Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Cadastru Geodezie și Construcții


Catedra Construcții și ingineria Civilă

LUCRARE DE CURS

Disciplina : Tehnologia proceselor de construcție

A elaborat studentul gr. CIC 141- f/r A primit : profesor


Andronic Ion Rîșcovoi A.

CHIŞINĂU
U.T.M.
2017

1
 I.TEMA PROIECTULUI: 
Proiectarea fisei tehnologice pentru executarea unei constructii multietajate.
II.DATELE PROIECTULUI: 
 In anexa se dau piesele desenate, o scurta descriere a alcatuirii constructiei precum si un extras
de antemasuratoare cu articole de deviz care constituie tema fisei tehnologice.
-tipul constructiei
-numarul de nivele
-cota terenului natural (CTN),
-cantitatea de lucrare, variaza functie de numarul de ordine din semigrupa 32303/A, astfel:
Pentru n=9 –  Anexa nr.3 si plansele 1c,2c,3c,4c
III.CONTINUTUL PROIECTULUI:
1. prezentare tema
2. planul de sapatura
3. recalcularea volumelor de lucrari
4. extrasul de antemasuratoare corectat
5. lista fluxurilor tehnologice pentru infrastructura
6. alegerea si calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice si mijloacelor de
transport  pentru  infrastructura
7. sectorizarea
8. schema de miscare si bilantul terasamentelor
9. proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice la infrastructura
10. lista fluxurilor tehnologice si sectorizarea pentru suprastructura
11.alegerea si calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice si mijloacelor de transport pentru
suprastructura             
12. proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice la suprastrcura,caiet de sarcini
13. scheme tehnologice pentru suprastructura
14. proiectarea si calculul cofrajelor
            a). Conformarea
            b). Stabilirea incarcarilor
            c). Schita de alcatuire 
15. memoriu tehnic pentru infrastructura si suprastructura
             
1. PREZENTARE TEMA:
Este realizata cu fundatii izolate, iar intre sirurile A-B, axele 1-2 sunt prevazute si
fundatii continue. Blocurile de fundatii sunt din beton simplu Bc.7,5 iar cuzinetii si diafragmele
din beton armat Bc.15. Placa pardoselii parterului cota ±0,00 se realizeaza din beton Bc.7,5 slab
armat.
 Armaturile din cuzineti si diafragme sunt din OB.37 iar cele din placa pardoselii parter
sunt din plase sudate OB.37.
Cota terenului natural CTN = - 0.50 m
 A.INFRASTRUCTURA:
 
2. EXTRASUL DE ANTEMASURATOARE:
1. Ts.G.3a. Defrisarea terenului de tufisuri                                                       1400 mp
2. Ts.A.13b. Sapatura manuala in spatii limitate peste 1,0 m                       422  mc
latime in teren mijlociu executat cu sprijiniri in fundatii
izolate                                                                   
3. Ts.A.13g. Sapatura manuala in spatii limitate peste 1,0 m latime in teren tare executat cu
sprijiniri in fundatii izolate                                                           507 mc
4. Ts.A.7b. Sapatura manuala in spatii limitate peste 1,0 m latime                       44 mc
in teren mijlociu executat cu sprijiniri in fundatii continue                                                        
5. Ts.A.7g. Sapatura manuala in spatii limitate peste 1,0 m                                 53 mc
2
 latime in teren tare  executat cu sprijiniri in fundatii continue                                                       
6. Ts.F.3b Sprijiniri la sapaturi avand peste 2,50 m latime                                  1141 mp
cu interspatii de0,21-0,60m
7. Ts.D.1c. Imprastierea cu lopata a pamantului in umpluturi                       534 mc
8. Ts.D.4c. Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor                           260 mc
9. Ts.D.5a. Compactarea cu maiul mecanic                                                   274 mc
10. CA.1a. Beton simplu Bc.7,5 in blocurile de fundatie 760 mc                 781 mc
in bloc + 21 mc sub elevatie                                                                                                         
11. CA.2b. Beton armat Bc.15 in cuzineti                                                     128 mc
12. CA.2b. Beton armat Bc.15 in elevatie                                                       18 mc
13. CB.8a. Cofraj cuzinet fundatie                                                                229 mp
14. CB.9a. Cofraj elevatie                                                                               82 mp
15. CC.1b. Montare armaturi in:
                       - cuzineti – OB.37                                                                 2700 kg
                                                  - PC. 52                                                                  6800 kg
                                   - elevatie – OB.37                                                                    600 kg
                                                  - PC.52                                                                    1750 kg
16. CC.2c. Montarea armaturilor din plase sudate la placi                           2500 kg
17. CA.2b. Beton Bc.7,5 in placa cota ±0,00                                                   85 mc
4. EXTRASUL DE ANTEMASURATOARE CORECTAT
 
1. TsG.3a. Defrisarea terenului de tufisuri                                                                         1542 mp
2. TsCO.3. Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                 3262 mc
3. TsAO.2. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1 m
sau peste 1 m latime executate fara sprijiniri in taluz vertical                                             59.8 mc
4. TsD.1c. Imprastierea cu lopata a pamantului in umpluturi                                               300 mc
5. TsD.4c. Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor                                                  210 mc
 6. TsD.5a. Compactarea cu maiul mecanic                                                                        2205 mc
7. CA.1a. Beton simplu Bc.7,5 in blocurile de fundatie
- in blocurile de fundatie                                                                                       760,60mc
- sub elevatii din zona casa scarii si a putului de lift                                              55,77 mc
8. CA.2b. Beton armat Bc.15 in cuzineti                                                                              112 mc
- in cuzinetii din zona casa scarii si a putului de lift                                                  8,8 mc
9. CA.2b. Beton armat Bc.15 in elevatie                                                                           46,75 mc
- in elevatia din zona casa scarii si a putului de lift                                               10,70 mc
10. CB.10. Cofraje pentru beton in fundatii din panouri refolosibile
                - pentru blocurile de fundatie                                                                            858,6 mp
 pentru fundatia din zona casa scarii si a putului de lift                                       72 mp
11. DB.8a. Cofraje pentru cuzinet                                                                                       220  mp
- pentru cuzinet din zona casa scarii si a putului de lift                                       18 mp
12. CB.92. Cofraj pentru elevatie                                                                         40,15 mp
13. CC.1b. Montarea armaturilor in 
- cuzineti     OB.37                                                                                                  2700 kg
                    PC.52                                                                                                  6800 kg
- elevatie     OB.37                                                                                        600 kg
                   PC.52                                                                                                  1750 kg
14. CC.2c. Montarea armaturilor din plase sudate la placa                                                  2500 kg
15. CA.2b. Beton Bc.7,5 in placa de la cota ±0,00                                                                85 mc
 
 
 
