Sunteți pe pagina 1din 2

Anca Theodora

SCRCE – An I

Dadaism vs. Suprarealism

André Breton, Primul manifest al suprarealismului, 1924: Suprarealismul este un


automatism psihic pur prin care se exprimă, fie verbal ori
în scris, sau în altă modalitate, adevărata funcție a gândului. Gând dictat în
absența oricărui control dictat de rațiune și în afara tuturor preocupărilor morale
și estetice.

Manifestul lui Tzara, 1918:“Nici un pic de milă. După masacru ne rămâne încă
speranţa unei umanităţi purificate. Eu vorbesc mereu despre mine pentru că nu vreau să
conving. N-am dreptul să tărăsc pe alţii în fluvial meu, nu oblig pe nimeni să mă urmeze.
Fiecare îşi făureşte arta sa, în maniera sa, cunoscând fie bucuria de a urca ca o săgeată spre
repausuri astrale, fie pe aceea de a coborî în mine unde îmbobocesc flori de cadavre şi de
spasme fertile (…). Aşa s-a născut DADA, dintr-o nevoie de independenţă, de neîncredere
faţă de comunitate. Cei care sunt cu noi îşi păstrează libertatea. Noi nu recunoaştem nici o
teorie (…). Fiecare om trebuie să strige. E de împlinit o mare muncă distructivă, negativă. Să
măturăm, să curăţăm (…). Abolirea memoriei: Dada; abolirea viitorului: Dada, credinţă
fără discuţii în orice zeu produs imediat al spontaneităţii: Dada (…). Libertate: DADA,
DADA, DADA, urlet de culori ondulate, întâlnire a tuturor contrarilor și a tuturor
contradicţiilor, a oricărui motiv grotesc, a oricărei incoerenţe: VIAŢA”.

Dada și suprarealismul sunt mișcări distincte în lumea artei și culturii. Aceste mișcări
reflectă gândirea din lumea artei, reflectată în picturile și scrierile artiștilor. Datorită
asemănărilor din cele două mișcări, artiștii și oamenii obișnuiți de astăzi găsesc greu să facă
diferența între picturile realizate în timpul celor două perioade ale acestor mișcări de artă.
Acest articol încearcă să evidențieze diferențele subtile, pentru a le permite cititorilor să le
identifice în picturile artiștilor care aparțin celor două mișcări diferite.
În 1915, câțiva artiști proeminenți din întreaga lume, în special din Europa și
America, s-au adunat la Zurich pentru a-și exprima sentimentele anti-război. Zurich a fost ales
pentru că Elveția a fost mai mult sau mai puțin neutră în timpul Primului Război Mondial.
Artiștii și scriitorii au continuat să-și producă lucrările în timp ce erau în Zurich, iar lucrările
lor au arătat dezgustul față de activitățile din timpul războiului. În 1916 acest grup a găsit și a
îmbrățișat DaDa ca cuvânt pentru punctele sale de vedere și gândire. Membrii acestui grup au
fost numiți dadaiști.
Mișcarea dadaistă a fost rezultatul sentimentelor de neliniște, disperare și luptă pe
care clasele muncitoare le-a simțit împotriva clasei de elită. De asemenea, a existat o
nemulțumire pentru că au fost jucate cursuri de alocare a resurselor și roluri sociale.
Dadaismul a fost un talent al artiștilor pentru a reflecta sentimentele de masă împotriva
burghezilor și anarhia pe care aceste grupuri le-au prezis din cauza acestei clase. Suferințele
clasei comune de lucru din cauza războiului și deficiențele pe care trebuiau să le suporte s-au
reflectat în lucrările marilor artiști și scriitori înscriși la dadaism. Astfel, acești artiști au fost
înfuriați de intenția lor de a schimba modul în care arta a fost percepută de masele de-a lungul
vremurilor. Ei vroiau să facă arta cât mai urâtă posibil și chiar au încercat să folosească
produse de mâna a doua și adesea produse de mâna a treia pentru a-și face lucrările. Ei vroiau
să clarifice faptul că războiul nu era o soluție pentru problemele lumii și le-a făcut operele un
mediu care să reflecte durerea și furia lor.
Surrealismul este o mișcare de artă care se credită că sa născut din Dadaism și astfel
poate fi urmărită începând cu anul 1922 până la sfârșitul anului 1939. Nu există nici un câștig
în faptul că surrealismul a fost o extensie a dadaismului și nu mai mult decât o declarație
politică. Dadaismul se îndepărta de valori conflictuale, iar sentimentele artiștilor din locuri ca
Berlinul au găsit un ecou în surrealism, o mișcare de artă care a avut mai multă atracție decât
dadaismul. Artistii vremurilor erau inca suparati de razboi si de atrocitatile sale, dar vremurile
se schimbau in pace si prosperitate. Rănirile oamenilor au încetat încet și, în anumite locuri,
chiar s-au sărbătorit prin memorii de război.Surrealismul a fost o mișcare care a indicat
dorința poporului de a merge mai departe uitând atrocitățile oribile ale războiului.
Scrierile și lucrările artiștilor au reflectat un fel de regresie care era departe de
realitate, supraviețuitorii războiului nu mai voiau să privească în ochii realității.
Care este diferența dintre Dada și suprarealism?
• Dadaismul a început în 1916 și sa încheiat până în anul 1920, în timp ce
suprarealismul a început după ce dadaismul sa încheiat în 1924 și a continuat să se regăsească
în lucrările artiștilor și poeților până în 1939
• Dadaismul a fost anti-artă și artiștii au căutat schimba modul în care arta a fost
percepută de către mase. Ei au creat lucrări urâte.
• Miscarea suprarealismului sa retras din realitate si a fost regresiva in natura
deoarece oamenii au vrut sa uite atrocitatile de razboi
• Artistii din suprarealism au fost mai putin inovatori decat artistii si scriitorii din
Dadaism