Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu clasele I-VIII Sireţel Propunător: Prof.

Palote Costel

Proiect didactic
Data: 30.09.2010
Aviz:

Clasa: a VIII-a

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică – Geometrie

Unitatea de învăţare: Configuraţii geometrice

Tema lecţiei: Determinarea dreptei. Determinarea planului

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe

Competenţe specifice:
C 1. Recunoasterea si descrierea unor proprietati ale unor figuri geometrice plane in configuratii date in spatiu sau pe desfasurari ale acestora
C 2. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea, prin desen, in plan, a corpurilor geometrice
Obiective operaţionale (la sfârşitul orei elevul va fi capabil să):
O1. Să cunoască noţiunile primare ale geometriei şi să utilizeze convenţiile de desen şi notare
O2. Să cunoască şi să aplice proprietăţile fundamentale ale punctelor, dreptelor şi planelor
O3. Să prezinte verbal sau în scris, deosebirile dintre un desen şi corpul(obiectul, situaţia) pe care le sugerează
Metode si procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, munca individuală, expunerea;
Resurse: a) materiale: - manual alternativ clasa a VIII-a, autori Corneliu Savu; Gina Caba – ed. Teora
- metodica predării matematicii în gimnaziu;
- cretă albă, colorată, instrumente pentru tablă, caiete de notiţe
b) umane: - clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare
- activităţi frontale, individuale;
c) timp: 50 min.
Şcoala cu clasele I-VIII Sireţel Propunător: Prof. Palote Costel

Desfăşurarea lecţiei
Comp
Secvenţele
. Activităţi de învăţare Timp Metode Evaluare
lecţiei
spec.
- verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog ;
1. Moment
- verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare desfăşurării orei; 1’
organizatoric - asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfăşurare a orei;
2. Captarea - verificarea temei elevilor prin sondaj, utilizând dialogul profesor-elev, elev-elev, prin Activitate Observare
confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă exerciţiul 4’
atenţiei la tablă; comună sistematică
Elevii vor răspunde la întrebările:
3. Reactualizarea Conversaţia Analiza
C1 - Ce este un punct? o dreaptă? un plan? 3’
cunoştinţelor - Cum se reprezintă grafic punctele, dreptele, planele? euristică răspunsurilor
4. Informarea
În cadrul orei de astăzi vom studia o parte din elementele fundamentale ale geometriei: punctul,
elevilor asupra 1’ Explicaţia
dreapta, planul: definiţie, desen, notaţii.
lecţiei noi
5. Dirijarea C1 Determinarea dreptei. Determinarea planului 25’ Explicaţia Observare
învăţării C2 Noţiunile fundamentale ale geometriei sunt: punctul, dreapta, planul, distanţa şi măsura Conversaţia sistematică
unghiurilor. euristică Analiza
Punctul poate fi caracterizat ca o urmă lăsată pe hartie de un creion foarte ascuţit. Se notează răspunsurilor
prin litere mari ale alfabetului latin(A, B,C, etc); nu are „intindere”.
Dreapta este comparată cu un fir bine întins, nemărginit. Dreapta este o mulţime de puncte
numite coliniare. Nu are „grosime” şi se noteaza cu litere mici ale alfabetului latin (a, b, c, d).
Planul este comparabil cu suprafaţa unei mese, a unui geam, a unei ape liniştite, nemărginite
la capete. Se desenează ca un paralelogram şi se notează cu litere mici ale alfabetului grecesc
(α, β, γ, δ etc).
Definiţie: Se numeşte axiomă un adevăr simplu matematic care nu se demonstrează
deoarece se verifică în natură.
Axiomele geometriei în spaţiu:
1. Spaţiul este o mulţime infinită de puncte.
2. Dreptele şi planele sunt submulţimi ale spaţiului.
3. Orice plan conţine cel puţin trei puncte necoliniare (nu sunt situate pe aceeaşi dreaptă)
4. Există patru puncte care nu aparţin aceluiaşi plan (necoplanare).
Şcoala cu clasele I-VIII Sireţel Propunător: Prof. Palote Costel

5. Prin orice două puncte distincte trece o singură dreaptă.


6. Prin orice trei puncte necoliniare trece un singur plan.
Definiţie: O dreaptă este inclusă într-un plan dacă orice punct al dreptei aparţine
planului.
Teorema 1. Dacă două puncte distincte ale unei drepte aparţin unui plan atunci dreapta este
inclusă în acel plan.
Teorema 2. Dacă două plane au un punct comun atunci ele au o dreaptă comună.
Conform axiomei 6 trei puncte necoliniare determină un plan, în
plus următoarele teoreme ne indică alte situaţii de determinare a planului.
Teorema 3. O dreaptă şi un punct exterior ei determină un plan.
Teorema 4. Două drepte paralele determină un plan.
Teorema 6. Două drepte concurente determină un plan.
Munca
Aprecieri
independentă
6. Asigurarea Li se cere elevilor să deseneze un paralelipiped dreptunghic şi să identifice 10 drepte, 3 puncte verbale
C2 5’ Conversaţia
feed-back-ului necoliniare, 5 plane, 3 perechi de plane care au o dreaptă comună. Analiza
euristică
răspunsurilor
Exerciţiul
7. Retenţia şi Se face o scurtă recapitulare a noţiunilor dobândite.
C1 7 Conversaţia Probe orale
transferul Se rezolvă problemele 1 / 118 şi 2 / 118 din manual.
8. Tema pentru
Problemele 4, 5, 6, 7 / pag. 118 din manual. 2’ Conversaţia
acasă
- se apreciază elevii ce s-au evidenţiat în timpul orei Aprecieri
9. Aprecieri 2’ Conversaţia
verbale

S-ar putea să vă placă și