Sunteți pe pagina 1din 5

Imnul Regal

versuri: Vasile Alecsandri muzica: Ed. A. Hübsch


Allegro Maestoso aranjat de G. Musicescu
· p 7Ä N
Soprani ^ è 7 7 7 ä
1. Tră ias că Re ge le în
2. Tră ias că pa tri a cât
è p ä
Alti ^ 7 7 7 7 7
1. Tră ias că Re ge le în

 7 T7
p
7 k7 7 
Tenori I ^ è ä
8
2. Tră ias că pa tri a cât

p
Tenori II ^ è 7 7 7 7 7 ä
0 è
p 7 7 7
8

Baritoni 7 7 ä
1. Tră ias că Re ge le în
2. Tră ias că pa tri a cât
0 è
p
7 ä
Bassi
Î 7 7 7 7

·6 7 7
^ 7 7 7 ä 7 7
pa ce şi o nor, De ţa ră
soa re le ce resc, Rai ve sel
 ä
^ 7 7 7 7 7 7 7
pa ce şi o nor, De ţa ră
 7 7 7
^ T7 7 7 ä 7
8
soa re le ce resc, Rai ve sel
 7 7 ä
^ 7 7 7 7 7
0 7 7 7 T7
8

7 7 7 ä
pa ce şi o nor, De ţa ră
soa re le ce resc, Rai ve sel
0 7 ä 7 T7
Î 7 7 7 7
·11 7 7 7 7
p
^ ä N N 7 NÄ N 7 ä
x
iu bi tor Şi-a pă ră tor de ţa ră.
pă mân tesc Cu ma re fal nic nu me.
 ä
p
ä
^ 7 7 7 7 N N 7 7 7
iu bi tor Şi-a pă ră tor de ţa ră.
 7 7 k7 ä
p
T7 N N 7 NÄ N 7 ä
^ x
8
pă mân tesc Cu ma re fal nic nu me.
 ä
p
7 ä
^ 7 7 7 7 N N 7 7
0 7
8
p
7 7 ä n N N N 7 7 7 ä
iu bi tor Şi-a pă ră tor de ţa ră.
pă mân tesc Cu ma re fal nic nu me.

0 7
p
7 7 ä 7 N N 7 7 ä
Î 7
Şi-a pă ră tor de ţa ră.
Cu ma re fal nic nu me.

·17 Ä 7f 7 7 7Ä 7
^ Ä 7 N 7
pp
Fi e Domn glo ri os glo ri
Fi e-n veci el fe rit el fe

 Äf
^ Ä7 7 7 7 7 7
pp
Fi e Domn glo ri os glo ri
 Ä 7f 7 7 7 7 7
^ Ä
8
pp
Fi e-n veci el fe rit el fe
 Ä 7f 7 7 7
^ Ä 7 7
pp
7 7
8

0 ÄÄ Í N N Í N Í
f
N
pp
Fi e Domn glo ri os
Fi e-n veci el fe rit
f
0 ÄÄ 7 7 7 7
Î 7 7 7 7
7 7
pp
Fi e Domn glo ri os glo ri
Fi e-n veci el fe rit el fe
·22 7 Í 7 7
^ N N 7 ä
os pes te noi, Fi e-n
rit de ne voi, Fi e-n
 ä Í
^ 7 N N 7 7 7
os pes te noi, Fi e-n
 Í 7 7
^ 7 N N 7 ä
8
rit de ne voi, Fi e-n
 ä Í 7 7
^ 7 N N 7
0 Í ä N N 7 N N 7 ä
8

Fi e-n veci no ro cos


Fi e-n veci lo cu it
0 7 N N ä Í 7 7
Î 7 N N 7 7 7
os pes te noi, Fi e-n
rit de ne voi, Fi e-n

·26 7 7Ä 7 7
^ 7 N 7 N N
veci no ro cos, no ro cos în răz
veci lo cu it lo cu it de e

^ 7 7 7 7 7 N N
veci no ro cos, no ro cos în răz
 7 7 7 7 7 N N
^
8
veci lo cu it lo cu it de e

^ 7 7 7 7 7 N N
0 N N 7 Í N 7 Í Í
N
8

Fi e-n veci no ro cos


Fi e-n veci lo cu it
0 7 7 7 N N
Î 7 7 7 7 7 N N
veci no ro cos, no ro cos în răz
veci lo cu it lo cu it de e
·31 mf NÄ N
^ 7 n N N N 7
N N p x
boi. O! Doam ne sfin te O! Doam ne sfin
roi. O! Doam ne sfin te O! Doam ne sfin
 n
mf
NÄ N
^ 7 N N N N N 7
p x
boi. O! Doam ne sfin te O! Doam ne sfin
 7 ä n N N N
mf
7 NÄ N
^ x
8
p
roi. O! Doam ne O! Doam ne sfin
 Í
mf

^ 7 ä 7 N
p x
9N N TN N
8

0 N N N N 7 ä
mf
n N N N

în răz boi. O! Doam ne sfin te O! O Doam ne


de e roi. O! Doam ne sfin te O! O Doam ne
0 ä Í
Î 7 7 7
boi. O! Doam ne sfin
roi. O! Doam ne sfin

·36 7 NÄ N
^ x
te ce resc pă rin te
te ce resc pă rin te
 NÄ N
^ 7
x

te ce resc pă rin te
 7 N
^ x
8
te ce resc pă rin te
 NÄ N
^ 7
x
N N N N N N N
N N
8

0 N Í Í n N
sfin te ce resc pă rin te
sfin te ce resc pă rin te
0 7 7
Î 7 7
te ce resc pă rin te
te ce resc pă rin te
·41 7 7
7 7 7 N N
dim.
^
pp
sus ţi ne cu-a Ta mâ nă co
în tin de a Ta mâ nă pe

N N
dim.
^ 7 7 7 7 7
pp
sus ţi ne cu-a Ta mâ nă co
 dim.
7 7 7 7 7 N N
^
8
pp
în tin de a Ta mâ nă pe
 7 7 7 N N
7
dim.
^ 7
pp
7
8

0 7Ä N 7 7 7 7 N N
dim.

pp
sus ţi ne cu-a Ta mâ nă co
în tin de a Ta mâ nă pe

0 7 7 7
dim.
N N 7 N N
Î 7 7
pp

·45 7 +
1. 2.

^ N N 7 NÄ N 7 ä ÄÄ
x
roa na, co roa na ro mâ nă.

+
ţa ra, pe ţa ra ro mâ - nă.
 ä ÄÄ
^ T 7 7 7

+
roa na ro mâ nă.
 7 NÄ N ÄÄ
^ 7 ä
x
8

+
ţa ra ro mâ - nă.
 ÄÄ
^ 7 7 7 ä
0 ÄÄ +
7 7 ä
8

7
roa na ro mâ nă.

+
ţa ra ro mâ - nă.
0 7 7 ä ÄÄ
Î 7 7 7
Repetiţia se face cu
nuanţarea însemnată
sub portativ.