Sunteți pe pagina 1din 1

Numele studentului

Grupa Nr. de ordine j =

Proiect Fundaţii
Inginerie Civilă, specializările ACH + IFDR
anul universitar 2009-2010

In cadrul proiectului se impune rezolvarea următoarelor probleme cu specific de


geotehnică şi fundaţii:
1. Caracterizarea unui amplasament pe baza cercetărilor de teren şi de laborator;
2. Dimensionarea unei lucrări cu rol de sprijinire;
3. Predimensionarea şi verificarea stabilităţii taluzului unei lucrări din pământ;
4. Proiectarea fundaţiei stâlpului central al unui rezervor pentru înmagazinarea apei;
5. Fundamentarea soluţiilor de fundare în adâncime pentru un castel de apă (ACH) şi
pentru o staţie de pompe (IFDR).

Proiectul va cuprinde:
Parte scrisă.
- enunţul temelor şi notele de calcul justificative ale rezolvărilor pe baza datelor
personale;
- comentarii proprii asupra rezolvărilor şi rezultatelor;

Partea desenată:
- planşe ajutătore calculului, întocmite la scară pentru fiecare dintre teme;

Bibliografie:
- notele de curs şi explicaţiie de la sală;
- Geotehnică – V. Muşat, Ed. Gh. Asachi, 2003 - Iaşi
- Geotehnică şi fundaţii – EDP Bucureşti, 1983, P. Răileanu ş.a.
- Geotehnică şi fundaţii – Indrumător de proiectare, Rotaprint I.P.Iaşi, 1991,
P. Răileanu ş.a.

Condiţii de acordare a notei:


- rezolvarea integrală a problemelor şi înţelegerea lor;
- înscrierea în graficul de predare şi sustinere a temelor;
- modul de prezentare şi aspectul proiectului;
- frecvenţa (cel puţin 70%) şi activitatea din cadrul şedinţelor de proiect;
- cel puţin 8 verificări ale proiectului (pe parcursul semestrului).

Proiectul se transcrie şi se predă ca document, împreună cu foile de lucru, pentru


stabilirea notei finale a studentului.

Proiect Fundaţii, Inginerie Civilă, specializările ACH + IFDR 1