 
3
 5. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE PENTRU INFRASTRUCTURA
Nr. Denumirea si continutul fluxului tehnologic UM Q Nr Q/sector
crt. secto
r
1. Lucrari pregatitoare
- defrisarea terenului de tufisuri m2 1542 1542
- nivelare teren m3 1542 1 1542
3
- sapatura cu buldozerul pe 0,25 cm adancime m 345 345
- trasarea axelor constructiei axe 12 12
2. Sapatura mecanizata cu excavatorul
- sapatura cu descacare in mijlocul de transport in D.I. m3 966 3 322
- sapatura cu descarcare laterala in D.A. m3 2356 3 785.33
3
3. Sapatura manuala m 59.8 3 19.93
4. Cofraje pentru beton in fundatii m2 930.6 3 310.2
5. Turnare beton simplu Bc.7,5 in fundatii m3    817.7 3    272.6
6. Cofrare cuzineti m2 238 3 79.33
7. Montare armaturi in cuzineti si elevatie
- OB.37 kg 3300 3 1100
- PC.52 8500 3 2833
8. Turnare beton Bc.15 in cuzineti m3 120 3 40
9. Decofrare cuzineti m2 238 3 79.33
10. Cofrare elevatie m2 40,15 3 40,15
11. Turnare beton Bc.15 in elevatie m3 57,5 1 57,5
12. Decofrare elevatie m2 40,15 1 40,15
13. Umplutura in spatii inguste
- imprastiere cu lopata a pamant in umpluturi m3 1449 3 483
- compactare cu maiul de mana 20 3 6.66
14. Umplutura
- imprastiere cu lopata a pamantului in umpluturi m3 300 3 100
- compactare cu maiul mecanic m3 2205 3 735
15. Montarea armaturilor din plase sudate la placi kg 2500 3 833
16. Turnare beton Bc.7,5 in placa cota ±0,00 m3 85 3 28.33

                                   

4
6. ALEGEREA SI CALCULUL UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE
SI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU INFRASTRUCTURA
  
1. Excavator hidraulic P.601 cu lingura inversa pe pneuri
            - qnc=0,55 m3; Pm=46.130 m3/h
            - adancimea maxima de sapare: us=5,90 m
            - raza de actiune: Rs=9,50 m
            - inaltimea maxima de descarcare: 2,80 m
2. Buldozer S.650
            - se foloseste la defrisarea terenului de tufisuri
            - lungimea lamei: 3,00 m
            - latimea lamei: 0,70 m
3. Transportor cu banda mobila BNE 15
            - lungime: 15 m
            - latime: 0,50 m
            - inaltimea minima: 3,90 m
- inaltimea maxima: 6,05 m
4. Mai mecanic
            - mai mecanic cu motor electric
            - greutate: 180 kg
            - productivitate medie Pm=40 m2/h
5. Autobetoniera tip CIFAROM de 5 mc
- lungime: 8,15 m
- latime: 2,50 m
- inaltime: 3,65 m
- sarcina utila: 14,00 t
- masa proprie: 12,00 t
- putere motor: 215 CP
- volum: 5 m3
- viteza maxima: 65 km/h
6. Vibratoare de interior
- diametru butelie: f 50 mm
- lungime butelie: 455 mm
- frecventa de vibrare: 12000 rot/min
- productivitate Pm=4,3 m3/h
7. Autobasculanta ROMAN-DIESEL 19.215-DFK
- lungime: 7,345 m
- latime: 2,500 m
- inaltime: 2,500 m
- gabarit bena:  - lungime: 4,60 m
                          - latime: 2,30 m
                          - adancime: 1,10 m
- volum bena: 11,638 m3                                             
- viteza maxima: 70 km/h
8. Autocamion ROMAN-DIESEL R.10.215 F                   
- lungime: 8,48 m
- latime: 2,42 m
- inaltime: 2,84 m
- gabarit bena:  - lungime: 6,50 m
- viteza maxima: 100 km/h
9. Dispozitiv de prindere cu cercel si doua carlige tip U 196 B
- cota: 1600 m
5
- diametru: f 15 mm
- sarcina maxima: 3200 kgf
10. Dispozitiv pentru manipulat bene de 5,5 tf
- lungime: 3,50 m
- greutate: G1=86 kgf
- sarcina maxima: 5,5 tf
11. Bena basculanta cu furtun
- capacitate: qnc=1 m3
- greutate: 452 kg
12. Cofraje
- Panouri de podina pentru cofraje si esafodaje din lemn
    tip P1 1600´400                 P1' 2000´400
    P2 1600´500                      P2' 2000´500
    P3 1600´600                      P3' 2000´600
- Cofraje pentru elevatie tip CMU
 
 13. Macara K-255
- lungime brat: 20 m
- raza de lucru: 5,50/6,00 m
- inaltimea la carlig: 18,00/17,80 m
- greutatea la carlig: 17/14,3 t
14.Remorca cu platforma joasa RJ 77         
               -mecanica,axe fixe 4,axe autodirectoare 3
           -transport prefabricate                              
           -lungime platfroma utila 14m
 
7. SECTORIZAREA SI ALEGEREA TIPULUI DE EXCAVATOR
Alegerea nr de sectoare:
Q=3262
t=9zile
Rep=Q/8xt
 tc/tp=0,9   
qcm=0,8 m3 
qmp=0,9×qmc à   qmp=0,72
tp/tc =0.9
Ktp=0.85    
Pm=1/3 Pm1+2/3 Pm2
Pm1=62,50 –pentru descarcare  in depozit
Pm2=66,6 –pentru descarcare directa in vehicul
Pm=62,50*0.33+66,66*0,66=65,25 mc/h
Kcp= qp*0,7 qmc=0,403
Rep=(te/tp)*Kcp*Pm*Ktp   à Rep=0,9*0,403*65,25*0,85=20,12 mc/h
n=Q/8*Rep=3262/(8*9*20,12)=2,25 , n=3 sectoare
Nu=3262/(9*8*65,25)=0,7 ; Nu=1 utilaj
Nivelarea terenului cu buldozerul
Pm=27,32 m3/h   Q=345mc  tc/tp=0,9  Ktp=0,85  Kcp=0,361
t=Q×0,7/(8×0,9×Pm×Ktp×Kcp)   à        t=5 zile     

6
8.Schema de miscare si bilantul terasamentelor
 
 
 

7
   9. PROIECTAREA FISELOR PENTRU FLUXURILE TEHNOLOGICE.
CAIET DE SARCINI
 
Fisa tehnologica pentru fluxul numarul 2
 
Denumire:
- sapatura mecanizata executata cu excavatorul.
Operatii:
            - trasarea axelor
            - asezarea in pozitie a utilajelor
            - saparea gropii de fundatie
            - incarcarea pamantului in autobasculante pentru transportul in depozitul indepartat
            - evacuarea pamantului sapat.
Descrierea fluxului tehnologic:
            1).- trasarea se executa in functie de axele marcate pe borne cu instrumentele topografice,
conturul exterior (coronamentul sapaturii) si conturul interior (baza sapaturii) se marcheaza pe
teren cu var
            2).- sapatura mecanizata a gropilor de fundatie se va executa (de la cota terenului sapat cu
buldozerul -1.25 m) cu excavatorul hidraulic P.601 echipat cu o lingura inversa. Pamantul sapat
se incarca in autobasculante tip ROMAN-DIESEL 19.215-DFK si este transportat in depozitul
indepartat de pamant iar pamantul descarcat in apropierea gropii este impins cu buldozerul in
depozitul apropiat din vecinatatea santierului.      
Se executa sapatura in registru negativ in abataj frontal cu descarcare in autobasculanta sau in
depozitul apropiat
Sapatura manuala se executa de la cota sapaturii mecanizate pana la cota de fundare. De
asemenea se va executa si o pilitura a taluzurilor in zona in care excavatorul nu a realizat o panta
corespunzatoare de taluz.
            Evacuarea pamantului din groapa de fundatie se executa prin lopatare intr-un depozit
local situat langa groapa avandu-se grija sa se lase o bancheta libera de minim 0.5 m.
            Verificarea pantei taluzelor se realizeaza cu un echer din lemn, confectionat pe santier,
avand un unghi ascutit egal cu unghiul de sapatura. Verificarea cotei sapaturii se va executa prin
nivelment sau cu ajutorul unui teu confectionat din lemn.
- pe un sector se va face o singura cursa longitudinala cu spatele raza de actiune
permitand acoperirea intregului sector si descarcarea
            - utilaje principale: Excavator hidraulic P.601 cu lingura inversa pe pneuri
            - forta de munca: - mecanic excavator
                                        - mecanic buldozer
                                        - sofer autobasculanta    
            - utilaje si mijloace de transport:
                                          - Autobasculanta ROMAN-DIESEL 19.215-DFK
Probleme speciale:
            - se vor lua masuri pentru evitarea eventualelor dislocari sau prabusiri de teren la sapaturi
            - se interzice stationarea muncitorilor in raza de actiune a excavatorului iar distanta
minima dintre marginea platformei autobasculantei si partea cea mai proeminenta a
excavatorului va fi de 1,50 m
            - sporirea atentiei la eventuala intalnire in sapatura a cablurilor electrice sau a conductelor
de gaz sau canalizare, in cazul existentei unora dintre acestea lucrarile se vor relua dupa
deconectarea retelelor
                

 
 
8
Fisa  pentru fluxul tehnologic nr.14:
 
Denumire:
 
Umplerea si compactarea a pamantului cu maiul mecanic
Operatii care compun fluxul tehnologic:
                                                          -aducerea pamantului din depozit apropiat(D.A.)
                                                          -imprastierea pamantului
                                                          -compactarea pamantului
Descriere procese tehnologice:
            1)Aducerea pamantului din DA se face cu ajutorul buldozerului S.650 si a
autobasculantei ROMAN-DIESEL 19.215-DFK.
            2) Imprastierea pamantului se face cu ajutorul buldozerului S.650 in jurul constructiei si a
excavatorului si a lopetilor in interior.
            3). Imprastierea se face in straturi de 40-60 cm ce vor fi compactate cu maiul manual in
spatii inguste (115 mc) si cu maiul mecanic  cu motor electric in spatii largi (1472 mc).
 
Resurse principale:
               -Materiale principale:-pamant din depozit apropiat
 -Forta de munca:-mecanici (ptr. macara,buldozer si mai)
                                      -sofer autobasculanta
                                      -muncitori necalificati
                    -Utilaje si mijloace de transport:- autobasculanta ROMAN-DIESEL 19.215-DFK
                                                 - buldozer S.650                                                      
  -Echipamente tehnologice:- mai mecanic cu motor electric
                                             -lopeti
Verificari:
 -controlul compactarii terasamentelor – se executa prin verificarea gradului de compactare
realizat fata de cel din proiect. In cazul in care valorile nu sunt corespunzatoare este necesara fie
continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.
Numarul minim de verificari asupra gradului de compactare este de 3 puncte repartizate
pe o suprafata de 2000 mp.
Verificarea compactarii se executa in puncte aflate la maxim 200m , acolo unde se
constata portiuni slabe
 
B.SUPRASTRCTURA:
10. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGIE SI SECTORIZAREA PENTRU
SUPRASTRCTURA
           SECTORIZAREA:
SECTOR5 ETAI IV
SECTOR 4 ETAJ III
SECTOR 3 ETAJ II
SECTOR 2 ETAI I
 SECTOR 1 PARTER

 
  Extrasul este intocmit pentru un nivel curent si pentru acoperis. Nu contine articolele de
lucrare aferente casei de scara si zona liftului.
I. Numarul de niveluri P+4E

9
 EXTRAS DE ANTEMASURATOARE
1. CA.2j. Beton armat Bc.15 in stalpi                                                                            35 mc
2. CB.11d. Cofraj din panouri refolosibile la stalpi                                                      253 mp
3. CC.2g. Montarea armaturilor la stalpi OB.37                                                           500 kg
                                                                 PC.52                                                           2100 kg
4. CA.2j. Beton armat Bc.20 in placa planseu (zone monolite sir A, B si C)                  10 mc
5. CB.11c. Cofraj din panouri refolosibile la planseu                                                     68 mp
6. CB.22d. Sustineri cu grinzi metalice extensibile si popi metalici extensibili             68 mp
7. CC.2g. Montarea armaturii in placa monolita OB.37                                               750 kg
8.CP.10d. Montarea grinzilor prefabricate transversale
            tip GPT 1 0,3x0,65x8,65 m, G=4,2 t/buc.                                                18 buc/nivel
            tip GPT 2 0,3x0,60x8,90 m, G=4,0 t/buc.                                                18 buc/nivel
9. CP.10d. Montarea grinzilor prefabricate longitudinale
            tip GL 1 0,25x0,70x5,45 m, G=2,4 t/buc.                                                          15 buc
            tip GM   0,25x0,70x5,35 m,  G=2,3 t/buc.                                                          8 buc
10. CP.230. Monolitizarea grinzilor prefabricate cu beton B.300
            - la un nivel curent                                                                                              4,2 mc
            - la acoperis                                                                                                         2,0 mc      
11. CP.10d. Montarea fasiilor prefabricate
-tip FGP 0,99x0,22x5,65 m, G=1,4 t/buc.                                                                     117
buc                   12. CA.10. Beton simplu Bc.7,5 in
suprabetonare                                                         33,18 mc
13. CD. Pereti de inchidere de 30 cm grosime                                                               78 mc
-blocuri mici din beton usor  290x240x188 mm                                                                  
14. CD.5h Pereti de compartimentare de 15 cm grosim                                                 53 mc      
caramida cu goluri vericale GVP 290x240x140x88mm
15. CG.15a. Pardoseli din ciment sclivisit 2 mm cu mortar de
            cimentM.100-T                                                                                                     410mp
16. CG.3b. Pardoseli din materiale plastice
                        covor PVC pe suport textil lipit cu prenadez                                            368 mp
17.CP.10d. Montarea chesoanelor prefabricate la acoperis
1,50x5,90x0,20 m, G=1,1 t/buc                                                                                        96 buc
18.CP.10d. Montarea grinzilor prefabricate de atic (sir A si C)
tip GA 0,25x1,0x5,90 m, G=3,7 t/buc                                                                              16 buc 
19CP.230. Monolitizarea chesoanelor si a grinzilor de atic cu beton BC.22,5
- chesoane                                                                                                                          12 mc
- grinzi de atic                                                                                                                     2 mc
20.CD.4j. Zidarie din caramida plina de 25 cm grosime si 1 m inaltime la
atic (ax 1 si 9)                                                                                                                      9 mc
21. IzF.21c. Strat suport hidroizolatie din mortar ciment M.100 de 3 cm                      860 mp
22. IzF.4c + 3 IzF.4b. Hidroizolatie 3C + 1P + 5B                                                        860 mp
23. IzF.22a. Strat de protectie hidroizolatie nisip                                                           860 mp

LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE:


10
Nr Denumire si continut Nr U.M Qsect/nivel          Q
sec

11
1. Cofrare si armare stalpi
- cofrare stalpi cu cofraj CSK II(hsxbs>60x60cm) 1 mp 253 253
- armare stalpi  - OB.37 kg 250 250
                         - PC.52 kg 1050 1050
2. Turnare beton armat Bc.15 in stalpi 1 mc 35 35
3. Montarea grinzilor prefabricate
- grinzi transversale tip GPT1 - 0,3´0,65´8,65 m 1 buc 18 18
- grinzi longitudinale - tip GL1 - 0,25´0,70´5,45 m buc 15 15
                                  - tip GM - 0,25´0,70´5,35 m buc 8 8
4. Monolitizarea la un nivel curent a grinzilor prefabricate 1 mc 4,2 4,2
cu beton B.300
5. Montare fasiilor prefabricate tip FGP 0,99´0,22´5,65 m 1 buc 117 117
6. Cofrare si armare zona monolita planseu (axe A,B si C)
- cofraj din panouri refolosibile 1 mp 68 68
- sustineri cu grinzi metalice extensibile si popi metalici mp 68 68
- armare placa monolita OB.37 kg 750 750
7. Turnare beton armat Bc.20 in placa planseu (zonele 1 mc 10 10
monolite A, B si C)
8. Turnare beton simplu Bc 6/7,5 in suprabetonare 1 mc 33,18 33,18
9. Realizare pereti de inchidere de 30 cm din blocuri mici 1 mc 78 78
din beton usor
10 Realizare pereti de compartimentare interioara de 15 cm 1 mp 53 53
. din caramida cu goluri verticale GVP 290x240x88 buc
11 Realizare pardoseli din ciment sclivisit de 2 cm 1 mp 410 410
. grosime  cu mortar de ciment M.100 - T
12 Realizare pardoseli din materiale plastice tip covor PVC 1 mp 368 368
. pe suport textil lipit cu prenadez
13 Montarea grinzilor prefabricate transversale pentru 1 buc 18 18
. acoperis tip GPT2 - 0,30´0,60´8,90 m
14 Monolitizarea grinzilor prefabricate la acoperis 1 mc 2 2
.
15 Montarea grinzilor prefabricate de atic (axe A si C) 1 buc 16 16
.
- tip GA - 0,25´1,00´5,90 m
16 Montarea chesoanelor prefabricate la acoperis 1 buc 96 96
.
1,50´5,90´0,20 m
17 Monolitizarea cu Bc.22,5 a
.
- chesoanelor 1 mc 12 12
- grinzilor de atic 1 mc 2 2
18 Realizare zidarie din caramida plina de 25 cm grosime si 1 mc 9 9
. 1,00 m inaltime la atic (axele 1 si 9)
19 Turnare strat suport hidroizolatie din mortar ciment 1 mp 860 860
. M.100 de 3 cm grosime
20 Realizare hidroizolatie 3C+1P+5B 1 mp 860 860
.
21 Realizare strat de protectie a hidroizolatiei din nisip 1 mp 860 860
.
 
12
 
11. ALEGERA SI CALCULUL UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE
SI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PENTRU SUPRASTRUCTURA
 
-alegerea macaralei
P+4E
Rnec=18,40m+4m=22.40m                                                  
Hnec=0.50m+4,25mx4+1m+3m=21.5m      à MTA 125 tfm
Qnec=4.2t+0.1x4.2t=4.62t
1.Utilaje
Nr. Denumire utilaj Caracteristici tehnologice Numar flux
crt.
1 Macara turn Rmax  = 40m  Rmin = 10m 1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  9, 10,
MTA 125 tfm  Qmax = 12 t  Qmin = 3 t 11,  12, 13, 15,  16, 18, 19,
numar tronsoane: 20, 21.
    - turn = 2àH=25 m cu 2 fire
2 Autobetoniera tip qn = 5 mc  qutil = 14,00 t 2,  4,  7,  8, 14, 17,  19.
CIFAROM de 5 mc L = 8.15m B = 2,5 m h= 3,65
m Vm,ax = 65 km/h
3 Vibrator electric interior Tensiune alimentare: 230 V 2, 4, 7, 17.
VEI-4 c.a.
Putere nominala: 1200 W
Forta de vibratie: 3000 N
Turatie: 18000 rot/min
Diametru cap vibrator: 42 mm
Lungime ax flexibil: 3 m 
Capacitate de compactare: 20
mc/h
Masa neta: 8+9 = 17kg
2.Echipamente tehnologice si a dispozitivelor
Nr. Denumire tip Caracteristici tehnice UM Cantit. Numar flux
crt
1 Dispozitiv universal Qcap = 3.2t buc. 1 1, 2, 4, 6, 8, 9,
manipulator sarcina U156B Qprop = 148t 10, 11, 12, 18,
19, 20, 21.
2 Dizpozitiv de manipulare si Gmax=4,8 tf buc. 1 3
montaj predale prefabricate Predale 4x5m
3 Cofraj cu panouri din lemn bxhmax = 1.00x2.00 buc. 0.944 6
pentru stalpi tip  CSK II Sset = 500m2 set
Gset = 3000t
4 Cofraj din panouri bxh=0.2x0.6m buc. 0.05 6
refolosibile Sset = 500m2 set
Gset = 1800t
5 Sustineri cu grinzi metalice 6
extensibile si popi metalici
 
 
 
 

13
12.PROIECTAREA FISELOR TEHNOLOGICE.CAIET DE SARCINI
 
Fisa tehnologica pentru fluxul tehnologic numarul 1-Cofrare si armare stalp central
a)Operatii care compun fluxul tehnologic:
 transportul si descarcarea elementelor componente ale cofrajului si a carcaselor de
armatura din autocamionul Roman-Diesel in depozitul local
 premontarea panourilor de cofraj la sol realizand un ansamblu spatial de cofraj 
 trasarea pozitiei cofrajului
 montarea unui ansamblu spatial de cofraj
 montarea armaturilor
 montarea celui de-al doilea ansamblu spatial de cofraj
 verificari si corectari succesive
      b) Descrierea    proceselor tehnolgice:
 cofrajele si armaturile se transporta la obiectiv cu autocamionul Roman-Diesel
 se descarca panourile si carcasele cu ajutorul macaralei turn Mta 125 tfm in depozitul
loco obiect
 se monteaza doua panouri de cofraj realizandu-se un ansamblu spatial de cofraj
 montarea ansamblurilor spatiale de cofraj  si a carcaselor se efectueaza cu ajutorul
macaralei Mta 125 tfm
 se monteaza un ansamblu spatial de cofraj tip CSK II pe o parte a stalpulu, dupa care se
monteaza carcasele de armatur pentru stalp
 se verifica pozitionarea corecta a armaturilorfata de cofraj tip CSK II
 se executa rigidizarile necesare si se verifica verticalitatea cofrajelor
c) Resurse principale
 materiale:- panouri pentru cofraj cu placaj
    - caloti tip CSK II
    - dala de lemn
    - dulap de lemn
    - suruburi
    - ureche de prindere spraituri
    - spraituri
    - talpi spraituri
    - substante decofrante
 personal:  - echipa specializata de dulgheri
           - echipa specializata fierari
           - macaragist
 utilaje:   - macara turn MTA 125 tfm
 mijloace de transport: - autocamion Roman-Diesel
 echipamente tehnologice: -dispozitiv universal manipulator U156B
                                                - cofraj pentru stalpi CSK II
                                          - schela mobila
 
 
d) Verificari privind calitatea executarii lucrarilor( CTC, NTS, PSI )
·        se verifica instructajul de protectia muncii
·        pe durata lucrarilor muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si centuri de
siguaranta
·        montarea cofrajelor  la inaltime trebuie facuta de pe podine de lucru
·        toate elementele de cofraj se monteaza de oameni instruiti NTS
·        se interzice sprijinirea oblica a cofrajului
14
·        inainte de turnarea betonului  conducatorul punctului de lucru (maistru, inginer) este
obligat sa verifice: integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanseitatea si starea de
curatire a cofrajului
·        abateri admisibile la montarea cofrajului:
                          - la lungime ±15 mm
                          - la latime ± 6 mm
                          - la inaltime ± 10 mm
                          - inclinarea fata de proiect 3mm/m dar nu mai mult de 15 mm/m in total
 verificarea pozitionarii corecte a cofrajului – abateri admisibile ± 3mm
 verificarea tuturor prinderilor cu pene intre caloti, astfel incat sa se asigure o buna blocare
a calotilor
 verificarea orizontalitatii si verticalitatii cofrajului
Fisa tehnologica pentru fluxul tehnologic numarul 2 – Betonare stalp central
a)      Operatii care compun fluxul tehnologic
 
 prepararea  betonuluiin statia centralizata
·        transportul betonului proaspat de la statia de preparare la locul de punere in opera cu
ajutorul autobetonierei tip Cifarom de 5 mc
·        incarcarea betonului in bena basculanta
·        punerea in opera a betonului cu ajutorul macaralei
·        verificare
·        protejarea betonului dupa turnare
b)      Descrierea proceselor tehnologice:
 
·        prepararea betonului se face intr-o statie centralizata unde sunt urmarite urmatoarele
procese care pot sa influenteze calitatea betonului: dozarea corecta a agregatelor, cimentului,
apei si a aditivilor pentru realizarea compozitiei conform
retetei, malaxarea si descarcarea
·        betonul se aduce la santier cu autobetoniera tip Cifarom de 5 mc. Apa se introduce
inainte de a ajunge la locul de punere in opera, din rezervor
·        punerea in opera a betonului se va efectua cu ajutorul unei bene basculante dispuse in
zona de actiune a macaralei, ridicarea benei se va face incet pana in pozitia verticala pentru a
se evita revarsarea betonului
·        turnarea se va realiza in straturi de 29 cm grosime pentru a putea fi vibrate
corespunzator
·        compactarea se realizeaza prin vibrare cu vibrator interior Electro Arges, avand butelia
de ø 36 mm
·        pentru realizarea unor betoane cu un grad ridicat de compactare este bine sa se combine
compactarea de interior cu compactarea prin baterea manuala a cofrajului pe exterior
 
·        dupa turnare si vibrare betonul se protejeaza impotriva uscarii rapide prin acoperirea cu
materiale de protectie combinata cu stropirea cu apa astfel incat sa se mentina umeda in
permanenta suprafata betonului timp de minim 7 zile de la turnare pentru cimenturi cu
intarire rapida respective 14 zile pentru cimenturi obisnuite, stropirea cu apa va incepe dupa
2…12 ore in functie de tipul cimentului utilizat si temperatura mediului si se va repeta la
intervale de 2…6 ore.
c)      Resurse principale
 
 materiale principale: C12/15
 forta de munca: - fierari-betonisti
              - sofer autobetoniera

15
               - macaragii
 utilaje principale : -macara turn MTA125 tfm
                                   - vibrator de interior Electro Arges
 mijloace de transport: -autobetoniera tip Cifarom de 5 mc
 echipamente tehnologice: -dispozitiv universal manipulator
                                                - bena basculanta
d)      Verificari privind calitatea executarii lucrarilor (CTC, NTS, PSI)
 
 se verifica instructajul de protectia muncii
·        pe durata lucrarilor muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si centuri de
siguranta
·        inainte de turnarea betonului se fac urmatoarele verificari obligatorii specifice:
-         cofrajele sa fie bine incheiate, cu toti calotii montati si legati corect
-         etrierii sa fie corect montati si bine legati de armatura longitudinala
-         sa existe purici pentru asigurarea realizarii stratului de acoperire cu beton
-         mustatile armaturii longitudinale sa nu fie murdare de la o betonare anterioara
-         sa nu existe ramasite de lemn, beton intarit, gheata, zapada, hartii, gunoaie pe
fundul cofrajului
-         respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat
-         curatirea benelor se face in pozitie stabila pe sol
-         betonistul care va efectua vibrarea va fi echipat cu manusi si cizme de cauciuc
                                   
Fisa tehnologica pentru fluxul numarul 3 – Montare grinzi prefabricate longitudinale tip GL
a)      Operatii care compun fluxul tehnologic:
 transportul si descarcarea elementelor prefabricate din remorca cu platforma joasa PPL18
in depozitul loco-obiect
 lucrari pegatitoare in vederea montajului
 asezarea pe pozitie si fixarea provizorie
 verificarea pozitiei si fixarea definitiva
b)      Descrierea proceselor tehnologice
 
 transportul prefabricatelor se face cu remorca cu platforma joasa PPL18
 prefabricatele se depoziteaza in zona macaralei in spatii amenajate (depozit de
prefabricate)
 se aseaza in pozitie orizontala pe reazeme de rigle de lemn sau alte materiale elastice
dispuse cat mai apropiat de pozitia normala de rezemare sau ridicare
 la stivuirea pe mai multe randuri reazemele se aseaza strict pe aceeasi veticala pentru a nu
da eforturi suplimentare datorate elementlor de deasupra, iar reazemele trebuie sa asigure
spatii suficiente pentru a nu fi deformate urechile de agatare
 ca lucrari pregatitoare se verifica:
-         geometria elementului (dimensiuni, liniaritate, planeitate)
-         calitatea elementului ( depistarea eventualelor fisuri, goluri, armaturi dezvelite
etc.)
-         existenta, pozitia si calitatea mustatilor, placutelor, pieselor de asamblare
-         pozitia de prindere a elementelor prefabricate
-         suprafete de rezemare sub aspectul dimensiunilor, planeitatii, orizontalitatii,
atat pentru elementul ce se monteaza, cat si pentru elementul pe care se monteaza
-         se face trasarea semnelor de axa si compensarea eventualelor abateri
-         pregatirea si verificarea dispozitivelor de prindere si a macaralei de montaj
inclusiv verificarea sub sarcina
-        pregatirea si verificarea schemelor de montaj pentru accesul muncitorilor
16
-        asezarea pe pozitie se face prin prinderea elementului in carligul macaralei cu
ajutorul dispozitivului de montat si manipulat elemente prefabricate, ridicarea
propriu-zisa, manipularea pana deasupra locului de montaj, coborarea si asezarea
lenta pe reazeme
-        fixarea provizorie trebuie sa asigure stabilitatea elemntului pana la fixare,
exclude deplasarea elemtului permitand corelarea pozitiei elementului
-        verificarea pozitiei se face cu aparate topometrice, fir cu plumb etc.
-        corectarea si compensarea abaterilor se face cu cricuri, dispozitive de rezemare
sau cele mici cu ajutorul unor straturi de mortar
-        fixarea definitiva se face prin imbinari umede (transmiterea solicitarilor se face
dupa intarirea betonului), uscate sau mixte
c)      Resurse principale
 Materiale: grinzi prefabricate longitudinale tip GL1
 Personal:  - echipa specializata de fierari si betonisti
                       - macaragist
 Utilaje: macara turn MTA 125 tfm
 Mijloace de transport: remorca cu platforma joasa
 Echipamente tehnologice: dispozitiv de manipulat si montat elemente prefabricate
d)      Verificari privind calitatea executarii lucrarilor (CTC, NTS, PSI)
 Se verifica instructajul de protectia muncii
 Pe durata lucrarilor muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si centuri de
siguranta
 Montarea elementelor prefabricate la inaltime trebuie facuta de pe podine de lucru
 Toate elementele prefabricate se monteaza de oameni instruiti NTS
 Abateri limita permise la elementele prefabricate sunt:
- la rectiliniaritate de 1÷5mm
- la perpendicularitate de 1÷6mm
- de pozitie fata de axele in plan orizontal 10mm
- de pozitie fata de cotele de nivel 10mm
- la lungimile de rezemare 15mm
CAIET DE SARCINI
1.1.Generalitati:
Prevederile prezentului Caiet de Sarcini au la baza codul de practica pentru executarea
lucrarilor din beton si din beton armat, indicative NE 012-99, care face parte din sistemul de
ansamblu al reglementarilor tehnice in constructii elaborate de MLPAT-INCERC, sistem ce are
la baza Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
Specificatiile tehnice din acest capitol se aplica la executarea elementelor sau structurilor
din beton armat si cuprind cerintele de baza ce trebuie indeplinite in ceea ce priveste betonul
(materiale componente, compozitia, proprietatile betonului proaspat si intarit, producerea,
turnarea, tratarea), cofrajele, armatura, s.a.
De asemenea, sunt stabilite criteriile pentru satisfacerea acestor cerinte in contextul
sistemului de control si asigurare a calitatii in conformitate cu recomandarile si reglementarile in
vigoare.
COFRARE:
 
1.      Cerinte generale:
Antreprenorul va fruniza, proiecta, ridica si indeparta cofrajele si va fi pe deplin raspunzator
pentru stabilitatea si siguranta acestora. Cofrajele si sustinerile au rolul de a asigura obtinerea
formei dimensiunilor si gradul de finisare prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi
executate si trebuie sa aiba capacitatea de a sustine betonul proaspat si toate incarcarile

17
accidentale si pentru a proteja betonul de  deteriorari si distrugeri in timpul turnarii, compactarii,
prizei si tratarii.
Confrajele vor fi construite in asa fel incat sa se poata da betonului dimensiunile prevazute in
desene, dintr-un material care sa permita obtinerea unei suprafete cu specificatiile cerute.
De regula, cofrajele vor trebui sa fie din lemn si vor include si suporti temporari. In situatii
speciale se pot utiliza cofraje metalice sau din material plastic.
Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelor si ale elementelor de beton armat
dupa decofrare – aplicabile in cazurile curente. (vezi anexa III.1.1 – Buletinul constructiilor 8-
9/1999)
Cofrajele trebuie sa fie capabile sa reziste la toate actiunile ce pot apare in timpul procesului
de executie si trebuie sa fie dispuse astfel incat sa fie posibila amplasarea corecta a armaturilor,
cat si realizarea unei compactari corespunzatoare a betonului.
Imbinarile dintre panourile cofrajului sa fie etanse, iar suprafata interioara a cofrajului trebuie
sa fie curata. Substantele de ungere a cofrajelor trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata
interioara a cofrajului, iar betonul trebuie turnat cat timp acesti agenti sunt eficienti. Alegerea
agentilor de decofrare se va face pe baza reglementarilor in vigoare.
2.      Montarea cofrajelor
Montarea cofrajelor se va face astfel incat sa se asigure forma si dimensiunile constructiei, sa
fie rigide si foarte bine sprijinite pe elementele de sustinere, rezemate pe teren, astfel incat, pe
timpul turnarii betonului, sa nu se produca deformari laterale sau tasari pe verticala, situatii care
nu sunt admise.
Fiecare articol ce urmeaza a fi globate in beton va fi pozitionat si conform desenelelor si bine
fixat inainte de a incepe turnarea.
3.      Demontarea cofrajelor
Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o rezistenta suficienta
pentru a putea prelua integral sau partial, dupa caz, sarcinile dupa care au fost proiectate.
Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5˚C, se recomanda ca durata
minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.
In cursul operatiilor se vor respecta urmatoarele reguli:
-         desfasurarea operatiilor va fi supravegheata direct de catre conducatorul punctului de lucru. In
cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea
constructiei decofrate se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor
de remediere sau consolidare;
-         toate elementele vor fi indepartate fara socuri sau vibratii asupra betonului.
 
