Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Propunator: Beraru Mariana Florina


Aria curriculară: Artă
Disciplina de învăţământ: Educaţie plastică
Mijoc de realizare : pictură
Clasa: a V-a
Subiectul plastic: Culori calde, culori reci
Tema: la alegerea elevilor
Tipul lecţiei: predare şi consolidare
SCOPUL: Realizarea unei compozitii plastice din imaginaţie sau şi memorie, în care să
utilizeze culorile calde şi culorile reci

Obiective operaţionale:
a) cognitive :
O1-să cunoască clasificarea culorilor în funcţie de efectul termodinamic pe care îl au asupra
receptorului vizual (calde, reci) şi modul cum influenţează psihicul uman;
O2-să observe şi să precizeze modul de aşezare a culorile calde şi cele reci, pe elementele
compoziţiei, în reproduceri din albume de arta;
O3-să realizeze o compoziţie plastică cu ajutorul culorilor calde şi al culorilor reci, respectând
modul de aşezare a acestora pe suportul plastic (cele reci în partea superioară a suportului
plastic/ pe elementele din planul îndepărtat , cele calde în partea inferioară a suportului
plastic/ pe elementele din planul apropiat al acestuia).
b) psihomotorii :
O4-să lucreze îngrijit, utilizând materialele de lucru;
c) afectiv-atitudinale :
O5-să exprime cromatic şi verbal emoţii şi sentimente
O6-să analizeze şi să aprecieze lucrarea personală şi ale altora

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, jocul, exerciţiul,
Brainstormingul, R.A.I.
b) mijloace de invățământ: cutie, bileţele cu versuri despre culori, jetoane colorate, disc,
agrafe, planşe ale elevilor, albume de artă, reviste de pictură, minge, materiale individuale de
lucru, pernuțe
c) forme de organizare : frontal, individual;
d) forme de evaluare: formativă, orală, practică, scrisă, frontală, individuală,

LOCUL DE DESFĂŞURARE: în natură

DURATA: 50 minute

BIBLIOGRAFIE :
-Dima, Victor, Educatie plastică.Manual pentru clasa a V-a, Editura "Teora", Bucureşti,
-Şuşală Ion, Curs de desen, culoare, modelaj, compoziţie şi metodică, Editura Fundaţiei

1
Desfășurarea lecției

Etapele Ob. Conţinutul lecţiei Metode Mijloace Forme Forme de


lecţiei com de evaluare
por organ
ta zare
men
tale
1.Organi -pregătirea materialelor materiale frontal,
zarea didactice distributive şi de lucru
activităţii demonstrative, individual,
-deplasarea pe dealul din planşe
apropierea şcolii, didactice,
-alegerea locului de lucru, lucrări ale
-obţinerea momentului de copiilor,
linişte, reviste de
-efectuarea prezenţei. pictură,
albume de
artă,
pernuţe
2.Capta 1.Prezint elevilor "Cutia conversaţia, cutie, frontal
rea curcubeului". Le spun că bileţele cu
atenţiei acolo se află câteva bileţele versuri
ce conţin versuri despre despre
culori, scrise special pentru culori
lecţia de pictură.
3.Reac Biletele vor fi extrase conversaţia, cutie, frontal orală,
tualiza aleatoriu din cutie. brainstor bileţele cu individua
rea Câţiva elevi vor citi ming-ul versuri lă
cunoştin versurile, alţii vor răspunde despre
ţelor la întrebări, vor alege culori,
jetoanele ce reprezintă jetoane
culorile respective, vor colorate,
preciza tipul culorilor, , disc, agrafe
(primare, secundare sau
terţiare), modul cum pot fi
obţinute prin amestec şi vor
ataşa jetoanele la locului lor
pe cercul acromatic.
(Anexele 3,4)
4.Anunţa "Astăzi vom vorbi despre frontal
rea temei culorile calde şi culorile reci
şi a şi le veţi folosi într-o lucrare
obiective cu temă la alegere."
lor

2
5.Prezen O1, A.Discuţie despre cele două conversaţia, cercul frontal frontală
tarea tipuri de culori şi efectul observaţia, cromatic, individu orală,
conţinutu psihologic al acestora explicaţia, foile pentru al individua
lui şi asupra psihicului uman. brainstor exerciţiu, lă
dirijarea ming-ul, culori,
învăţării -Culorile au fost clasificate exerciţiul pensule,
în culori calde şi culori reci, şervelele,
în funcţie de modul cum ne etc.
influenţează. (Anexa 1)

a) Culorile calde

O1, -Care credeţi că sunt


culorile calde?
-De ce putem spune că sunt
calde, ce impresie dau ele
când le privim?
R,G şi O sunt numite culori
calde pentru că ne produc
impresia de căldură.

O1, -Cu ce elemente din lumea


înconjurătoare le puteţi
asocia? (focul, soarele,
holdele de grâu, lanurile de
floarea soarelui, plajele
însorite, etc.)

O1, Culorile calde dau nu numai


senzaţia de căldură dar şi de
lumină, bucurie, apropiere.

Aşterneţi pe foaia de
exerciţiu, cele trei culori
calde, una lângă alta!
-Care culoare, dintre cele
trei credeţi că este cea mai
caldă? (oranjul)
-De ce? (este obţinut din
amestecul a două culori
calde R+G, conţine cele
două culori calde)

Culorile calde se aşează, de


regulă, în partea de jos a
lucrării plastice, pe
elementele din primul plan,
cel apropiat. Astfel dau
impresia de greutate.

3
b) Culorile reci

O1, - Care credeţi că sunt


culorile reci?
-De ce le numim reci? Ce
impresie ne dau atunci când
le privim?
A, Ve şi Vi sunt numite
culori reci deoarece dau
impresia de rece, de frig.

