Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă recapitulativă

1.Precizați rima și măsura versurilor următoare:

„Pân-o fost Horea-mpărat,


Domnii nu s-au desculţat
Nici în pat nu s-au culcat
Nici la masă n-au mâncat.”
(Pân-o fost Horea-mpărat)
– „Acolo unde-s nalţi stejari
Şi cât stejarii nalţi îmi cresc
Flăcăi cu piepturile tari
Ce moartea-n faţă o privesc.”
(I. Neniţescu, Ţara mea)

–„Sus în brazii de pe dealuri


Luna-n urmă ţine strajă
Iar izvorul, prins de vrajă
Răsărea sunând din valuri”
(M. Eminescu, Povestea teiului)
– Codrule cu râuri line
Vreme trece, vreme vine,
Tu din tânăr precum eşti
Tot mereu întinereşti.”
(M. Eminescu, Revedere)
2.Extrage din text 3 figuri de stil diferite pe care le vei preciza.
3.Dă câte 2 exemple de substantive:
 Defective de singular
 Defective de plural
 Colective
 Comune
 Proprii
 Simple
 Compuse
4. Construiește câte un enunț în care substantivele ”caiet” și ”dar ” sa aibă următoarele funcții sintactice:
Caz N- S,NP
Caz Ac-CD,ASP,Cprep., CCL,CCM
Caz G-NP, ASG
Caz D-CI
5.Analizează substantivele subliniate în următorul text:
Într-o zi ușa grajdului se deschise larg, și doi soldați aduseseră un cal tânăr, înspumat. Însuși
generalul arătă unde să-l puie la iesle; el, bătrânul, avea să fie mutat mai încolo, în colț, iar noul-venit îi lua
locul, în fața ferestruii. Bătrânului parcă îi veni din nou vlaga tinereții, ridică în sus capul, se uită la stăpânul
lui, apoi rămase cu ochii pironiți pe acel care-l înlocuia. Iar când se duseră cu toții, se închise ușa; și când
venitul ridică botul să smulgă din brațul de fân, din care dânsul mâncase mai înainte, el se smunci, rupse
frâul și, repezindu-se către celălalt, îl mușcă de gât. Îi despărțiră repede, iar el luă, pentru întâiași dată, de la
soldat, două lovituri de vargă. 
6. Numește câte 3 prepoziții specifice cazurilor Ac, G, D.