Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.1.

Exemplu interesant

  Noile programe pentru limba și literatura română (gimnaziu) aduc în atenție îndeplinirea


anumitor priorități educaționale. Una dintre aceste priorități o reprezintă accentuarea dimensiunii
conștiente a învățării prin proiectarea activităților de învățare care să stimuleze gândirea critică și
creativă a elevilor.
               O metodă interactivă de stimulare a creativităţii, dar mai ales a gândirii critice,  folosită
de mine în cadrul lecțiilor de literatură, o reprezintă metoda pălăriilor gânditoare.         Am
utilizat această metodă  în cadrul unei lecții de sistematizare a cunoștințelor având ca subiect
nuvela „Două loturi” de Ion Luca Caragiale.
      MODERATORUL
Fişă de lucru:
      Cel care a extras pălăria de această culoare va fi moderator şi îşi va ajuta colegii.
           POVESTITORUL
Fişă de lucru:
      Prezintă oral deznodământul operei literare epice „Două loturi” de Ion Luca Caragiale.
           CREATORUL
Fişă de lucru:
      Numeşte sentimentele pe care ţi le trezeşte în suflet evoluţia personajului între speranţă şi
disperare.
            PSIHOLOGUL
 Fişă de lucru:
      Imaginaţi-vǎ cǎ sunteţi personajul principal. Alcǎtuiţi, un monolog în care sǎ prezentaţi
faptele din punctul vostru de vedere.
GÂNDITORUL
Fişă de lucru:
      Gândeşte-te ce s-ar fi întâmplat dacă Lefter Popescu ar fi câştigat la loterie                             
CRITICUL
Fişă de lucru:
      Menţionează defectele personajelor din cadrul nuvelei „Două loturi” de Ion Luca Caragiale.

               Utilizarea acestei metode specifice  în cadrul activităţilor de grup are la bază
câteva avantaje evidente :
               • oferă posibilitatea manifestării unor puncte de vedere diferite;
               • asigură un climat interactiv, măreşte posibilitatea de comunicare;
               • favorizează apariţia unor raporturi noi de cunoaştere şi de stimă reciprocă;
               • obişnuieşte participanţii să accepte puncte de vedere diferite, creşte gradul de
susţinere a propriului punct de vedere;
               • oferă şansa de a reflecta asupra propriilor idei, valori, atitudini şi prilejuieşte
reconsiderarea lor în contextual contactului cu diferenţele individuale;
               • prezintă atractivitate şi declanşează plăcere datorită caracterului ludic al metodelor
interactive.
      Competența cheie vizată :
                           -  comunicare în limba maternă;
     Competențe specifice
Activitate 1.1. Exemplu interesant

               1.2.Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi
exemple relevante, în faţa unui public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi
nonverbale adecvate;
               3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi
prezentate în faţa colegilor;
               3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale;