Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECȚIA EDUCAȚIE UNGHENI

Numele:

Prenumele:

Clasa:

Instituţia de învăţământ:

GEOGRAFIA
Evaluare sumativă
Clasa a VI-a
21 martie 2017
Timp alocat: 45 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră, atlas geografic, riglă.

13 decembrie 2016

Instrucţiuni pentru elevi:


 Citeşte atent subiectele propuse;
 Lucrează independent;
 Rezolvarea lor este obligatorie;
 Nu se acceptă corectări cu ceruză.

Vă dorim mult succes!


Punctaj total acumulat _______________ Nota_________
Nr. Domenii/ Itemi Scor
I Limbaj geografic
1a. Subliniază răspunsul corect: L
1. Față de meridianul 0o America de Sud este situată în partea: 0
a. nordică b. sudică c. estică d. vestică 1
2
2. Ecuatorul întretaie Africa în regiunea de:
3
a. nord b. centrală c. sud d. est 4
3. Pentru pădurile ecuatoriale sunt caracteristice solurile: 5
a. roșii-brune b. roșii-galbene lateritice c. terra-rosa d. cernoziomuri 6
4. Zona climatică tropicală este dominată de masele de aer: 7
a. tropicale b. ecuatoriale c. temperate d. polare 8
5. Regiunea cu cea mai mare densitate a populației din Africa: 9
10
a. sud-vest b. nord-est c. peninsula Somalia d. câmpia Guineei superioare
1b. Formează enunțuri corecte, prin sublinierea cuvântului potrivit:
1. În rezultatul căsătoriilor mixte dintre negroizi și europoizi se formează mulatri/
metiși.
2. Canalul Panama este situat în partea de nord/ de sud a Americii de Sud.
3. Munții Anzi sunt amplasați în partea estică/ vestică Americii de Sud.
4. În Africa zona pădurilor ecuatoriale este situată în partea de nord/ centrală.
5. Curentul oceanic Falkland modifică clima din partea sud estică/ sud vestică a
continentului America de Sud.

2. Stabilește corespondența dintre continentele din coloana A și animalele specifice L


din coloana B. 0
_____________Africa 1. Cimpanzeu 1
2
_____________America de Sud 2. Lama 7. Pisica de pampas
3
3. Tatu 8. Fenecul 4
4. Condori 5
5. Girafe 6
6. Rinoceri pitici 7
8
II Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și cartografici.
1a. Calculează desfășurarea Africii în kilometri, de la est la vest, pe ecuator, L
aplicând scara hărții. 1
________________________________________________________________________ 2
3
________________________________________________________________________
4
________________________________________________________________________ 5
1b. Determină coordonatelor geografice ale vârfului Aconcagua. 6
________________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________________ 8
9
2. Caracterizați clima podișului Guyanei, analizând hărțile tematice. L
Temperatura medie a lunii iulie________, temperatura medie a lunii ianuarie_______(2p). 0
1
Calculează amplitudinea termică anuală ____________________________________(2p).
2
Cantitatea de precipitații medie anuală_________________________________________, 3
4
anotimpul cel mai umed _________________________________________________(2p).
5
Denumirea zonei climatice_______________________________________________(1p). 6
7
3. Subliniază râurile care fac parte din bazinul de scurgere al oceanului Atlantic. L
0
Zambezi, Congo, Orinoco, Limpopo, Nil, Amazon, Șari 1
2
3
4
III Relații cauzale dintre componentele mediului geografic.
L
Explică cauza principală de formare a Munților Anzi.
0
________________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
Explică de ce America de Sud este cel mai umed continent? 4
________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________

IV Atitudine și comportament privind mediul geografic.


L
Descrie influența negativă a activității umane asupra zonei naturale Păduri 0
ecuatoriale umede din Africa, indicând: 1
a) unitatea de relief pe care este amplasată_________________________________ 2
3
______________________________________________________________(1p) 4
b) un stat pe teritoriul căruia se desfășoară_______________________________(1p) 5
6
c) tipul specific de sol_______________________________________________(1p)
7
d) două exemple de activități umane______________________________________ 8
9
_______________________________________________________________(2p)
10
e) explicați influența negativă a unei activități umane printr-un exemplu: 11
12
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________(3p)
f) două exemple de animale care vor fi afectate, dacă dispare această zonă naturală:
_______________________________________________________________(1p)
_______________________________________________________________(1p)
g) două exemple de plante care vor fi afectate, dacă dispare această zonă naturală:
_______________________________________________________________(1p)
______________________________________________________________(1p)
Total 56 puncte