Sunteți pe pagina 1din 2

Viata cotidiana in Evul Mediu

A Societatea medievală: familia, așezările, alimentația oamenilor, sărbătorile

      În urmă cu un mileniu, pădurile acopereau o mare parte din continentul european, iar
așezările erau, în majoritate, rurale.
Societatea era formată din
-nobilime
-reprezentanții Bisericii (clerul)
- țărănime
- Nobilii locuiau în castele fortificate. Țăranii trăiau în sate alcătuite din așezarea propriu-zisă,
loturile agricole și proprietățile comune (pășuni, păduri etc.)
-Sărbătorile erau religioase, fiind stabilite de Biserică: zilele de duminică, Crăciunul, Paștele, alte
momente festive, erau prilejuri de bucurie în fiecare comunitate.
Economia și tehnologia
      Economia medievală se baza mai ales pe agricultură. Oamenii își produceau în gospodărie
cele necesare traiului. Noutățile tehnologice, precum plugul cu brăzdar de fier, roți, moara de
vânt (care permitea măcinarea mai rapidă a cerealelor) rotația culturilor, au asigurat sporirea
producției agricole, îmbunătățirea vieții zilnice.
Credința și Biserica
- Mănăstirile erau atât centre religioase, cât și de cultură, călugării fiind cei care traduceau texte
antice, copiau manuscrise, alcătuiau și păstrau cu grijă biblioteci.

D Proprietatea; libertate și dependență


   -   În lumea rurală, țăranii liberi erau proprietari ai pământului pe care trăiau și munceau.
--Cei mai mulți dintre țărani se aflau într-o relație de dependență față de nobilul pe al cărui
pământ (sau domeniu feudal) trăiau. Aceștia erau țăranii dependenți sau aserviți. Traiul lor era
mai greu decât cel al țăranilor liberi, deoarece erau nevoiți să se supună stăpânului domeniului
feudal.

Fisa de lucru
• Alcătuiește, pe caiet, o listă care să cuprindă principalele informații despre viața oamenilor din
Evul Mediu, pe care le-ai aflat citind paragraful A.