Sunteți pe pagina 1din 2

Clasele VII și VIII

Thales din Milet (n. 624 î.Hr.– d. 547 î.Hr., Milet, Turcia) a fost un filozof grec
presocratic, care a contribuit la dezvoltarea matematicii, astronomiei, filozofiei. El este
considerat părintele științelor, fiind nominalizat în toate listele tradiționale ale celor „Șapte
Înțelepți” ai Antichității.

1. 1. Informează-te despre viața și Provocare


activitatea lui Thales:
https://www.istorie-pe-scurt.ro/thales-din-milet- Scrie câte o contribuție a lui Thales la
un-intelept-pentru-toate-vremurile/#more-13084 dezvoltarea matematicii, fizicii și filosofiei.
https://math.wikia.org/ro/wiki/Thales_din_Milet

Pentru a afla înălțimea unui copac, a unei clădiri sau a unui obstacol putem utiliza cu
succes teorema lui Thales: Într-un triunghi, o paralelă dusă la una dintre laturi determină pe
celelalte două laturi segmente proporționale.

2. Potrivit legendei, Thales a măsurat înălțimea


piramidei egiptene (probabil piramida lui
Keops), aplicând teorema geometrică care îi
poartă numele, teorema lui Thales. Faraonul
l-a adus pe Thales la piramide și, încercând
să-l testeze, i-a sugerat să-i măsoare înălțimea.
Omul de știință a acceptat provocarea. El a
înfipt un băț în sol, a așteptat până lungimea
umbrei acestuia a devenit egală cu înălțimea Provocare
bățului, spunând că în acel moment lungimea
măsurată a umbrei piramidei este egală cu Determină înălțimea unui copac din grădină
înălțimea ei. sau a casei tale folosind această metodă a lui
Thales.
3. Aflarea înălțimii unui copac prin calcul:
1. Pornind de la baza copacului, din punctul B,
luăm o distanță (să zicem 8 m), si înfigem un
băț. Aici este punctul N ( BN = c =8 m).
Măsurăm înalțimea bățului NQ = b = 2 m.
2. Mergem pe aceeași linie până când vârful
bățului Q si al copacului A sunt pe aceeași linie
imaginară AQP. Aici, pe sol, este punctul P.
Măsurăm distanța PN până la băț. Să Provocare
presupunem că PN este de 3 m. Deci BP =
BN + NP = 8 + 3 = 11 m. Determină înălțimea unui copac din
3. Înmulțim BP (11m) cu înălțimea bățului NQ grădină sau a casei tale folosind această
(2m) și obținem BP x NQ = 11 x 2 = 22 metri, metodă a lui Thales.
apoi împărțim această valoarea la distanța dintre
punctul P si băț N, 22 : 3 = 7.3 m, aceasta
fiind înălțimea copacului.

4. Presupunem că ai cumpăratun teren în formă


triunghiulară, delimitat de un gard pedistanța
BC,ca în imagine. Ca un bun gospodar,te
apuci să construiești un gard pentru a separa Provocare
curtea principală de grădina cu legume.
Pentru a construi noul gard, fixezi un stâlp în
punctul M și mai trebuie fixat un al doilea Află la ce distanță față de punctul A trebuie
stâlp în punctul N. Ai măsurat că AM = 30 m, poziționat stâlpul N, astfel încât cele două
MB = 70 m și AC = 180 m. garduri să fie paralele
Clasele VII și VIII