Sunteți pe pagina 1din 3

Procurorului General al Republicii Moldova – Dlui Alexandr Stoianoglo;

De la petiționari, investitorii SRL Vis-Urban: Vacarov Olga, Caunova Elena, Postovan


Eughenia, Nineli Zatic (David), David Igor, Godorogea Tamara, Postovan Cristina, Macarie
Maria, Bolocan Nicolae, Roșca Raisa, Rașcu Natalia, Moisei Svetlana, Chișcă Ion, Cearcă
Semion, Mazur Alexandru, Palaciova Margarita, Cercă Irina, Deleu Andrei, Crețu Ana,
Fedco Efimia, Ivanova Anna, Fedco Alexandru, Șopron Anatolie, și alții; Adresa p-ru
corespondență: mun.Chişinău,str. Cuza-Vodă 34/1,ap.161, David Igor, xxxxxxxxxxxx
xxxxxx ianuarie 2020

PLÎNGERE.
Subsemnații, depun această plângere, cunoscând prevederile art.311 CP, în vederea
tragerii la răspunderea penală, pentru faptele expuse în continuare, săvârșite de un grup
criminal, condus de administratorii Andrei Ciauș, Vladimir Balan și alții, care jefuiesc
oamenii în toate procedurile de insolvabilitate, aducând daune colosale statului,
întreprinderilor pe care gestionează ca administratori autorizați și investitorilor, în
interesele personale și sub pretextul că chipurile reprezintă BC Eximbank. Petiționarii, în
calitate de investitorii SRL Vis-Urban, venim cu rugămintea către D-ră Procurorul General al
RM – Mult Stimat Dl Alexandr Stoianoglo, a stopa fărădelegile, escrocheriile și alte abuzuri
grave a reprezentanților BC Eximbank - Andrei Ciauș, Sergiu Aftene, și alții, săvârșite în
cărdășie cu administratorii autorizați, conduși de Ciauș și Balan, care fac parte din acesta
grupare criminală bine organizată, și anume Gavriș Nicolae, Petric Ruslan, Negură Cristina,
Gîndea Anatolie și alții, toți fiind cumnați, cumătrii, soți, soții.
Noi, investitorii SRL Vis Urban, am fost înșelați de escroci - Cojocaru Andrei, Cojocaru
Vitalie, Cojocaru Dorin, prin intermediul firmelor de construcții SRL Vis Urban, SRL
Maconst Prim și altele, în cărdășie cu reprezentanții SA Eximbank Andrei Ciauș, Sergiu
Aftene și alții, cu participarea activă a administratorilor autorizați Petric Ruslan, Gavriș
Nicolae (SRL”Vis Urban), Negura Cristina (SRL”Maconst Prim), care au deposedat pe
fiecare dintre noi de sume impunătoare - de la 25 000 Euro pînă la 70 000 Euro. În cazul
nostru escrocheria arată astfel;
La 04.04.2007 între SA Covis, în calitate de Beneficiar, SRL Maconst-Prim, în calitate de
Executor, şi SRL Vis-Urban, în calitate de Investitor, a fost încheiat Contractul de
parteneriat, obiectul căruia îl constituia construirea complexului locativ creat din 2
blocuri, cu un număr total de 135 apartamente, pe terenul cu suprafaţa de 0.37 ha,
amplasat pe bd. Dacia 60/12, mun. Chişinău, teren, aparținând primăriei Chișinău.
Cojocaru Andrei, Cojocaru Vitalie, Cojocaru Dorin, ne-au ademenit să depunem banii
pe conturile și în casierie a firmelor menționate, în baza contractelor de investiții achitate
în avans în proporții de 90-100%, potrivit cărora complexul urma să fie dat în exploatare
în luna martie 2009, însă deja în 2014 s-a dispus intentarea procesului de insolvabilitate
faţă de Vis Urban SRL, blocurile fiind finisate în proporție de doar 60-65%.
O mare parte din apartamentele, pe care noi, în calitate de investitori le-am achitat în
totalmente și în avans, ulterior sau anterior au fost gajate la Eximbank, care nici pînă în
prezent nu le scoate din gaj, cerând de la noi prin șantaj achitarea suplimentară a câte
50-100 euro pentru fiecare m2, mai mult, o parte din apartamente achitate de noi,
investitorii sunt înregistrate pe SA”Covis”.