O1, -Cu ce elemente din lumea


înconjurătoare le puteţi
asocia? (apa, cerul, zăpada,
umbra pădurii,etc.)

Aşterneţi pe foaia de
exerciţiu cele trei culori
calde, una lângă alta!
-Care culoare, dintre cele
trei credeţi că este cea mai
rece? (albastru)
-De ce? (Ve şi Vi conţin
colori calde: Ve = A + G,
Vi = A + R )

O1, Culorile reci dau impresia


nu numai de rece ci şi de
tristeţe, umbră, frig,
depărtare.
De aceea ele se aşează, de
regulă, în partea de sus a
lucrării plastice, pe
elementele din planul
îndepărtat. Astfel dau
impresia de depărtare, de
uşor.

O1 B.Prezentarea unor lucrări observaţia, albume de frontal,


O2 ale copiilor şi ale unor explicaţia, pictură, individu
O5 pictori. Observarea şi conversaţia reviste de al
analizarea lor, pe scurt pictură,
(modul cum au fost utilizate lucrări ale
culorile, impresiile produse altor elevi
de acele compoziţii
plastice). (Anexa 2)
6.Obţine O3 A." Timp de câteva minute conversaţia, materiale frontal, orală,
rea perfor O4 vă gândiţi la o compoziţie în explicaţia de lucru individu frontală,
manţei care să folosiţi atât culori individual al practică,
calde cât şi culori reci. individua

4
Puteţi realiza compoziţii lă
inspirate din lumea reală sau
imaginară. Nu uitaţi să
aşezaţi culorile calde pe
elemetele din partea de jos a
lucrării şi cele reci pe
elementele aflate în partea
de sus a lucrării."
B. Elevii vor lucra în mod
individual.
7.Asigu -răspund solicitărilor observaţia, materiale frontal, orală,
rarea elevilor; conversaţia, de lucru individu individua
feed- -supraveghez şi îndrum, explicaţia individual al lă
back-ului veghez la menţinerea
disciplinei în timpul
activităţii;
-fac observaţiile necesare
asupra rezultatelor;
-îi încurajez şi apreciez în
mod individual;
-îi ajut să găsească singuri
soluţiile;
-atenţionez asupra
menţinerii unei poziţii
corecte a corpului în timpul
lucrului.
8.Evalua O5 A. Lucrările vor fi aşezate la observaţia, lucrările frontal, orală,
rea O6 un loc, pe iarbă. rurul elevilor individu frontală,
activităţii Câţiva dintre elevi, cei care galeriei, al
vor dori, îşi vor prezenta exerciţiul
propriile lucrări arătând ce
anume au dorit să redea,
dacă au reuşit, dacă ar dori
să aducă modificări. Alţi
elevi vor alege câteva
lucrări care le-au plăcut mai
mult, motivând alegerea.
Toate compoziţiile realizate
vor fi notate.
9.Asigu Asigurarea retenţiei va fi RAI minge frontal, orală,
rarea realizată printr-un joc cu individua
retenţiei mingea, prin metoda RAI. lă
şi a Întrebări posibile:
transferu -Ce tipuri de culori am
lui utilizat astăzi în picturile
noastre?
-Care sunt culorile calde?
-Care sunt culorile reci?
-Care este cea mai rece
culoare?

5
-Care este culoarea cea mai
caldă?
Ce impresie dă culoarea ...?
Unde aşezăm culorile...? etc
10.Tema Să realizeze o altă lucrare pe frontal
pentru aceeaşi temă, dar în alt mod,
acasă utilizând culorile calde şi
cele reci.
11.Înche Voi face aprecieri generale exerciţiul materialele frontal frontală,
ierea asupra comportamentului şi de lucru orală
activităţii a modului de realizare a
temelor alese.
Elevii vor strânge lucrările
şi materialele de lucru şi le
vor aranja în ordine.

6
Anexa 1

t tommybeautypro.wordpress.com

Anexa 2

7
Tom Brown Van Gogh

Claude Monet

Vassily Kandinsky Paul Klee

8
Anexa 3

Dialogul culorilor

Albastrul:

– Nimeni nu mă poate-ntrece,
Sunt culoarea cea mai rece!
Cu galbenul combinat
Mă fac verde imediat,
Iar cu roşul cel de foc,
Violet devin pe loc.

Galbenul:

– Toată lumea, vreau să ştie


Că aduc doar bucurie,
În plus, am mare valoare:
Încălzesc orice culoare.
Vă mai spun, aşa, `ntr-o doară…
Sunt o culoare primară.

Roşul:

– Energic sunt, aşa mi-e firea,


Şi simbolizez iubirea;
Domin lumea de culori,
Îi atrag pe privitori.
Orişicine poate spune
Că îndemn la acţiune...

9
Verdele:

– Despre mine vă pot spune


Că-s prezent oriunde-n lume.
Influenţa mea e mare,
Predispun la relaxare…
Reprezint tot ce e viu,
Cald sau rece pot să fiu,
Iar cu roşul cel de jar
Fac contrast complementar.

Indigo:

– Eu pe nimeni nu contest
Căci din fire-s cam modest,
Însă-s foarte supărat
Fiindcă trec neobservat.

Oranjul:

– Să mă laud nu-i frumos


Dar sunt cel mai călduros.
Eu nu-s o culoare tristă
Ci sunt foarte optimistă.
Vreţi cumva să mă aflaţi?
Roşu- galben combinaţi!

Violetul:

– Că sunt grav, nu-i vina mea.


Sunt util şi eu cumva…
Poziţia mea e clară:
Sunt culoare secundară.
Cercul cromatic e complet
Când există ....(violet)

10
Anexa 4

11