Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Vasile Conta” Iași


PROFESOR: Angheluș Maria Camelia
DATA: 1. II. 2019
DISCIPLINA: Religie-cult ortodox
CLASA: a IV
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: IUBIREA CREȘTINĂ, SPRIJIN PENTRU CONVIEȚUIREA CU CEILALȚI
SUBIECTUL: Familia și împlinirea poruncii iubirii
TIPUL DE LECȚIE: mixtă
COMPETENȚE SPECIFICE:
-Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață;
-Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase;
-Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe;
COMPETENȚE DERIVATE:
C1: Compararea unor opinii cu privire la familia creștină, exprimate în raport cu diferite situații de viață;
C2: Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața cotidiană;
C3: Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în diferite contexte de viață familiale;
C4: Analizarea semnificației unor evenimente biblice, în acest caz, binecuvântarea familiei formate din Adam și Eva și a familiei din Cana Galileii) în
viața comunității;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) metode și procedee: conversația catehetică și euristică, rugăciunea, jocul didactic, lectura, observația, explicația;
b) mijloace didactice: Biblia pentru copii, fișe de lucru, manual;
c) forme de organizare: frontal, individual.
RESURSE:
a) Oficiale: Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a IV-a;
b) Temporale: număr de lecții: 1
durata: 50min
c) Bibliografie: Achim, Mihaela; Daiu, Anișoara ș.a., Religie, cult ortodox. Manual pentru clasa a IV-a, semestrul al II-lea, Editura Corin
Educațional, București, 2016;
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2015;
Biblia pentru copii, Instituția de traducere a Bibliei, 1992, Stockholm;
Cucoș, Constantin, Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, 2014.
Șebu, Prof. Dr. Pr. Sebastian; Opriș, Monica; Opriș, Dorin, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000.
Oglinda tablei

1. II. 2018
Familia și împlinirea poruncii iubirii

Plan de idei:
Prima familie binecuvântată de Dumnezeu a fost cea formată din Adam și Eva;
Și Hristos a binecuvântat familia când a săvârșit minunea din Cana Galileii;
Familia creștină se întemeiază pe dragoste și pe respectul reciproc dintre soț și soție;
Membrii familiei se ajută, se sprijină unul pe altul și împărtășesc totul: dragoste, bucurie, perioade bune sau mai puțin bune
Anexa 1
Cerință: Identificați imaginile în care familia se comportă ca o familie creștină și explicați de ce.

1. 2. 5.

3. 4. 6.
Nr. Etapele lecției CD Timp Conținutul instructiv-educativ Metode și Mijloace Forme de Evaluare
Crt. (min) procedee de organizare
învătământ
1. Moment 3 Salutul; Conversația Activitate
organizatoric frontală
Rugăciunea „Tatăl nostru”;

Profesorul va întreba dacă a fost făcută prezența de către


învățător;

Pregătirea pentru începerea orei.;

Profesorul se prezintă și le propune să își noteze numele


fel foile care vor fi împărțite în clasă.

2. Verificarea 5 -Ce lecție ați avut de pregătit pentru astăzi la Religie? Conversația Film Activitate Aprecieri
temei și a -Dacă ați vorbit despre Viața în armonie cu ceilalți- euristică didactic frontală verbale
cunoștințelor îndemn al lui Dumnezeu, vom viziona un scurt filmuleț
din lecția C2
legat de această temă.
anterioară
-Ce ați înțeles voi din acest filmuleț?

