Sunteți pe pagina 1din 1

#3 Tehnica imitației

Gândește-te la multitudinea de informații care circulă în ziua de azi. Oare câte din ideile generate
zilnic sunt originale? A devenit un obicei să ne imităm unii pe alții. De ce să nu folosim acest
lucru în beneficiul nostru?

Dacă ești la început și nu ți-ai definitivat încă un stil propriu, printr-o imitare continuă ajungi să
te definești. Avem câteva exemple istorice care confirmă regula: Beatles au început prin a cânta
cover-uri, Beethoven a cântat la început operele artiștilor săi contemporani, cântăreții de jazz
inserează adesea în concerte ritmuri ale unor melodii celebre. Atât timp cât înțelegi o idee, o poți
folosi ca fiind a ta.

Prin metoda predării/învăţării reciproce elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori şi de
a explica colegilor rezolvarea unei probleme. Astfel copiii sunt împărţiţi pe grupe de câte patru,
în care fiecare are un rol bine definit: unul este rezumator – cel care face un scurt rezumat al
textului citit, unul este întrebătorul grupului – cel care pune întrebări clarificatoare (unde se
petrece acţiunea, de ce personajul a reacţionat aşa, ce sentimente îl stăpâneau pe..., ce
înseamnă...), altul este clarificatorul – el trebuie să aibă o viziune de ansamblu şi să încerce să
răspundă întrebărilor grupului, iar cel de-al patrulea copil este prezicătorul – cel care îşi va
imagina, în colaborare însă cu ceilalţi care va fi cursul evenimentelor. Metoda este foarte
potrivită pentru studierea textelor literare sau ştiinţifice. Elevii aceleiaşi grupe vor colabora în
înţelegerea textului şi rezolvarea sarcinilor de lucru, urmând ca frontal să se concluzioneze
soluţiile. Grupele pot avea texte diferite pe aceeaşi temă, sau pot avea fragmente ale aceluiaşi
text. Ei pot lucra pe fişe diferite, urmând ca în completarea lor să existe o strânsă colaborare,
sau pot lucra pe o singură fisă, pe care fiecare să aibă o sarcină precisă.

Metoda Philips 6-6: elevii se grupeaza cate 6 si discuta timp de 6 minute alcatuirea unui complex de
exercitii sau a unei strategii de joc. In acest timp elevii isi aleg liderul, iar la final grupurile isi anunta
opinia.

Folosind aceasta metoda grupurile de 6 elevii si- au ales liderii echipei, au stabilit procedeele tehnico-
tactice si au ales strategia de joc.

Prin intermediul metodelor de mai sus subiectii au au fost stimulati din punct de vedere creativ, au
invatat sa lucreze in echipa

Metoda philips: 6-6: elevii se grupeaza cate 6 , iar acestora li se arata un exercitiu sau un complex de
exercitii pe tema caruia acestia discuta timp de 6 minute analizand acest exercitiu din punct de vedere al
greselilor. La final liderul desemnat dintre cei 6 explica si demonstreaza exercitiul corect .