Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic “ION GHICA” Bacău

Adresa: Str. 9 Mai, nr. 104, cod 600026, Bacău


Tel. 0234-510435, fax 0234-581167
E-mail: colegiul_ec_bc@yahoo.com
Site: www.colegiuleconomicbacau.ro

Nume: Data:
Clasa: Autoevaluare:

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

MODULUL I: POLITICI DE MARKETING

Pentru rezolvarea corectă a subiectelor se acordă 9 puncte iar din oficiu se acordă 1 punct.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Subiectul 1: Definiți marketingul, prezentați etimologia termenului și 5 domenii de


specializare a marketingului. (0,25 pct. + 0,25 pct. +0,5 pct. =1 punct)
Subiectul 2: Prezentați și exemplificați 8 obiective ale marketingului.
(8 * 0,2 pct. = 1,6 puncte)
Subiectul 3. Alegeți o firmă și prezentați analiza SWOT a acesteia, menționând cel puțin 2
elemente la fiecare parte a analizei. (2 * 4 * 0,2 pct. =1,6 puncte)
Subiectul 4. Descrieți câte un avantaj și un dezavantaj al celor 4 metode de culegere a
informațiilor pentru o cercetare de marketing. (2 * 4 * 0,2 =1,6 puncte)
Subiectul 5. Enumerați 8 elemente ale mediului extern al întreprinderii.
(8 * 0,2 pct = 1,6 puncte)
Subiectul 6. Alegeți un tip de scală dintre cele studiate și exemplificați pe un eșantion de 100
de persoane. (1,6 puncte)

MODULUL I: POLITICI DE MARKETING

2019 - 2020
Colegiul Economic “ION GHICA” Bacău
Adresa: Str. 9 Mai, nr. 104, cod 600026, Bacău
Tel. 0234-510435, fax 0234-581167
E-mail: colegiul_ec_bc@yahoo.com
Site: www.colegiuleconomicbacau.ro
BAREM DE CORECTARE A TESTULUI INIȚIAL DE EVALUARE

2019 - 2020

S-ar putea să vă placă și