3. Pregătirea C4 2 - Știți că Hristos a dat poruncă să ne iubim aproapele. Conversația Activitate


aperceptivă Cine este aproapele nostru? frontală

4. Anunțarea 1 -Astăzi vom vorbi despre Familia și împlinirea poruncii Explicația Activitate
titlului și a iubirii. frontală
Observația
competențelor Se scrie pe tablă titlul lecției și se anunță competențele
lecției noi urmărite.
5. Desfășurarea 20 -Eu vă propun să ne împărțim în două grupe, una numită Explicația Activitate
activității de FAMILIA, și cealaltă numită PORUNCA IUBIRII. Vom frontală
Jocul
predare și discuta despre această temă și grupa care va câștiga va
didactic
învățare a primi un premiu la finalul lecției. Voi nota pe o foaie cate
noilor răspunsuri are fiecare grupă ca să stabilim care este grupa
cunoștințe câștigătoare.
-Pentru prima grupă, vom începe prin lecturarea textului
care este în manualul vostru la pagina 28. Îl voi citi eu și Manualul
vă rog să fiți atenți ca să îmi puteți răspunde după aceea. Lectura pentru
clasa a IV-a
- Ilinca i-a făcut o vizită lui Ioan. Curioasă, a început să
răsfoiască albumul de fotografii al familiei acestuia.
-Ioan, în această fotografie sunt părinții tăi la nuntă?
-Da, sunt la nunta lor. Îți mai aduci aminte ce am învățat
C1 la școală despre aceasta?
-Desigur. O familie creștină se întemeiază prin Sfânta
C2 Taină a Cununiei. Din voia lui Dumnezeu, mirele și
mireasa vin în biserică, în fața Sfântului Altar, și primesc
harul dumnezeiesc prin binecuvântarea preotului. Din
C3 familie fac parte în primul rând părinții, copiii, bunicii și
apoi celelalte rude. Membrii unei familii sunt uniți prin
dragoste. Fiecare, după puterea sa, trebuie să ajute și să
C2 împlinească lipsurile celuilalt. În familie, ca și în
Biserică, oamenii sunt chemați să trăiască în înțelegere,
comuniune și pace. Părinții sunt datori să-i crească pe cei
C4 mici în dragoste, rugăciune și credință, blândețe și
ascultare.
-Dar și noi, copiii, suntem datori față de părinți să-i Lectura Biblia
C4 pentru
iubim, să-i ascultăm, să ne rugăm pentru sănătatea lor și
C2 să-i ajutăm întru toate. copii
C3 - Doamna profesoară ne-a mai spus că prima familie
binecuvântată de Dumnezeu a fost familia lui Adam. Într-
o familie creștină nu se poate face nimic fără ajutorul și
binecuvântarea lui Dumnezeu.
-Pentru a doua grupă, vom citi din Biblia pentru copii un
Conversația
scurt text despre dragoste: „Dumnezeu este dragoste”, ne
C2 învață Cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie scrie că: „Chiar catehetică
dacă aș vorbi în limbile omenești și îngerești, iar dragoste
nu am, sunt o aramă sunătoare și un chimval răsunător. Și
C3 dacă aș avea darul proorociei și aș cunoaște toate tainele
C2 și toată știința, și dacă aș avea atâta credință încât să mut Conversația
și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și dacă mi- catehetică
aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă
mi-aș da trupul să fie ars, și nu aș avea dragoste, nu-mi
folosește la nimic.
-Acum prima grupă va primi câteva întrebări:
Pe ce se întemeiază familia creștină?
Care sunt membrii familiei?
Care sunt datoriile unui membru din
familie? Numiți trei dintre acestea.
-Acum urmează întrebările pentru a doua grupă:
Ce este Dumnezeu?
Care este cea mai importantă virtute a
oamenilor?
Prin această virtute, cu cine se aseamănă
ei?
Numiți trei lucruri pe care le poate face un
om și care nu valorează nimic fără
dragoste.

6. Fixarea și C1 7 -Acum veți primi o fișă pe care sunt câteva imagini Conversația Anexa 1 Activitate Aprecieri
despre familie și voi îmi veți spune dacă este împlinită
sistematizarea C2 porunca iubirii sau nu. Observația frontal și verbale
cunoștințelor C3 individuală

7. Asocierea, C2 7 -Haideți să identificăm principalele învățături și să le Conversația Activitate Aprecieri


generalizarea scriem pe tablă. frontală verbale
C3
și aplicarea
C4

8. Aprecierea 2 Se fac aprecieri generale privind implicarea elevilor în Conversația Activitate Aprecieri
activității predarea noilor cunoștințe. frontală verbale
elevilor Se împart premiile.
Se explică de ce toată lumea primește premiu.

9. Precizarea și 1 -Cred că cea mai potrivită temă pe care o puteți primi Explicația
explicarea după o lecție despre iubirea în familie este să încercați să
temei pentru faceți o bucurie cuiva din familie. Ați putea să îi dați o
acasă floare mamei, sau să o ajutați pe bunica să facă puțină
ordine în casă sau ce credeți voi că puteți sa faceți.

10. Încheierea 2 Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”; Activitate


lecției Salutul. frontală

S-ar putea să vă placă și