Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE


DENUMIRE / NUME, PRENUME FIRMA SRL
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO 1 0 2 3 4 5
DOMICILIUL FISCAL
JUDEŢ Bucuresti SECTOR 1 LOCALITATE Bucuresti
STRADA Fata Nume NR. 22 BLOC 1 SC
ET. AP. 1 COD POŞTAL TELEFON 21212121
FAX E-MAIL

II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL


DENUMIRE / NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

III. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz,
2 5 0 0 0 0 lei
recalculată

IV. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că nu am
efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia POPESCU ION

Funcţia ADMIN

Semnătura Ştampila

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

Număr înregistrare Data înregistrare / /

Numele persoanei care a verificat

Cod MFP: 14.13.01.10.11/t


Oferit de - www.cabinetexpert.ro