Sunteți pe pagina 1din 1

DIALOGUL

ESTE O SUCCESIUNE DE REPLICI interconectate semantic, rostite de doi sau mai mulţi
interlocutori care comunică şi se comunică.

Potrivit funcţiei conative, structura dialogului poate consta în:

- replici-dialog local (întrebare/răspuns);


- perechi de replici-dialog secvenţial (3-4 replici relaţionate);
- grupaje de replici-dialog general care conţine:
1. secvenţa de iniţiere: „Ce mai faceţi? Cum o mai duceţi?”;
2. secvenţa de bază cu formulele de menţinere a discuţiei: „Interesant! Chiar aşa? Şi, ce s-a
mai întâmplat?”
3. secvenţa de încheiere: „Mulţumesc! La revedere!”
TIPURI DE DIALOG

1. Informal- se desfăşoară într-un context familiar, între prieteni, rude sau persoane
apropiate. Limbajul folosit este colocvial.
2. Formal- se desfăşoară într-un context public sau oficila, între persoane care adoptă o
anumită normă de politeţe reciprocă. Respectă normele de adresare şi de exprimare
proprii limbii literare.
TEHNICI ALE DIALOGULUI EFICIENT:

1. Adecvarea la situaţia de comunicare dialogată (partener, context etc.);


2. Adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare, persuasiune, divertisment,
negociere etc.)

VARIANTELE DIALOGULUI:

1. Conversaţia: curentă, oficială, familiară;


2. Discuţia;
3. Polemica- trebuie să respecte următoarele reguli: adecvarea la temă, invocarea
argumentelor, acurateţea limbajului, accesul alternativ la cuvânt, politeţea
verbală/nonverbală;
4. Dezbaterea;
ÎN DOMENIUL PUBLICISTIC: interviul, masa rotundă, talk-show-ul, consfătuirea, întrevederea,
conferinţa publică etc.