Sunteți pe pagina 1din 7

MONITORIZAREA CARDIACĂ RECUNOAŞTEREA

RITMURILOR

Obiective
Să înţelegem:
• Indicaţiile şi tehnicile Obiective de monitorizare ECG
• Electrocardiografia primară
• Cum se citeşte ritmul pe monitor
– Stopul cardiac
– Aritmiile

Care pacienţi vor fi monitorizaţi?


• Stop cardiac sau alte aritmii importante
• Dureri toracice
• Insuficienţă cardiacă
• Colaps / sincopă
• Şoc / hipotensiune
• Palpitaţii
Monitorizarea ECG (1):
Derivaţii
• Sistemul cu 3 derivaţii I, II, III
• Alegerea culorilor
• Îndepărtarea părului
• Aplicarea electrozilor deasupra osului
• Alegerea derivaţiilor (II)
• Înregistrarea

Monitorizarea ECG (2):


Cu padelele defibrilatorului
• Recomandată pentru “evaluare rapidă”
• Pot da artefacte de mişcare
• Există riscul apariţiei unei false asistolii
Monitorizarea ECG (3):
Monitorizarea cu electrozi adezivi
• Monitorizare şi defibrilare “fără mâini”
POZITIONAREA ELECTROZILOR PE TORACELE PACIENTULUI

1
ECG pe 12 canale
• Activitate cardiacă electrică 3D
• Interpretare ECG mai complexă
• Analiza segmentului ST
Electrocardiografia de bază (1)
• Depolarizare iniţiată în nodul SA
• Conducere lentă prin nodul AV
• Conducere rapidă prin fibrele Purkinje

Electrocardiografia de bază (2)


• Unda P = depolarizare atrială
• QRS = depolarizare ventriculară (< 0.12 s)
• Unda T = repolarizare ventriculară

2
Ritmurile stopului cardiac
• Fibrilaţie ventriculară
• Tahicardie ventriculară fără puls
• Asistolă
• Activitate electrică fără puls (AEP)

Fibrilaţia ventriculară
• Unde neregulate
• Complexe QRS neidentificabile
• Frecvenţă şi amplitudine întâmplatoare
• Activitate electrică necoordonată
• Cu unde mari şi fine
• Excludeţi artefactele de
– mişcare
– interferenţă electrică

Tahicardia ventriculară fără puls


• Tahicardia ventriculară monomorfă
– Tahicardie cu complexe largi
– Rapiditate
– Morfologie QRS constantă
• Tahicardie ventriculară polimorfă
– Torsada vârfurilor

3
Asistolia
• Absenţa activităţii ventriculare (QRS)
• Activitatea atrială (undele P) poate persista
• Rareori apare o linie dreaptă
• Consideraţi asistolia la prima monitorizare ca o FV cu unde fine

Activitatea electrică fără puls

• Semnele clinice ale stopului cardiac


• Traseu ECG asociat în mod normal cu un debit cardiac

Cum se citeşte ritmul cardiac pe monitor?


1. Există activitate electrică?
2. Ce este alura ventriculară (QRS)?
3. Ritmul QRS este regulat sau neregulat?
4. Complexul QRS este normal sau lărgit?

5. Există activitate atrială?


6. Care este raportul acesteia cu activitatea ventriculară?

Interpretarea ritmului ECG


• Tratamentul eficace este posibil adesea chiar şi fără un diagnostic ECG precis
• Consecinţele hemodinamice ale oricărui ritm cardiac pot varia
• Trataţi pacientul, nu ritmul cardiac!!!!!!!

4
Ce este ritmul ventricular?
• Normal 60-100 /min
• Bradicardie < 60 /min
• Tachicardie > 100 /min

Ritmul = 300
numărul de pătrate mari dintre complexele QRS
consecutive*
* La o hârtie standard cu viteza de 25 mm /sec, 5 pătrate mari = 1 sec

Ritmul QRS este regulat sau neregulat?


• Greu de decelat la un ritm cardiac rapid
• Comparaţi intervalelor R-R
• Neregulat = AF

Lărgimea QRS este normală sau crescută?


• QRS normal:
– < 0.12 s (< 3 pătrate mici)
– provine de deasupra bifurcaţiei fasciculului His

Lărgimea QRS este normală sau crescută?


• Complexul QRS larg (> 0.12 s) provine de la nivel:
– ventricular
– supraventricular (conducere aberantă)

O tahicardie cu complexe QRS largi are origine ventriculară în afara cazului în care
există motive întemeiate să se considere altfel

Există activitate atrială?


• Undele P (derivaţiile II şi V1)
• Frecvenţă, regularitate, morfologie
• Unde de flutter
• Activitatea atrială poate fi evidenţiată prin încetinirea ritmului QRS cu adenozină

Care este raportul dintre activitatea atrială şi cea ventriculară?


• Interval PR constant
• Variabil, dar identificabilă
• Nici o relaţie – disociaţie atrioventriculară

Bloc AV: Gradul I

5
Bloc AV: Gradul II
Bloc tip Möbitz I (Wenckebach)

Bloc tip Möbitz II

Bloc AV: Gradul III

• Locul pacemaker-ului:
– Nodul AV 40 - 50 /min
– Miocardul ventricular 30 - 40 /min
Rezumat
• Monitorizare
– care pacienţi
– tehnici

6
• Identificare
– ritmurile stopului cardiac
– alte ritmuri