Sunteți pe pagina 1din 1

Student Vintila Constantin, Specializarea Drept,

Test de autoevaluare Lectia 3,4 si 5 Etica si Organizare

1. În mod excepțional, în situația în care în cadrul unei secții nu se poate constitui un complet de
judecată;

a. colegiul de conducere al instanței poate dispune participarea unor judecători de la alte secții;

2. Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecată:

b. la începutul anului, urmărind asigurarea continuității completului;

3. În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un acord asupra hotărîrii ce
urmează a se pronunța:

a. procesul se judecă în complet de divergență, în condițiile legii

4. Unul din rolurile Înaltei Curți de Casație și Justiție este:

b. de asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătoreşti,


potrivit competenței sale

5. Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit:

c. principiilor legalității, imparțialității şi controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției, în


condițiile legi.