Sunteți pe pagina 1din 2

optional optional optional optional optional optional optional optional optional

PROIECT DIDACTIC

CLASA a IX-a
PROPUNATOR:
DISCIPLINA: Educatia pentru sanatate
SUBIECTUL : Consumul si abuzul de substante
TIPUL DE LECTIE : Insusirea de noi cunostinte
SCOPUL: Participantii sa dobandeasca informatii corecte legate de consumul de substante si
consecintele acestuia pentru formarea atitudinilor preventive si identificarea comportamentelor
riscante.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1 – sa cunoasca diferitele tipuri de droguri si sa le definineasca


O2 – sa cunoasca efectele drogurilor asupra organismului
O3 – sa-si insuseasca termeni specifici consumului si abuzului de substante nocive
O4 – sa aplice notiunile insusite dupa parcurgerea cunostintelor
O5 – sa enumere si sa compare stadii din evolutia consumului de droguri
O6 - sa cunoasca serviciile carora li se pot adresa in cazul consumului

STRATEGIA DIDACTICA:

a. METODE SI PROCEDEE: conversatia, explicatia, observatia,


b FORME DE ORGANIZARE: activitate frontala combinata cu activitate individuala si de
grup.
c. RESURSE: - capacitatile de invatare ale elevilor
- cunostintele insusite in anii de studiu anteriori cu privire la consumul de substante
nocive
- abilitati de folosire a internetului, mass-media, urnale, reviste pentru insusirea de
noi cunostinte.
d. MIJLOACE DIDACTICE:manual de Educatie pentru sanatate, coli de hartie, marcar,
referate despre tipurile de droguri si efectele lor asupra organismului.
Strategia didactica
Obiec. Etapele Continutul stiintific al lectiei Evaluare
Metode/ Miloace
lectiei/durata
procedee didactice

Organizarea Notarea absentelor, stabilirea ordinii, asigurarea


clasei- 1 min. celor necesare lectiei

Captarea „Ai grija de sanatate, de vrei sa le faci pe toate” Observatia Reviste


atentiei-5 min „Fi increzator in tine si vei reusi” Desene
Desene Referate
Poezii Povestiri

Anuntarea Consumul si abuzul de substante.Drogurile


subiectului si - tipuri, stadii din evolutia consumului ed
obiectivelor- droguri, servicii de referinta, cuvinte
2 min cheie,concluzie
TIPURI DE DROGURI
O1 Dirijarea - Material de distribuit despre droguri, definire Conversatia Material Fisa de
procesului de si efectele lor –individual, perechi, grup Observatia informativ lucru
sistematizare - Verificarea raspunsurilor Referate
a
cunostintelor CUVINTE CHEIE:
- 35 min - Completarea unui rebus

O2 STADII DIN EVOLUTIA CONSUMULUI DE formativa


DROGURI
- EXPERIMENTAL
- FOLOSIT REGULAT
- DE PREOCUPARE
O3 Intrebari cheie: DE CE?
CE?
CAND?
ALEGERE/Decizie
LIBERTATE DE ALEGERE/Control
O4
SERVICII:- Cui ma adresez?
 FAMILIEI
O5  MEDICULUI
 PSIHOLOG Conversatie
 ORGANIZATII
NONGUVERNAMENTALE
CONCLUZIE:Informatie/putere/decizie/control/
sanatate

Obtinerea - Elevii „se lanseaza”intro campanie antidrog Individuala


performatei- prin formularea unui motto, realizare de afise, Grup
7 min pliante, etc.