi, ca și soțul tău, și ca familia ta. Toți sunt
binecuvîntări pe care Dumnezeu ți le-a dat, însă tu trebuie să îi uzi, să îi cureți și să
le dai atenție; ca și în cazul florii și sentimentele mor. Te-ai obișnuit ca floarea , să fie
acolo, mereu înflorită, mereu parfumată și ai uitat să ai grijă de ea.

Un moment care încîntă sufletul la superlativ.Nu întotdeauna apreciem ce avem și, uneori,
o întîmplare e semnul pe care ni-l dă viața pentru a ne îndrepta privirea spre a ceea ce
contează cu adevărat.
La fel e și cu viața noastră-o viață închinată grădiniței/școlii.Drumul Cărții este lung, fără
sfîrșit ca într-o pădure fermecată: intri pe el din copilărie, la tinerețe... și ieși din el,
fără să-i fi dat de capăt și la bătrînețe. Este drumul cel mai plin de mister al vieții.
Gustăm cu fiecare generație, ”un pic” din bucuria sufletului și astfel putem merge mai
departe.Dar bucuria o obținem atunci cînd punem dragoste și adevăr în ceea ce facem, și
ceea ce trebuie să construim să dureze o veșnicie.Temelia acestei profesii o realizăm cu
multă dăruire și trudă.Principalul este că nu trebuie să ne dorim să fim printre primii,
dar să avem un loc onorat printre colegi

2. Salutul participanților
Salut prezența tuturor participanților la această masă rotundă. Vă mulțumesc că ați
găsit timp pentru această discuție care, sper, va fi utilă.
La această masă rotundă sunt prezențiPrezentarea invitaţilor ;
Anunţ tema : Debutul școlar. Continuitate grădiniță-școală
Anunţ obiectivele activităţii
Scopul declarat al şedinţei a fost stimularea cadrelor didactice pentru desfăşurarea calitativă a
procesului de învăţămînt în baza noilor orientări şi sugestii din partea cadrelor didactice şi
asigurarea conexiunii inverse, obţinută prin sugestiile educatorilor privind oraganizarea și
desfășurarea activității elevilor.

Pregatirea copiilor pentru scoala a fost si este o problema de mare actualitate mai ales in
conditiile intensificarii si acelerarii intregului proces de invatamant, a schimbarilor din
invatamînt .
Grădiniţa realizează sprijinirea viitoarei activităţi prin intermediul a două forme specifice:
jocul şi învăţarea.Desigur, pregătirea copilului pentru şcoală este una din sarcinile grădiniţei.
Legătura grădiniţă-şcoală are dublu sens, scopul acesteia fiind continuitatea dezvoltării
copilului şi continuitatea procesului muncii educaţionale.
Stabilirea unei legături mai strânse de continuitate între învăţământul preşcolar şi cel primar
conferă mai multă supleţe articulaţiilor dintre cicluri, diminuează dificultăţile întâmpinate de
copii în cursul trecerii de la un nivel de formaţie la altul. Încă de la grădiniţă, educatoarea, prin
activităţile didactice desfăşurate, formează primele deprinderi de muncă intelectuală, satisface
curiozitatea de cunoaştere a preşcolarilor, îi învaţă să analizeze, să interpreteze, cultivă dragostea
pentru limba maternă şi sensibilitatea faţă de măiestria artistică.
Pentru a uşura conceperea obiectivelor fiecărei activităţi, învăţătorul trebuie să cunoască bine
programa gupei pregătitoare de la grădiniţă şi educatoarea pe cea a clasei I.
Intenționăm ca prin inițierea unor dialoguri constructive între noi învățătorii, psihologul
școlar și nu în ultimul rînd cu educatorii să efectuăm o evaluare, o analiză oportună,
care, pe de o parte este diagnostică, iar pe de altă parte este , prognostică, fiindcă astfel
putem vedea ce am realizat deja, ce facem și ce avem de făcut în viitor.Subiectul anunțat
este important atît pentru noi cît și pentru dvoastră.

Prin intermediul acestei mese rotunde încercăm să vizăm optimizarea si eficientizarea


calitatii educatiei la vîrstele timpurii, pentru a putea răspunde actualelor exigente sociale, cat si
celor de dezvoltare personala.

3. Evocare prin discuţie liberă asupra întrebărilor :

Copiii de azi sunt foarte informați-au acces la diverse canale care le oferă răspunsurile la
diverse întrebări, iar dezvoltarea lor intelectuală are o mare importanță pentru viitorul
acestuia.În acest context vom reflecta asupra avantajelor și dezavantajelor unei astfel de
dezvoltări.

Î: -Cum puteți descrie copilul de astăzi: copilul înconjurat de tehnologii și oportunitățile pe


care de exemplu noi nu le-am avut în copilărie?
P:-Este un copil destul de norocos, deoarece informația respectivă îl ajută să se formeze
din punst de vedere intelectual sub toate aspectele.
-Pe de altă parte dacă am am vedea partea opusă a monedei putem zice că de multe
ori această informație poate și sp-l inhibe sau să-i arate aspectele negative în ceea ce
privește informația negativă care vine sau mediul stradal care influențează asupra
acestuia.

Î: -Copiii secolului nostru sunt niște copii ageri. Cum credeți nivelul lor intelectual este
unul destul de ridicat?
P: - Din punct de vedere sunt foarte dezvoltați, cercetările din prezent au demonstrat
lucrul acesta.

