Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume:

Test de evaluare. Genul dramatic. Clasa a VIII-a

Citește cu atenție următorul text:

SCENA IV
JUPÂN DUMITRACHE TITIRCĂ INIMĂ-REA, cherestigiu*, căpitan în garda civică;
NAE IPINGESCU, ipistat**, amic politic al căpitanului;
JUPÂN DUMITRACHE (șezând pe scaun): Hei! ia să vedem acu ce mai zice politica. Citiși
ceva?
IPINGESCU: Bravos ziar, domnule! Ăsta știu că combate bine.
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi nu-i zice lui degeaba "Vocea Patriotului Național"!...
IPINGESCU (citește greoi și fără interpunctație): "București 15/27 răpciune***. - Amicul și
colaboratorele nostru R. Vent. ..., un june scriitor democrat, a cărui asinuitate**** o cunoaște
demult publicul cititor, ne trimite următoarea prefață a unei noi opere a sa. Îi dăm astăzi locul de
onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru. Republica și
Reacțiunea sau Venitorele și Trecutul. – Prefațiune. - Democrațiunea romană, sau mai bine zis
ținta Democrațiunii romane este de a convinge pe cetățeni, că nimeni nu trebuie a ne abate de la
datoriile ce ne impun solemnaminte pactul nostru fundamentale, sfânta Constituțiune..."
JUPÂN DUMITRACHE (mulțumit): Ei, bravos! Aici a adus-o bine.
IPINGESCU (căutând șirul unde a rămas): "... A mânca... sfânta Constituțiune..."
JUPÂN DUMITRACHE (cam nedumerit): Adică, cum s-o mănânce?
IPINGESCU: Stai să vei... că spune el... "Sfânta Constituțiune, și mai ales cei din masa
poporului..."
JUPÂN DUMITRACHE (nedumirit): E scris adânc.
IPINGESCU: Ba nu-i adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui: să nu mai mănânce
nimeni din sudoarea***** bunioară a unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor; adică
să șază numai poporul la masă, că el e stăpân.
(O noapte furtunoasă ,de Ion Luca Caragiale)

*cherestigiu= persoană care cumpără și lucrează lemnul;


**ipistat=cel mai mic grad de ofițer din poliție;
***răpciune= denumirea populară a lunii septembrie;
****asinuitate= străduință, muncă;
*****sudoarea=efortul;

Rezolvă următoarele cerințe, răspunzând în enunțuri, pornind de la textul dat:

1. Menționează rolul folosirii virgulei în cea de-a doua replică. 0.5p


2. Precizează tipul propoziției subordonate subliniate în text. 0.5p
3. Identifică în text două cuvinte care nu apar cu forma lor literară. 0.5p
4. Notează numele celor două personaje ale textului. 0.5p
5. Menționează relația care există între cele două personaje. 0.5p
6. Menționează subiectul discuției dintre personaje, având în vedere prima replică din text. 0.5p
7. Precizează un mod de expunere prezent în textul dat. 0.5p
8. La ce ziar se face referire în text ? 0.5p
9. Transcrie, din textul citat, o indicație a autorului și spune care este rolul ei. 1p
10. Motivează încadrarea textului în genul dramatic cu ajutorul a două argumente. 2p