Sunteți pe pagina 1din 4

C.

Plan de îngrijire
Data
Problema de îngrijire Obiective de îngrijire Intervenții aplicate Evaluarea îngrijirilor

Dureri costale Să combatem durerile costale - asistenta obține consimțământul pacientului Pacientul prezintă o stare
Dispnee Menținerea în stare optimă a - asistenta asigură repaos fizic și psihic la pat, generală îmbunătățită
Stare generală alterată funcțiilor respiratorii pacientului
Oboseală Pacientul să prezinte o stare - asistenta supraveghează pacientul Pacientul nu mai acuză
Paloare general bună - asistena pregătește salonul: aerisește,climat durere
07.10.2019

Echimoze Pacientul să fie odihnit fizic și corespunzător, ambient


Deficit de autoîngrijire psihic - asistena schimbă lenjeria de pat și de corp Pacientul este hidratat, iar
Anxietate Pacientul să prezinte tegumente - asistena asigură mancarea la patul pacientului tegumentele sunt colorate
Neliniste și mucoase integre și curate - asistena ajută pacientul ori de câte ori are nevoie normal
Prevenirea complicațiilor - asistena hidratează pacientul hidroelectrolitic
Pac să nu mai prezinte echimoze - asistenta ajută pacientul să-și faca toaleta corpului ori Pacientul este linistit
Să combatem anxietatea de câte ori este nevoie
Pacientul să fie linistit - asistenta ajută pacientul în efectuarea unor nevoi
Pacientul să-și recapete fundamentale pentru a prevenii complicațiile

D. Plan de îngrijire
Problema de îngrijire Obiective de îngrijire Intervenții aplicate Evaluarea îngrijirilor
Data
Durere Să combatem durerile - asistetna supraveghează, analizează și anunță medicul Pacientul prezintă o stare
Dispnee Menținerea in limite normale a starea pacientului generală bună
Deficit de autoîngrijire fncțiilor respiratorii - asistenta asigură un mediu liniștit pacientului
Paloare Pacientul să prezinte o stare - cântărește pacientul și notează greutatea în foaia de Pacientul nu mai prezintă
Echimoze general bună observație durere violentă ( s-a
Anxietate Pacientul să aibă un somn - măsoară și notează funcțiile vitale și vegetative în diminuat)
cantitativ si calitativ foaia de temperatură
Pacientul să prezinte tegumente - asistenta asigură mancarea la patul pacientului Tegumentele sunt colorate
și mucoase integre și curate - asisitenta ajută pacientul ori de câte ori are nevoie normal
08.10.2019

Să prevenim complicațiile - ajutarea toaletării tegumentelor și mucoaseloră nu Pacientul este linistit


Pac să nu mai prezinte echimoze facă mișcări inutile, spre a reduce riscul unei eventuale
Să combatem anxietatea căderi Căile respiratorii sunt in
Pacientul să fie linistit psihic - educație sanitară: invață pacientul exerciții pentru a limite normale
Pacientul să-și recapete avea o bună respirație, ii explică necesitatea repausului
autonomia și mobilitatea fizică la pat, să evite efortul fizic
- asistenta învață pacientul tehnici de relaxare
- pregătește și însoțește pacientul la RMN la indicația
medicului
- administrează antiinflamatoare: ibuprofen, vitamine:
vitamina B6,B1, B12 , D3la indicatia medicului
- observă efectul medicației asupra organismului și

E.Plan de îngrijire
Problema de îngrijire Obiective de îngrijire Intervenții aplicate Evaluarea îngrijirilor
Data
Anxietate Combaterea anxietății - încurajarea psihică și redarea încrederii în vindecarea Pacientul prezintă stare
Lipsa de cunoștințe sa general bună, satisfăcătoare și
despre afecțiune Pacientulsă dobândescă - educă pacientul de importanța tratamentului , ii urmează să fie externat
Deficit de autoîngrijire cunoștițe despre afecțiunea sa explică necesitatea repausului la pat și să evite efortul
fizic TA=120/60
Pacientul să-și recapete - învață pacientul tehnici de relaxare si exerciții pentru
autonomia și mobilitatea fizică a avea o bună respirație Pacientul este liniștit
- îi explică gestica îmbrăcării/dezbrăcării
Pacientul să fie încrezător și - educă pacientul să urmeze sfaturile date de către Pacientul a luat la conștiință
liniștit medic și să vină la control medical în ambulatoriul de sfaturile medicale și adoptă
09.10.2019

specialitate informații noi despre boala și


- educă pacientul cum să își amelioreze durerea și să se modul de manifestare al
prezinte la medic în cazul apariției unei dureri acesteia
exagerate și oricărei suspiciuni de complicație
- asisitenta informează pacientul și aparținătorii în
legătură cu starea sa de sănătate
- am explicat pacientului în ce constă recuperarea și că
imobilitatea este impusă până când starea general îi
permite
- asistenta anunță pacientul despre posibilitatea
externării sale a doua zi

F. Plan de îngrijire
Probleme de îngrijire Obiective de îngrijire Intervențiile aplicate Evaluarea îngrijirilor
Data
Pacientul prezintă o stare Pacientul să cunoască - asistenta împreună cu pacientul stabilește Pacientul prezintă stare general
general bună recomandările de pe bilet ora externării și condițiile pentru ca pacientul bună, satisfăcătoare
să primească tratament și mâncare până la
Pacientul să respecte sfaturile și externare Pacientul se prezintă cu funcții
10.11.2019

indicațiile medicului - pregătește documentele pentru externare vitale in limite normale


- citește împreună cu pacientul biletul de
Pacientul să fie încrezător externare și îi explică recomandăile de pe Pacientul este încrezător în sine
bilet
- asistenta explică necesitatea respectării Pacientul este pregătit pentru
tratamentului, repaosului la pat și să evite externare
efortul fizic

S-ar putea să vă placă și