Sunteți pe pagina 1din 1

Student Vintila Constantin, Specializarea Drept,

Test de autoevaluare Lectia 4 Drept Constitutional 2

1. Conceptul de partid politic desemnează

b) o anumită grupare umană constituită în vederea participării la exercitarea puterii de stat;

2. Partidele politice se organizează şi funcţionează pe criteriul:

a) administrativ-teritorial;

3. Constituţia României stabileşte funcţiile partidelor politice, şi anume: a) contribuirea la definirea şi


exprimarea voinţei politice a cetăţenilor

4. Pot fi membri de partid:

b) doar cetăţenii cu drept de vot, indiferent dacă au sau nu dublă cetăţenie, cu excepţia celor cărora
le este interzisă asocierea politică;

5. Un membru poate fi exclus din partid în următoarele situaţii:

b) dacă a încălcat statutul în mod deliberat sau a adus prejudicii partidului prin comportamentul său;

6. Caracteristica partidelor confesionale o reprezintă:

b) criteriu de constituire, şi anume credinţele religioase;

7. Asocierea partidelor politice se poate realiza în următoarele condiţii:

b) pe baza unui protocol de asociere ce trebuie înscris în Registrul de evidenţă a alianţelor politice;