De menționat că după schimbările conducerii tării în anului 2019, noi am aflat că
activitatea acestei grupări, create în anii 2009, de către Ciauș Andrei, Balan Vladimir și alți
administratori, pe atunci membrii ALARM, este protejată de politicieni din Partidul
Democrat și anume Vitiuc, Botnari, Damir și alții, și este acoperită de către fost șef al
Procuraturii Anticorupție Viorel Morari cu alți procurori din acesta procuratură, cât și de
prietenul apropiat a lui Morari, fost șef al IGP Gheorghe Cavcaliuc. Am aflat de la ziariștii și
despre faptul că Ciauș A. este cumătru lui Cavcaliuc și alte persoane influente din organe și
instanțele judecătorești. Aceasta pereche Cavcaliuc-Morari a rezolvat și rezolvă în
continuare toate problemele care apar la grupare criminală Ciauș-Balan, în toate organele
de resort, deoarece noi personal ne-am convins în acestea fapte, adresând la organele
abilitate, în perioada anilor 2015-2018, zeci de plângeri, care nu sau finisat cu nimic.
În perioada 2016-2019 petiționarii au depus câteva plângeri către Procuratura
Anticorupție, CNA și IGP, mușamalizate de Cavcaliuc, Morari, și alți procurori de la PA –
Victoria Furtună, Vitalie Codreanu și alții), care protejează acesta grupare criminală. De
menționat că noi, investitorii SRL Vis-Urban, inițial am depus plângeri organelor de resort
începând din anul 2015, când sa pornit procedura falimentului față de Vis-Urban, intentată
la cererea reprezentanților băncii BC Eximbank SA, care au instalat pe Ruslan Petric și
ulterior, după ce Petric a fost arestat, pe Gavriș Nicolae, care ambii, împreună cu hoții de la
bancă, în ultimei cinci ani ne-au șantajat cu datoria de 58 milioane lei, care în realitate nu
există, deoarece Vis-Urban nu a luat de la bancă nici un leu, din cele 58 milioane, cu care sa
validat la noi în procedură BC Eximbank, contra la bani greu dați judecătorilor care și au
legalizat acesta escrocherie.
De mai precizat că cifra de 58 milioane (datoria reală este de 0 lei), validată ca creanța
băncii nu este de loc întâmplătoare, deoarece acesta cifră de 58 mil.lei este mai mare cu
două milioane lei față de creanța totală a investitorilor, și folosind de acest fapt
reprezentanții băncii, împreună cu administratorii autorizați Petric și Gavriș, au înșelat și
continuei se delapideze pe noi toți de bani munciți la greu, fără se investească și banca ceva
în aceste blocuri locative din bulevardul Decebal 60/1, mun. Chișinău. Am avut o speranță în
mai mulți avocații ai investitorilor, dar din frică față de acesta grupare sau contra la un
interes material sau potolit toți, în afară de avocatul Alexandru Grosu, căruia au dat foc la
casă și mașini în anul 2019, după ce au băgat frică și în acesta persoana onestă și integră,
care a manifestat voința maximă să ajute pe investitorii în războiul contra cu acesta
gruparea criminală.
Reprezentanții BC Eximbank A.Ciauș, Aftene, împreună cu Petric și Gavriș, ne-au înșelat
estorcând de la toți investitori banii în mărime de la 50 până la 100 euro pentru fiecare m2
a apartamentelor, achitate de noi pe deplin în anii 2007-2009, sub pretextul că banca
pretinde la aceste apartamente și pentru a executa așa numit Plan de Restructurare, făcut
tot de Andrei Ciauș cu administratorii Gavriș și Petric, investiți în funcție de către
reprezentanții băncii. Am decis să depunem acesta plîngere după ce am aflat că Gheorghe
Cavcaliuc cu subalternii acestuia și procurorul Viorel Morari cu subalternii acestuia, au
rezolvat și rezolvă, toate problemele a grupării lui Ciauș și Balan. Tot de la ziariști am aflat că
hotărârea întrebărilor în caz dacă te adresez la Ciauș și Balan, se începe de la 100 mii euro,
pe care acești indivizi le folosesc pentru mituirea procurorilor, ofițerilor de urmărire penală,
judecătorilor de deferite nivele și alte persoane cu funcții de răspundere. Se vorbește între
administratori că grupare lui Ciauș-Balan, este cea mai puternică și periculoasă, deoarece
este protejată de politicieni, procurori, judecători și polițiști corupți. Din presă am aflat că
încă în anii 2008-2010 aceasta grupare a fost implicată în mai multe cauze scandaloase și a
fost de mai multe ori anchetată de organele abilitate, dar datorit persoanelor care stau în
spatele acești personaje, au scăpat de sancțiuni penale, chiar fiind arestați în trei Ciauș,
Balan și Dorin Ciobanu, nefiind condamnați, cu ajutorul nașului lui D. Ciobanu judecătorul
Oleg Melniciuc, care a hotărât întrebarea cu achitarea acestora în anul 2011, de către
magistrații din CSJ. De mai precizat că în toate plângerile depuse anterior, noi la concret am
descris crimele săvârșite de membrii grupării Ciauș, Balan, Negură Cristina, Gavriș, Petric și
alții, în procedurile falimentării SRL Vis-Urban, SRL Maconst-Prim și altele, firmele create de
Cojocaru Andrei, care a achitat lui Ciauș cîteva milioane lei (100-150 mii euro), pentru
hotărîrea tuturor întrebărilor personale și a firmelor numite, cu judecățile și procuraturile,
de diferit nivel. În acestea plângeri mușamalizate de Morari și Cavcaliuc, noi am descris
următoarele fapte, rămase în final neexaminate și nesancționate.
