Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA:
ȘCOALA
CLASA a IV-a
PROPUNĂTOR
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: Elemente intuitive de geometrie
SUBIECTUL: Corpuri geometrice. Cubul. Paralelipipedul
TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoștințe
DURATA: 50 minute
COMPETENŢE SPECIFICE:
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări
3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să recunoască formele feţelor unor corpuri geometrice prezentate;
O2 – Să definească figurile geometrice studiate;
O3 – Să recunoască figurile și corpurile geometrice;
O4 – Să numere cuburile lipsă din fiecare construcție;
O5 – Să construiască cubul și paralelipipedul;
RESURSE:
a) Procedurale: conversaţia, explicaţia, Diagrama Venn, exerciţiul;
b) Materiale: corpuri geometrice, planşe, manualul, fişe de lucru, foarfecă, lipici
c) Organizatorice: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară pentru clasa a IV-a aprobată de MEN, Nr. 5003/2..12.2014;
Mariana Mogoș, Manual deMatematică, Ed. Arthur
RESURSE
Ob. ETAPELE LECŢIEI
DESFĂŞURAREA LECŢIEI organizato- Evaluare
op. (dozare) materiale procedurale
rice
1. Moment
Pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea lecţiei. materiale
organizatoric conversaţia frontal
Stabilirea ordinii şi disciplinei. necesare
(1 min.)
Se vor citi următoarele versuri şi copiii vor realiza desenul pe
care îl sugerează poezia:

Dintr-un cerc mai mic


Fac capul unui pitic.
Din triunghi îi fac coif,
2. Captarea atenţiei Şi îl decorez frumos.
O3 poezia exerciţiul individual
(5 min.) Fac un dreptunghi mai mare,
Gata corpul, ca oricare.
Braţe şi picioare două,
Din dreptunghiuri, câte două.
Două cerculeţe, mâini,
Din triunghiuri papucei,
Să poată alerga cu ei .
Se poartă o mică discuție:
-Ce figuri geometrice ați folosit?
-Ce alte figuri geometrice mai cunoașteți?
3. Reactualizarea -Ce este pătratul?
aprecierea
O2 cunoștințelor -Dar dreptunghiul? desenul conversaţia frontal
verbală
(5 min.) -Câte laturi are triunghiul?
-Ce este cercul?
-Cum aflăm perimetrul unei figuri geometrice?
-Află perimetrul unui pătrat cu latura de 4 cm.
Astăzi vom învăţa despre forme spaţiale şi anume despre cub
4. Anunţarea temei
și paralelipipedul. Le vom numi care sunt acestea, le vom
şi enunţarea
analiza, le vom descrie .
obiectivelor
Se scrie titlul lecţiei pe tablă,,Corpuri geometrice. Cubul.
(2 min.)
Paralelipipedul’’
5.Dirijarea Are loc o scurta conversație cu informaţii pe care copiii le corpuri
învățării deţin din clasa a III-a despre cub și paralelipiped. Se geometrice
(25 min.) completează Diagrama Venn. cub conversaţia, frontal observarea
paralelipipedul explicaţia, sistematică
exerciţiul, aprecierea
verbală

O1 CUB
CUB

Fețele
Fețele 66 fețe
fețe
O4 sunt
sunt Fețele sunt Diagrama conversaţia,
O5 12muchii dreptunghiuri. Venn
12muchii
pătrate.
pătrate. 88 vârfuri
vârfuri

Elevii rezolvă din manual ex. nr. 1 și nr. 2, pag. 55: vor Manual conversaţia, individual observarea
număra câte cuburi sunt în construcțiile date. explicaţia, sistematică
exerciţiul
Elevii primesc planșe cu desfășurarea cubului șu aprecierea
verbală
paralelipipedului, vor decupa și vor construi cele două
corpuri geometrice. (Anexa 1) Planșă conversaţia, individual
Foarfecă explicaţia,
Lipici exerciţiul
Hârtie
cartonată

O4 7. Asigurarea fişă de lucru conversaţia, individual


feed-back-ului Rezolvarea exercițiilor de pe fișa de lucru. (Anexa 2) explicaţia, observarea
(10 min.) exerciţiul sistematică
ţaraFăgăraşuţui

aprecierea
verbală
6. Încheierea
Fac aprecieri generale asupra modului de desfăşurare a lecţiei
activităţii conversaţia frontal
şi asupra implicării elevilor.
(2 min.)
Anexa 1
Anexa 2

Nume.................................................. Data............................

Fișă de lucru

1. Desenează un cub și un paralelipiped. Colorează fiecare față cu culori diferite.

2. Câte cuburi lipsesc din figura de mai jos?

3. Care dintre figurile de mai jos reprezintă desfășurarea unui cub?


a. b. c.

d.

S-ar putea să vă placă și