Sunteți pe pagina 1din 2

Modul 3 Calitatea produselor și serviciilor

Clasa a IX-a
Capitolul: Marcarea mărfurilor

Lecția: Clasificarea marcilor.Tipuri de marci


CLASIFICAREA MĂRCILOR 
Fișa documentare

Există numeroase tipuri de mărci care pot fi adoptate de o


organizaţie în funcţie de caracteristicile sale, de imaginea
de care beneficiază sau pe care doreşte să şi-o creeze,
precum şi ţinîndu-se cont de obiectivele strategice ale
organizaţiei:

 Din punct de vedere al deţinătorului

  marcă de fabrică /serviciu: desemnează producătorul/prestatorul de servicii în ansamblu


(exemplu: Dacia, Vacanţa – agenţie de turism); 
  marcă de comerţ : desemnează un distribuitor (exemplu: Domo, Metro); 
  marcă de produs : desemnează un anumit produs (exemplu: zahărul Mărgăritar). 

 Din punct de vedere al formei structurale

  marcă figurativă: un însemn grafic (exemplu: Shell – scoică); 


  vignetă: un desen sub formă de etichetă care reprezintă emblema şi denumirea deţinătorului
(exemplu: Vinurile Dealu Mare); 
  marcă combinată : un semn care este alcătuit din unul sau mai multe simboluri grafice şi unul
sau mai multe cuvinte (exemplu: ING Barings Bank - leu). 
  marcă sonoră/auditivă : semnale sonore sau melodii simple asociate cu o organizaţie şi oferta
sa (exemplu: Intel); 
  marcă spaţială : însemn tridimensional care simbolizează organizaţia (exemplu: Jaguar).

      Din punct de vedere al obiectelor reprezentate

  marcă de produs : este asociată unui singur produs (exemplu: pateul Antrefrig);
  marcă de linie : este asociată unei linii de produse (exemplu: Fanta); 
  marcă de gamă : este asociată unei game de produse (exemplu: Coca-Cola, Elmiplant).

 Din punct de vedere al rolului

 marcă umbrelă : se referă la o gamă variată de produse, comercializate pe pieţe diferite


(exemplu: Ana – turism, cofetărie, produse electronice);
  marcă sursă : se referă la mai multe categorii de produse, dar pentru diferenţiere fiecare
primeşte şi un calificativ (exemplu: Napolact - îngheţată Napolact, unt de masă Napolact etc.);
  marcă garanţie : se utlizează un însemn pentru toate produsele realizate de firmă care să
garanteze calitatea acestora (exemplu: produsele General Motors au menţionate iniţialele GM –
Chevrolet GM, Buick GM ).

1
Profesor Nazare Ofelia
Modul 3 Calitatea produselor și serviciilor
Clasa a IX-a
Capitolul: Marcarea mărfurilor

Tipuri de marca

 După modul de reprezentare grafică, mărcile pot fi: 

 1.Marca verbală - o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard.


 2.Marca figurativă - un element grafic care nu conţine litere sau cifre.
 3.Marca combinată - o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi /sau în culori sau o denumire însoţită
de un element grafic.
 4.Marca tridimensională - marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn
specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu

 După natura solicitanţilor, mărcile pot fi:

 1.Marca individuală - marca a cărei solicitant/i este/sunt persoana/e juridică/e sau/şi fizică/e
. 2.Marca colectivă - marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei
asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. Înregistrarea mărcii colective este
condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi condiţiile în
care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii.
 3. Marca de certificare - marca a cărei solicitant este o persoană 2 juridică legal abilitată să exercite
exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie.
Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia
sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare

2
Profesor Nazare Ofelia