ARMARE:
1.1     Armarea betonului
Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze ”Specificatiilor tehnice privind
cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton armat”.
Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare)
sunt:

·        oteluri cu profil neted OB37         - STAS 438/1-89


·        oteluri profilate PC52                   - STAS 438/1-39
·        sarme rotunde trase                     - STAS 438/2-91
·        plase sudate                                 -SR 438-3,4:98
         
            Otelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie agrementate
tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.
Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.
18
Armaturile care urmeaza a se fasona trebuie sa fie curate si drepte, altfel se vor indeparta
eventualele impuritati si rugina, in special in zonele de innadire prin sudura a armaturilor.
Se interzice fasonarea armaturilor sub -10˚C.
Unde este indicat in plansele de armare, armaturile vor fi prevazute la capete cu carlige
conform prevederilor din proiect si STAS 10107/10-90. Formele de carlige utilizate sunt:
-        cu indoire la 180˚ pentru barele din OB 37
-        cu indoire la 90˚ pentru barele PC52 si PC60
-        pentru etrieri si agrafe ancorarea se realizeaza prin carlige indoite la 135˚ sau
180˚ in cazul etrierilor din OB37 si numai la 135˚ in cazul celor din PC52 sau
PC60 (pentru detalii se poate consulta STAS 10107/0-90).
Indoirea barelor inclinate si lungimea portiunii drepte ale acestor tipuri de bare trebuie sa
se conformeze prevederilor proiectului si ale STAS 10107/0-90.
Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect luandu-se masuri care sa asigure
mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre, etc.). Se vor prevedea:
-        cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placa;
-        cel putin un distantier la fiecare metru de grinda sau stalp pentru Φ12 mm si cel
putin doi distantieri pentru Φ<10mm;
-        cel putin un distantier intre randurile de armatura la fiecare 2m de grinda in
zona de armatura pe doua sau mai multe randuri;
In cazul placilor cu grosime mai mare de 40cm si al armaturilor cu Φ>14mm, se admite
depasirea distantelor mentionate, cu conditia asigurarii pastrarii pozitiei armaturii.
Distantele minime intre armaturi precum si diametrele minime admise pentru armaturile
din beton armat monolit sau preturnat in functie de diferitele tipuri de elemente se vor considera
conform STAS 10107/0-90.
Abaterile limita de la fasonarea si montarea armaturilor sunt indicate in B.C 8-9/99
Anexa II.2
Alegerea sistemului de innadire si innadirea armaturilor prin suprapunere se face conform
prevederilor proiectului si ale STAS 10107/0-90. In functie de diametrul barelor, felul solicitarii,
zonele elementului, procedeele de innadire sunt: prin suprapunere, prin sudura, prin mansoane
metalo-termice si mansoane prin presare.
Innadirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obisnuita: sudare
electrica prin puncte, sudare electrica cap-la-cap, sudare manuala cu arc electric prin suprapunere
cu eclise sau in cochilie, sudare in mediu de bioxid de carbon, conform reglementarilor tehnice
specifice din C 28-1983 si C 150-1984, in care sunt indicate si lungimile minime necesare ale
cordonului de sudura si conditiile de executie.
Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo-termice
sau prin presare) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice.
In cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate
proceda la inlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului. Inlocuirea se va inscrie in planurile
de executie care se include in Cartea Tehnica a constructiei.
Plasele sudate din sarma trasa neteda STNB sau profilata STPB se utilizeaza ori de cate
ori este posibil la armarea elementelor de suprafata in conditiile prevederilor STAS 10107/0-90.
Executarea si utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu reglementarile tehnice in
vigoare.
Pentru asigurarea durabilitatii elementelor prin protectia armaturii impotriva coroziunii si
o conlucrare corespunzatoare cu betonul, este necesara ca la elementele din beton armat sa se
realizeze un strat de acoperire cu beton minim. Grosimea minima a stratului de acoperire se
stabileste prin proiect si se determina functie de: tipul elementului, categoria elementului,
conditiile de expunere, clasa betonului, gradul de rezistenta la foc. Grosimea stratului de
acoperire cu beton in medii considerate fara agresivitate chimica respect prevederile STAS
10107/0-90, iar in medii cu agresivitate chimica respecta reglementarile tehnice speciale.
 
19
 
 

 15.Memoriu tehnic pentru infrastructura si suprastructura


Conform temei proiectului prezenta documentatie cuprinde fisele tehnologice pentru
realizarea unei constructii multietajate S + P + 4E cu destinatia corp laboratoare, atat pentru
infrastructura cat si pentru suprastructura.
INFRASTRUCTURA:
Este realizata cu fundatii izolate, iar intre sirurile A-B, axele 1-2 sunt prevazute si
fundatii continue. Blocurile de fundatii sunt din beton simplu Bc.7,5 iar cuzinetii si diafragmele
din beton armat Bc.15. Placa pardoselii parterului cota ±0,00 se realizeaza din beton Bc.7,5 slab
armat. Armaturile din cuzineti si diafragme sunt din OB.37 iar cele din placa pardoselii parter
sunt din plase sudate OB.37.
Cota terenului natural CTN = - 0,50 m, caracteristicile geotehnice ale terenului se iau de
pe plansa 2c. Umpluturile se realizeaza din balast sub placa subsolului si din pamant in exterior.
Lucrarile pentru infrastructura se incep cu defrisarea terenului in zona amplasamentului,
cu buldozerul. Urmeaza o sapatura mecanizata cu excavatorul de la cota terenului amenajat pana
la cota –3,35 m. Pamantul sapat se transfera cu ajutorul basculantei si se depoziteaza. Urmeaza o
sapatura manuala de 15 cm.
Dupa efectuarea sapaturii urmeaza cofrarea blocului de fundatie. Cofrajele si rigidizarile
se manipuleaza normal sau mecanizat.
Betonarea blocului de fundare si a fundatiei continue se face cu ajutorul autoagitatorului.
Urmeaza cofrarea si armarea cuzinetilor, a diafragmei, a stalpilor.
SUPRASTRUCTURA:
S-a inceput cu intocmirea listei fluxurilor tehnologice pentru suprastructura, care s-a
efectuat pe baza extrasului de antemasuratoare dat in anexa. In aceeasi etapa s-a efectuat si
sectorizarea. Deoarece constructia nu este una simetrica, am optat pentru un sector pe nivel.
Pasul urmator a fost alegerea si calculul utilajelor, a echipamentelor tehnologice si a
mijloacelor de transport pentru suprastructura, pentru aceasta s-a utilizat internetul si fise cu
caracteristicile utilajelor, echipamentelor si ale mijloacelor de transport. Am ales macaraua
pentru constructia data in functie de raza necesara, inaltimea necesara si de sarcina necesara
calculata. Alegerea macaralei s-a facut din “Catalogul utilajelor de ridicat”. In continuare am
determinat numarul necesar al acestor utilaje, echipamente si mijloace de transport, precum si
fluxurile tehnologice la care se folosesc.
La punctul 12 s-a cerut proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice pentru un stalp
central. Am intocmit trei fise pentru fluxurile tehnologice: cofrare si armare stalp, betonare stalp
si montare grinzi prefabricate. Fiecare fisa contine date referitoare la operatiile care compun
fluxul tehologic, descrierea proceselor tehnologice, resursele principale (materiale, personal,
utilaje, mijloace de transport, echipamente tehnologice) si verificarile privind calitatea executarii
lucrarilor.
Pe baza punctului anterior s-a efectuat schema tehnologica pentru suprastructura,
intocmita la scara 1:200 si cotata corespunzator in care se arata succesiunea proceselor
tehnologice care se efectueaza in cadrul fiselor tehnologice descrise la punctual 12. Pe schema s-
au aratat si fluxurile tehnologice pentru un element orizontal, planseu-zona monolita.
In continuare s-a facut proiectarea si calculul cofrajului pentru stalp CSKII parcurgand
trei etape: conformarea cofrajului, stabilirea incarcarilor si in final se intocmeste schita de
alcatuire a cofrajului. Aceasta s-a facut cu ajutorul cataloagelor si al fiselor de utitlizare “Cofraj
pentru stalpi cu caloti CSKII”. Schita de alcatuire a cofrajului s-a intocmit la scara 1:25 si
contine: vedere din fata, o sectiune, legenda cu elementele componente ale cofrajului si numarul
acestora.
             

