Sunteți pe pagina 1din 1

Parcurgeri matrici

1. Se citeste o matrice avand n linii si m coloane, iar elementele sunt numere intregi .
a) Sa se determine suma valorilor negative avand exact 3 cifre de pe fiecare linie .
b) Sa se determine produsul valorilor pozitive de exact 2 cifre, cu cifrele in ordine
descrescatoare, de pe fiecare coloana
c) Sa se determine cea mai mica valoare negativa de pe fiecare linie
d) Sa se determine cea mai mare valoare pozitiva de pe fiecare coloana
e) Sa se determine cea mai mare valoare de pe fiecare linie, iar dintre valorile maxime sa se
afiseze cea mai mica
f) Sa se determine cea mai mica valoare de pe fiecare coloana, iar dintre valorile minime sa se
afiseze cea mai mare
g) Sa se calculeze media aritmetica a elementelor din matrice cu proprietatea ca sunt pozitive,
se gasesc pe linii si coloane de aceeasi paritate si au suma cifrelor un numar prim
h) Sa se calculeze media aritmetica a elementelor din matrice cu proprietatea ca sunt pozitive,
se gasesc pe linii si coloane de paritate diferita si au suma cifrelor un numar palindrom
i) Sa se afiseze elementele care se gasesc pe conturul matricei, sunt pozitive si au prima si
ultima cifra identice
j) Sa se afiseze elementele de pe liniile impare, coloanele pare, care sunt negative si se divid la
ultima lor cifra
k) Sa se elimine din matrice linia L, apoi sa se afiseze
l) Sa se elimine din matrice coloana C, apoi sa se afiseze matricea
m) Sa se calculeze media aritmetica a valorilor pozitive formate doar din cifre prime
2. Se citeste o matrice avand n linii si m coloane, iar elementele sunt numere naturale
a) Sa se determine suma valorilor prime de pe fiecare linie
b) Sa se determine numarul valorilor de tip palindrom de pe fiecare coloana
c) Sa se calculeze produsul valorilor formate doar din cifre impare, aflate pe fiecare coloana
d) Sa se calculeze media aritmetica a valorilor patrate perfecte de pe fiecare linie
e) Sa se afiseze suma valorilor de pe fiecare linie care se divid la suma cifrelor lor
f) Sa se determine produsul valorilor, de pe fiecare coloana, care au suma cifrelor un numar
impar
g) Sa se formeze un sir care sa contina toate valorile perfecte aflate pe linii si coloane de
aceeasi paritate. Sirul se ordoneaza crescator si se afiseaza.
h) Sa se permute elementele a doua linii L1 si L2 , apoi sa se afiseze matricea
i) Sa se permute elementele a doua coloane C1 si C2, apoi sa se afiseze matricea
j) Sa se roteasca matricea in jurul axei orizontale, apoi sa se afiseze
k) Sa se roteasca matricea in jurul axei verticale, apoi sa se afiseze
l) Sa se afiseze indicii de linie pentru care elementele liniei sunt ordonate strict crescator
m) Sa se afiseze indicii de coloana pentru care elementele coloanei sunt ordonate strict
descrescator
3.

S-ar putea să vă placă și