Sunteți pe pagina 1din 1

Student Vintila Constantin, Specializarea Drept,

Test de autoevaluare Lectia 6 Drept Constitutional 2

1. Principiul autonomiei parlamentului:

c) garantează forumului legislativ plenitudinea de acţiune şi decizie în orice domeniu, parlamentul


fiind, totodată, în unele state, singurul organism în măsură să tragă la răspundere pe membrii săi.

2. Forţa sistemului parlamentar constă însă în:

c) principiul suveranităţii naţionale, în ideea că parlamentul reprezintă poporul însuşi, iar


parlamentarii sunt delegaţii săi, care nu pot delega, în nici un caz, prerogativele lor unor funcţionari
ai statului.

3. Controlul parlamentar în România poate fi exercitat prin una dintre următoarele forme:

b) control exercitat prin întrebări si interpelări; control exercitat prin Avocatul Poporului;

4. Controlul parlamentar prezintă următoarele caracteristici:

a) este necesar, deplin, diferenţiat;

5. Camerele parlamentului reprezintă:

c) grupări parlamentare, cu o compoziţie numeroasă, care lucrează şi decid numai în plenul lor.

6. Constituţia României prevede că mandatul Camerei Deputaţilor şi Senatului este:

a) de patru ani şi că acest mandat poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau de
catastrofă.

7. Votul secret se exprimă prin:

b) buletine, bile, electronic;

8. Imunitatea parlamentară are drept scop:

c) punerea parlamentarului la adăpost împotriva unor urmăriri judiciare abuzive sau şicanatorii pe
perioada exercitării mandatului.