Sunteți pe pagina 1din 42

Noțiuni de ecologia păsărilor.

Adaptări ale păsărilor la mediul și modul de viață


Habitatul păsărilor

Pădurile
Păduri tropicale umede
Taiga
Pajiștile
Zonele umede

Păsări înotătoare
Păsări scufundătoare
Păsări limicole
Păsări picioroange
Deșerturile calde
Deșerturile reci
Tundra
Zona pelagică
Habitate antropice
Hrana păsărilor
Carnivore
Ihtiofage
Insectivore

Insecte xilofage
Insecte defoliatoare
Insecte din aer
Insecte și alte nevertebrate din mâl
Nectarivore
Frugivore
Granivore
Omnivore
Cleptoparasitism
Apa – necesar redus de apă (- urină solidă, lipsa glandelor sudoripare)
- poate fi asigurat prin hrană (în zone secetoase și caldă –
temperatura corporală ridicată)
- pezența glandelor pentru excreția sării la păsările marine
Relațiile sociale

-păsările sunt animale prin excelență sociale:


- perechi (perioada de reproducere)
- grupuri familiale
- grupuri sociale
- colonii – de reprodcere
- de iernare (hrănire)
Relațiile interspecifice ale păsărilor

Relația pradă-prădător
Relații de competiție
Relații de cooperare
Simbioză
Migrația păsărilor

Migraţii – într-un sens (neperiodice) – cu caracter de invazie

- în ambele sensuri (periodice) – migrații propriu-zise

Factori care influenţează migraţiile:

-variaţii ale condiţiilor climatice -temperatură şi precipitaţii


-variaţii ale resurselor trofice
-modificări fiziologice legate de reproducere
Păsări
- sedentare
- migratoare
- oaspeţi de vară
- oaspeţi de iarnă
- specii de pasaj
- parţial migratoare
Distanța de zbor
Căile de migrație
Puffinus griseus –furtunar
Migrația altitudinală
Starea de torpor

Phalaenoptilus nuttallii