Î: -Nivelul intelectual al copilului de azi este unul mai ridicat decît la copilul de acum
30-40 ani?
P: -Da.

Î: -Cum credeți cine poate să contribuie la dezvoltarea intelectuală a copilului de astăzi?


P: -La dezvoltarea intelectuală a copiilor poate să contribuie numai părinții, care are un
rol primordil.În familie copilul se formează, nicidecum nu putem să negăm sau să
ștergem cei 7 ani de-acasă. După care o intervenție o are grădinița, școala-
educatorul/învățătorul cu talentul său pe care mai apoi copiii îl copie.
Î: -Am vorbit despre copilul de astăzi. Dar cum credeți, fiind influențați de societate, cum
va fi copilul peste 10 ani?
P: -Din punct de vedere intelectual va fi dezvoltat poate că cu mult mai bine decît cel
de astăzi, dar sunt niște aspecte care-l influențează negativ, internetul are influența asta
negativă, el se învață să ia totul de-a gata, îi oferă totul în palmă ceea ce nu-i bine.
Dar din punct de vedere intelectual foarte dezvoltat va fi .

Vizionarea secvenţei video:


Interviu : Dezvoltarea intelectuală a copilului
(http://www.youtube.com/watch?v=4JUhMsZdgHI)

Interviuri deschise cu participanții și învăţătorii.


Etapa a provocat discuţii interesante, care au reliefat atitudinea critică, pe alocuri, dar
constructivă, vizavi de unele nedumeriri ce au apărut în procesul de lucru cu copiii. Curiozitatea
celor prezenţi a fost făcută prin răspunsuri prompte şi convingătoare.

4. Reflecţii asupra aforismelor propuse


A. ”Într-un petec de grădină arunci germenii unei plante, te interesezi de florile ce
ies; și să rămîi rece la înflorirea sufletească a elevilor tăi?” (maximă din
opera lui Titu Maiorescu)
B. ”Omul trebuie înțeles ca un element de evoluțiune. Să nu ne întrebăm: ce este
cineva? Să ne întrebăm: ce devine? Crește, stă sau dă înapoi?”

Niște gînduri înțelepte Stephen R.Covey spun:


Semeni un gînd - culegi o faptă
Semeni un fapt - culegi un obicei
Semeni un obicei - culegi un caracter
Semeni un caracter - culegi un destin

5. În această ordine de idei cuvînt au educatorii de la grădinița nr.1, nr.2.


6. Cuvînt au învățătorii claselor I-i
7. Cuvînt are psihologul școlar
8. Cuvînt are directorul-adjunct, treapta primară

9. Propun Film Power Point


(http://www.didactic.ro/materiale-didactice/104559_legenda-invatatorului)
Lecţia de viaţă
Legenda învăţătorului
Când Dumnezeu a creat învăţătorul, a chemat toţi îngerii şi i-a întrebat:
- Cum ar trebui să fie un învăţător?
Îngerii i-au dat mai multe răspunsuri:
- Să-i iubească pe copii!
- Să rămână mereu elev, învăţând continuu pentru a transmite învăţăceilor lui
cunoştinţe actuale şi de valoare!
- O fiinţă care să rămână veşnic tânără, amabilă, înţelegătoare, modestă, creativă şi
corectă!
- Să aibă cele trei perechi de ochi: cu o pereche să vadă în timp ce scrie la tablă sau
citeşte, cu alta să vadă ce nu ar trebui, iar cu ultima să se poată uita la elev când
acesta este obraznic şi trebuie să-i spună: „Te iert, altă dată să nu se mai întâmple !”
- Să poată preda lecţia când copilul îi este bolnav acasă sau el însuşi suferă de vreo
boală!
- O fiinţă care, deşi uneori firavă, este în stare să stăpânească prin tact pedagogic şi
talent o clasă de elevi, uneori mai înalţi sau mai puternici decât el!
 Când a auzit aceste răspunsuri, Dumnezeu le-a spus îngerilor:
- Acestei fiinţe, care primeşte atât de puţin şi dă sau i se cere atât de mult, mai trebuie
să-i adăugăm ceva!
- Ce? au întrebat toţi îngerii în cor.
 Dumnezeu le-a răspuns :
- Lumină, multă lumină, pentru ca flacăra învăţătorului să nu se stingă niciodată!
 Să ne dea Domnul multă înţelepciune şi calm să putem duce cu bine munca noastră
de Sisif

Rog participanţii să îndeplinească fişa de evaluare.


Fişa de autoevaluare
1. Astăzi am învăţat.....................
2. Emoţiile mele pozitive/negative au fost ...............
3. Am fost plăcut impresionat/ă de.......................
4. Colaborarea în cadrul echipei o apreciez cu calificativul…………........
5. Sunt sigur/ă că………………

Mulţumesc colegilor, citînd afirmaţia lui Cicero


Avem nevoie de
 bogăţie,pentru a ne folosi de ea
 putere,pentru a fi onoraţi
 onoruri,pentru a fi lăudaţi
 plăceri,pentru a ne bucura
 sănătate,pentru a fi cruţaţi de durere şi a ne sluji cum trebuie de corpul nostru

Fişele de opinii au înregistrat mulţumiri organizatorilor, coordonatorilor acestei activităţi.


Doleanţele participanţilor au constat în continuarea activităţilor de acest gen, abordarea detaliată
a problemei.
Masa rotundă a finisat cu
Mulţumim tuturor ce au sprijinit activitatea dată!

Serițanu Liuba, director-adjunct, treapta primară


15.10.2013