Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebări –I.L.

Caragiale

1. Câte piese de teatru a scris marele dramaturg Ion Luca Caragiale?


a.7
b.9
c.10
d.8

Răspuns corect: 9 piese de teatru

2.Cum se numește fiul scriitorului Ion Luca Caragiale?

a.Ion Caragiale

b.Mateiu Caragiale

c.Matei Caragiale

d.Luca Caragiale

Răspuns corect: Mateiu Caragiale

3.Cum se numește personajul principal din schița ”Un pedagog de școală nouă”?

a.Ionel Ionescu

b.Agamiță Dandanache

c.Marius Chicoș Rostogan

d.Ștefan Tipătescu

Răspuns corect: Marius Chicoș Rostogan

4.În care dintre piesele de teatru ale marelui scriitor Ion Luca Caragiale acțiunea se desfășoară în
timpul unor alegeri parlamentare?

a.O scrisoare pierdută

b.O noapte furtunoasă

c.Bubico

d.Năpasta
Răspuns corect: O scrisoare pierdută

5.Cum se numește personajul principal feminin din comedia ”O noapte furtunoasă”?

a.Zoe

b.Mia

c.Zița

d.Veta

Răspuns corect: Veta