Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic “ION GHICA” Bacău

Adresa: Str. 9 Mai, nr. 104, cod 600026, Bacău


Tel. 0234-510435, fax 0234-581167
E-mail: colegiul_ec_bc@yahoo.com
Site: www.colegiuleconomicbacau.ro

Nume și prenume elev: Data: 05.03.2020


Clasa:

MODULUL I: ADMINISTRAREA FIRMEI

Fişă de documentare

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

3.3. Categorii de personal

Resursele  umane, ca obiect al pieței muncii, sunt o categorie a resurselor


economice ce sintetitează potențialul de muncă al societății, întreprinderii.
Personalul întreprinderii reprezintă totalitatea resurselor umane care își
desfașoară activitatea în cadrul unei întreprinderi.
Personalul întreprinderii cuprinde:
- salariații încadrați permanent sau temporar, prezenți la lucru,
- salariații aflați în concediu de odihnă, concediu de boală  sau de studii,
- salariații absenți motivat sau nemotivat,
- cei aflați în ziua lor liberă,
- cei trimiși să lucreze în afara întreprinderii și cei aflați în deplasare,
- elevii și studenții aflați în practică, daca sunt salariați ai întreprinderii.
Structura personalului întreprinderii, pe categorii de salariați, cuprinde: muncitori,
personal operativ, personal cu funcție de execuție și conducere.
A)    Muncitorii sunt cei mai numeroși. În funcție de rolul pe care îl îndeplinesc în
activitatea întreprinderii, muncitorii sunt grupați în: muncitori direct producători și
muncitori indirect producători (auxiliari).
 Muncitorii direct productivi sunt cei care acționează direct asupra obiectelor
muncii, cu ajutorul uneltelor, mașinilor, instalațiilor de care dispun. (lăcătuși,
strungari, muncitori de la întreținere, muncitori care realizează piese de schimb).
 Muncitori indirect producători acționează indirect asupra obiectelor muncii,
deplasându-le pentru conservare, prelucrare sau livrare (muncitori din activitățile de
transport intern, recepționeri, cei care deplasează materialele în afara mașinilor sau
depozitelor).

Pag. 1 din 2
Colegiul Economic “ION GHICA” Bacău
Adresa: Str. 9 Mai, nr. 104, cod 600026, Bacău
Tel. 0234-510435, fax 0234-581167
E-mail: colegiul_ec_bc@yahoo.com
Site: www.colegiuleconomicbacau.ro

B)    Personal operativ există în transporturi, telecomunicații, comerț (conducători,


controlori bilete, casieri, ofițeri de bord, piloți, factori poștali, telefoniști, vânzători).
C)    Personal cu funcții de execuție și conducere: cuprinde trei categorii de salariați
grupați după nivelul de pregătire și locul de muncă, astfel:
 personal cu funcții de execuție:
a)       personal cu pregătire liceală sau post-liceală  pentru:
-  activități administrative (dactilografă, funcționară);
- activități de specialitate (tehnician, contabil cu studii medii).
b)       maiștri;
c)       personal cu pregătire superioară (ingineri, economiști,chimiști);
d)       personal cu funcție în activitățile de întreținere, pază,și pompieri.
 personal cu funcții de conducere a compartimentelor funcționale, de producție,
cercetare, proiectare (șefi de birouri, de servicii, șefi de secție, șefi de laborator)
 personal cu funcții în conducerea întreprinderii (director general, director adjunct,
director economic, inginer-șef).
Angajații  sunt persoanele încadrate pe un loc de muncă în cadrul unei organizații, firme,
întreprinderi. Modelul de gestiune flexibilă a forței de muncă cuprinde următoarele categorii
de angajați:
- specialiștii, tehnicienii, inginerii și alți profesioniști la nivel inalt -  aceștia sunt
recrutați în număr tot mai mare  pentru a îndeplini funcții cum  ar fi de cercetare-
dezvoltare, informatică, marketing, comunicare etc.
- salariați generaliști - sunt atât la nivelul managerilor, cât și de angajații relativ
polivalenți (policalificați în mai multe meserii). Aceste două categorii: angajații
speciliști și generaliști sunt cele mai importante datorită statutului înalt în societate.
- angajați cu timp parțial - angajați care nu au perspectivă în carieră; această categorie
este principala zona de gestiune flexibila  a forței de muncă interne.
- lucrătorii temporar - răspund unor nevoi specifice, fiind angajați pentru obiective sau
perioade specifice limitate.
- angajații prin subcontractare - cuprind angajați prin subcontracte cu întreprinderi
specializate pentru a răspunde unor nevoi permanenete (pază, întreținere, informatică)
sau ocazionale (consultanță, publicitate).

Temă: Descrieți categoriile de personal dintr-o societate comercială sau instituție publică.

Pag. 2 din 2

S-ar putea să vă placă și