Sunteți pe pagina 1din 5

Optoelectronica DOROGAN Andrei

LASERI PE BAZĂ DE CORP SOLID

- În calitate de element activ se folosesc substanţa cristaline sau amorfe;


- Primele lasere au fost confecţionate pe baza rubinului sintetic;
- Un progres mare a fost apariţia laserelor din sticlă cu neodim (simplu şi
ieftin).

Aici generarea luminii are loc datorită folosirii tranziţiilor electronice dintre
nivelele energetice ale atomilor (ionilor) elementelor „pământuri rare” şi metalelor,
introduşi în cristale sub formă de impurităţi în materialul activ. Factorul excitant, care
formează starea de populaţie inversată este un flux puternic de lumină. Elementele
active sunt: rubin (   0,69m ), sticlă cu neodim (   1,06m ), aluminiu-itriu-granat
(   1,06 m ). Elementele pentru pompaj optic (elementele excitante) sunt folosite
becurile optice cu impuls sau continue, cu un spectru de emisie ce acoperă spectrul de
absorbţie al elementului activ.
Pentru a primi putere mare în impuls scurt cu o mică frecvenţă se folosesc lasere
din sticlă cu neodim. Aici frecvenţa impulsurilor este mică (milisecunde) din cauza
conductibilităţii termice mici a sticlei. O frecvenţă mai mare şi o putere medie mai mare
poate fi obţinută utilizând rubinul, care are o conductibilitate termică foarte bună. Dacă
este necesară o mică putere de consum, frecvenţe foarte înalte şi gabarite mici atunci se
utilizează granat cu Al şi Y. Aici obţinem o eficienţă de conversie mult mai mare.

1. Element activ: Al 2 O3 :Cr 3 ; Y3 Al3O12 + neodim; sticlă + neodim.

LASERI PE BAZĂ DE CORP SOLID 1


Optoelectronica DOROGAN Andrei

2. Lampa de pompaj: Lămpi cu He . Spectrul de emisie al lămpilor cu He este mult


mai larg. Se foloseşte numai 30% din spectru. Cealaltă energie încălzeşte fără
folos laserul.
3. Reflector: Pentru focusarea luminii lămpii de pompaj. Se folosesc suprafeţe plane
sau curbe acoperite cu Ag, Au. Se mai folosesc pelicule interferenţiale ce reflectă
selectiv numai lumina absorbită de elementul activ.

4. Rezonator: Plane sau sferice cu o rază de curbură mare.


5. Blocul de alimentare al lămpii de pompaj.
6,7 Sistemă de răcire: Pe bază de apă ( H 2 O ) sau alt agent cu o capacitate termică
înaltă.
8. Element de reglare.

CARACTERISTICILE DE BAZĂ

 Puterea de emisie;
 Ordinul coerenţei luminii emise;
 Directivitatea;
 Coeficientul de calitate.
  E acumulat
Q ,
E pierdut
unde E acumulat - energia acumulată în rezonator; E pierdut - energia pierdută într-o unitate de
timp;  - frecvenţa oscilaţiilor în rezonator.
2 L
Q  ,
 a
unde L - lungimea rezonatorului, iar
R1
a 1 - pierderile la reflexie.
R2

LASERI PE BAZĂ DE CORP SOLID 2


Optoelectronica DOROGAN Andrei

REGIMURILE DE LUCRU ALE LASERILOR PE CORP SOLID

Depind de metoda de pompaj şi de metoda de reglare cu pierderile în rezonator.


Utilizând metoda de impulsuri pentru pompajul optic, laserul generează în regim liber,
în regim cu modularea calităţii şi în regim de sincronizare a modelor.
1. Regimul liber de generare:
Aici impulsurile de lumină coerent se încep în momentul depăşirii pragului de
generare şi durează tot timpul impulsului de pompaj cât nivelul de pompaj este mai mare
ca cel de generare.

  10s...1s . Impulsul de lumină generat posedă un front lung de creştere şi o


formă complicată a impulsului. Se utilizează atunci când avem nevoie de mari puteri
optice.
2. Regim de modulare a calităţii:

Se utilizează pentru a primi impulsuri de lumină cu o durată mică – ( 10...15ns ) şi


cu un front abrupt. Acest regim este asigurat introducând între oglinda rezonatorului
( R1  100% ) şi elementul activ un opturator optic, care în intervalul de timp „începutul
impulsului de excitare (de pompaj) – momentul realizării stării de inversie maxime”

LASERI PE BAZĂ DE CORP SOLID 3


Optoelectronica DOROGAN Andrei

introduce în rezonator mari pierderi optice. Deci, aici are loc modularea coeficientului
de transparenţă al rezonatorului.
În dependenţă de metoda de dirijare cu coeficientul de transparenţă (pierderile
optice) în rezonator există câteva tipuri de comutatoare a calităţii rezonatorului:
 Comutator de calitate opto-mecanic (CCOM);
 Comutatoare de calitate pasive sau fototrope (CCP) – cere îşi schimbă
transparenţa sub acţiunea luminii;
 Comutatoare de calitate electro-optice (CCEO);
 Comutatoare de calitate acusto-optice.

PRINCIPIILE DE FUNCŢIONARE A COMUTATOARELOR DE CALITATE

Comutatoarele de calitate trebuie să fie absolut transparente în stare deschisă şi să


introducă pierderi maxime în rezonator în stare închisă.
Parametrii comutatoarelor de calitate:
 % de pierderi în stare deschisă;
 % de pierderi în stare închisă;
 timpul de comutare.

Comutatoare de calitate optico-mecanice(CCOM):

1 – prismă cu reflexie internă totală. Se roteşte cu o viteză de ~ 60000 turaţii pe minută.


Frecvenţa de lucru f ~ 1kHz ; 2 – element activ; 3 – oglindă semitransparentă.

Comutatoare de calitate pasive sau fototrope (CCP):

1 – element activ; 2 – coloranţi organici. Efectul se bazează pe schimbarea bruscă a


coeficientului de transparenţă după absorbirea unei cantităţi de energie optică.

LASERI PE BAZĂ DE CORP SOLID 4


Optoelectronica DOROGAN Andrei

Comutatoare de calitate electro-optice (CCEO):

1 – element Pockels (electro-optic); 2 – analizator.


În dependenţă de tensiunea aplicată elementului Pockels se schimbă vectorul de
polarizare al undei de lumină. Când vectorii de polarizarea ai elementului Pockels şi al
analizatorului coincid, coeficientul de transparenţă al rezonatorului se schimbă brusc,
deci, creşte brusc coeficientul de calitate al rezonatorului.

Comutatoare de calitate acusto-optice (CCAO):


Utilizat pentru frecvenţe mai mari ca 1...2kHz .

Aici se utilizează un element acusto-optic. Lumina ce cade sub unghiul Brag faţă de
reţeaua de difracţie formată de ultrasunet se abate sub un unghi dublu, dacă se
îndeplineşte condiţia:
l
 1 ,

unde l - lungimea cristalului;  - lungimea de undă a undei ultrasunet.

Regimul de sincronizare a modelor: se foloseşte un piezoelement pe oglinda


R  100% , deci se schimbă lungimea rezonatorului L z .

LASERI PE BAZĂ DE CORP SOLID 5