20
PROIECT PARTEA II-a
I.TEMA PROIECTULUI: Proiectarea tehnologiei de montaj pentru elementele
prefabricate ale unei hale industriale parter, integral prefabricate.
Schemele tehnologice de montaj se intocmesc pentru urmatoarele elemente:
- stalp central si grinda longitudinala
            II.DATELE PROIECTULUI: Varianta structurala de hala se repartizeaza dupa numarul
de ordine din semigrupa, astfel:
- n=9 varianta a II - a
Tot in functie de numarul de ordine din semigrupa se dau tabele cu caracteristicile:
- geometrice ale halei
- elementelor prefabricate care intra in alcatuirea structurii.
            III.CONTINUTUL SI DESFASURAREA PROIECTULUI:
1.Calculul necesarului de elemente prefabricate pe tipuri
           2.Impartirea elementelor prefabricate in urmatoarele categorii:
 a) cele care se pretoarna la obiect in pozitie de montaj
 b) cele care se depoziteaza la obiect inainte de montaj
 c) cele care se aduc sincronizat in timpul montajului
3.Alegerea dispozitivelor si mijloacelor auxiliare necesare manipularii si montajului
elementelor prefabricate
4.Intocmirea fisei cu caracteristicile de montaj ale fiecarui element prefabricat
(partea I)
5.Alegerea utilajelor optime necesare manipularii si montajului elementelor prefabricate
6.Intocmirea fisei cu caracteristicile de montaj ale fiecarui element prefabricat
(partea II)
7.Intocmirea schemelor tehnologice de montaj pentru doua elemente prefabricate
8.Intocmirea schemelor tehnologice de montaj de ansamblu.
         1. CALCULUL NECESARULUI DE ELEMENTE PE TIPURI
Nr. Tipul elementului Nr. buc. Greut [t] Observatii
crt
1. Stalpul S1 12 11,235 preturnat pe santier
2. Stalpul S2 12 13,965 preturnat pe santier
3. Grinda rulanta GR-12 a 30 10,030 preturnata pe santier
4. Grinda longitudinala GL-12 20 10,000 preturnata pe santier
a
5. Element de acoperis Pc-15  45 10,140 depozitat la obiect inainte de
montaj
               
  Calculul greutatii stalpilor:
  S2: 50X70 cm; H=14m; stalpul are 2 vute care  au greutatea 14%G
  G=0.5x0.7x14x2500=12250 daN=122,5 kN; 14%x12250=1715daN=17,15kN
  Gtot=13965 daN
   S1: 50x60 cm; stalpul are o vuta 7%G
   G=0.5x0.6x14x2500=10500 daN; 7%10500=735daN;Gtot=11235daN
 
 
2. IMPARTIREA ELEMENTELOR PREFABRICATE PE CATEGORII
         a) Preturnate la obiectiv in pozitii de montaj: S1, S2, GR-12 a, GL-12 a

21
         b) Depozitate la obiectiv inainte de montaj: Pc-15
 4. INTOCMIREA FISEI CU CARACTERISTICILE DE MONTAJ ALE FIECARUI
PREFABRICAT SI ALEGEREA UTILAJULUI OPTIM MANIPULARII SI MONTAJULUI
ELEMENTELOR PREFABRICATE
 
Nr.                                          Element    UM Stalp central          Grinda
crt Caracteristici              longitudinala GL-12
a
1. Greutate element prefabricat t 13,965 10,000
2. Greutate dispozitiv gd t 0,993 2,763
3. Greutate totala  montaj Gt t 14,958 12,763
4. Inaltime element prefabricat m 14,00 1,25
5. Inaltime dispozitiv de montaj hd m 2,00 4,587
6. Cota elementului pe care se monteaza m - +12,50
7. Diferenta minima cota  ±0.00 si CTN m - -0,30
8. Inaltime de siguranta m 1.00 1.00
9. Inaltimea totala de montaj Ht m 17,00 19,037
10. Tip macara PH 670 TC PH 670 TC
11. Caracteristici Lungime brat m 21,34 21,34
12. macara Rmax / Rmin m 13,72/12,19 13,72/12,19
13. Hmin / Hmax m 18,86/20,90 18,86/0,90
14. Qmin / Qmax t 12,56/15,06 12,56/15,06
15. Caracteristici Ref..montaj m 12,53 12,53
16. montaj Hef.montaj m 19,00 19,50
17. Qef.montaj t 15,00 13,10

           7. INTOCMIREA  SCHEMELOR  TEHNOLOGICE  DE  MONTAJ  PENTRU
DOUA  ELEMENTE  PREFABRICATE
            Elementele prefabricate ce se utilizeaza la realizarea halelor industriale se grupeaza in
doua categorii:
            - elemente principale ce formeaza structura halelor: stalpi, grinzi, ferme, etc caracterizate
prin                
greutati si dimensiuni mari
            - elemente secundare care se utilizeaza la realizarea inchiderii balcoanelor, pane, placi de
acoperis,          chesoane, panouri de pereti etc. caracterizate prin greutati si dimensiuni reduse.
            Montarea elementelor prefabricate necesita utilaje cu capacitati mari de ridicare, la
inaltimi corespunzatoare. Elementele secundare necesita utilaje cu capacitate de ridicare mai
redusa.
            Pentru montarea efectiva s-a utilizat macara pe pneuri PH 670 TC si autocamion cu
platforma joasa in cazul grinzilor longitudinale care se monteaza direct din mijlocul de transport,
spre deosebire de stalpi care se monteaza de la sol.
            S-a utilizat metoda diferentiala care consta in montarea succesiva a
elementelor. Avantajele metodei constau in faptul ca avand toti stalpii montati, verificarea si
corectarea pozitiei lor este mai usor de efectuat inainte de monolitizarea imbinarilor. De
asemenea montarea elementelor in circuite separate permite o utilizare rationala a macaralelor in
montaj, alegand pentru fiecare circuit utilajul cel mai potrivit pentru grupa elementelor ce se
monteaza.
            Metoda prezinta dezavantajul ca mareste durata de executiei a constructiei prin
intarzierea demararilor celorlalte lucrari ca: zidarie, pardoseli, etc., de asemenea, prin faptul ca
utilajele sunt nevoite sa revina de doua-trei ori in aceeasi zona, se mareste lungimea traseului
parcurs, etc.
22
23