Sunteți pe pagina 1din 1

Student Vintila Constantin, Specializarea Drept,

Test de autoevaluare Lectia 7 Etica si Organizare

1. Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiți de:

b. Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii;

2. Judecătorii şi procurorii:

c. sunt liberi să organizeze sau să adere la organizații profesionale locale, naționale sau
internaționale, în scopul apărării intereselor lor profesionale

3. Judecătorii şi procurorii;

c. răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu și penal pentru faptele care
afectează prestigiul justiției

4. Statul:

c. răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

5. Există gravă neglijență atunci când:

b. judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele
de drept material ori procesual;