Sunteți pe pagina 1din 2

Optoelectronica DOROGAN Andrei

LASERI PE GAZE. CONSTRUCŢIA ŞI PARAMETRII

- Emite lumină de culoare roşie   633nm ;


- Lungimea rezonatorului Lz  20cm ;
- Tubul subţire are lungimea 10cm şi diametrul 1cm ;
- Tensiunea parţială a gazului 0,4kPa ;
- Tensiunea electrică aplicată 1...3kV ;
- Curentul ce apare în tub ~ 5mA ;
- Dimensiuni mici, zgomot mic; utilizat în telemetrie.

Deoarece nivelele energetice superioare sunt îndepărtate mult de la cel de bază,


inversia de populaţie apare între nivele superioare. Generarea luminii are loc cu
E  1,95eV sau   633nm .
La sfârşitul tubului cu He:Ne sunt încleiate două sticle poleite sub un unghi
 b  tg n1 numit unghiul Brewster, unde nb - indicele de refracţie aş sticlei. Sub un astfel
b

de unghi de reflexie, doar radiaţia polarizată liniar poate ieşi în exterior, deci pentru ea,
coeficientul de reflexie este zero. Astfel este generată numai lumina liniar polarizată.
Oglinzile R1 şi R2 formează rezonatorul Fabry-Perout. Coeficienţii R1  R2  90% .
Deoarece nivelul energetic de bază este relativ departe de cele superioare,
absorbţia luminii în He şi Ne lipseşte, deci  tl  0 . Lipsa pierderilor optice provoacă
generarea luminii chiar dacă coeficientul de amplificare g th este mic. Sunt generate 2 – 3
mode longitudinale.

LASERI PE GAZE. CONSTRUCŢIA ŞI PARAMETRII 1


Optoelectronica DOROGAN Andrei

 Puterea laserului cu He:Ne 0,1...5mW ;


 Eficienţa Poptic Pspectru  0,01% ;
2
 Unghiul de disipare a luminii    2mrad ;
  Lz
 Raza spotului de lumină, adică distanţa de la centru până la punctul unde
amplitudinea vectorului câmpului electric constituie 1 e de la mărimea lui în
centru,  s  Lz     0,15mm .

Dacă pe oglinda rezonatorului este încleiat un element piezoelectric, atunci, prin


intermediul lui, este modulată frecvenţa laserului (ci nu a luminii). Frecvenţa maximă de
modulare este 100kHz .
Lărgimea spectrului luminii laser  laser depinde de fluctuaţiile radiaţiei spontane,
de factorul de calitate al rezonatorului.
2
2  c  Na
 laser   h  - relaţia Şavlov–Taunas,
P N a  N d th
unde  c - lărgimea spectrului luminii spontane; P - puterea luminii.

LASERI PE GAZE. CONSTRUCŢIA ŞI PARAMETRII 2