A fost depusă o plângeri privind trucarea Licitațiilor, petrecute în mai multe proceduri de
faliment, în care participă administratorii autorizați membrii grupării cu reprezentanții BC
Eximbank, una din care a fost petrecută la SRL”MaconstPrim”, la care sau expus mai multe
apartamente, vândute la un preț de nimic. Câștigătorul acestei licitației trucate a fost
declarat SRL Leonles, din cele trei firme, fondate de membrii familiei Bojac și Cojocaru (Vis-
Urban, Maconst Prim). Acesta licitație a fost organizată de lichidatorul SRL MaconstPrim-
Negură Cristina (soția lui V.Balan), Nicolae Gavriș ca administrator SRL Vis Urban, Andrei
Ciauș, Sergiu Aftene ca reprezentanții BC Eximbank, și un avocat al băncii Cucu, rudă sau
cumătru al procurorului de la procuratura anticorupție Vitalie Codreanu, subalternul șefului
V. Morari, care de întâmplare și ”a investigat” acesta cauza. Persoanele care au organizat
licitația sau înțeles anterior petrecerii licitației cu reprezentanții SRL BOLIXAN-EXIM (Bojac
Bogdan), SRL BRAGA&COMPANY (BOJAC BOGDAN, BOJAC OLESEA, COJOCARU NATALIA),
SRL LEONLES (BOJAC OLESEA, BOJAC LIUBOV), care împreună cu Ciauș cu compania au
prejudiciat pe creditorii SRL MaconsPrim, în proporții colosale. La licitație petrecută la SRL
Maconst Prim în anul 2016, sa expus la vânzare 15 apartamente din blocul locativ
str.Albastrele 9/1, mun. Chișinău, la preț de 35 mii lei (pentru toate 15 apartamente); și 7
apartamente din blocul locativ str.Primar Gherman Pântea 104, mun.Chișinău, la preț de
270 000 lei (pentru toate 7 apartamente), care aparțineau SRL”MaconstPrim”. Unul din
membrii al comisiei de licitația al SRL Maconst Prim–Nicolae Gavriș, fiind administratorul
insolvabilității SRL Vis Urban, a fost cointeresat personal în vânzarea apartamentelor la preț
de zeci de ori mai mic de cel de piață, deoarece soția acestuia avocata Mariana Gavriș,
imediat după licitație, a fost înregistrată ca nou proprietar al apartamentului nr.64 al blocul
locativ din str. Albăstrele 9/1, mun. Chișinău.
O altă plângere depusă la Procuratura Anticorupție ține de cesiunile creanțelor a BC
Eximbank SA, deținute față de SRL Maconst Prim și SRL Vis-Urban, acesta cauza iarăși a fost
repartizată procurorului Vitalie Codreanu, care a emis o Ordonanță de nepornirea dosarului
penal, protejînd pe gruparea lui Ciauș, Balan și compania. Totuși, pentru a stabili adevărul,
solicităm Procurorului General ridicarea de la procurorul V. Codreanu a tuturor proceselor
penale, finisate și nefinisate, care au fost pornite la plângerea investitorilor Vis-Urban și
alții. În cazul când vor fi depistate încălcările admise de acești procurori, solicităm anularea
Ordonanțelor, emise de procurorii compromiși. În plângerea depusă împotriva acțiunilor
ilegale a reprezentanților BC Eximbank-Sergiu Aftene, Andrei Ciauș și alții, privind colectarea
datoriilor, care după reorganizarea instituției financiare Italiene Gruppo Veneto Banca nu au
fost transmise către BC Eximbank, dar acesta banca a fost introdusă ca creditor în procesele
de falimentare SRL Vis Urban, SRL Maconst Prim, și alții. Procurorii V.Morari, V.Codreanu,
V.Furtună și alții, nu a întreprins acțiuni pentru verificarea celor invocate în plângeri.