Sunteți pe pagina 1din 2

1. Cu cine fă ră frică 2.

Cu zâ mbet şi lumină
Fă cut-am primii paşi M-aşteaptă zi de zi
Cu cine-am strâ ns bră nduşe M-ajută , mă alină
Bujori şi toporaşi, Mă -nvaţă a tră i
Cine poveşti frumoase Cu glasul gingaş, dulce
Cu drag îmi povestea Mereu mă va ghida
Iubita mea mă icuţă Iubita mea mă icuţă
Frumoasa mama mea Frumoasa mama mea

Cocoşei şi găinuşe
1. Să dansă m noi toţi cu foc
Cu cocoşul la un loc
Cocoşele cocoşel
Pintenel şi frumuşel

2. Gră uncioare noi ciupim


Cocoşelul îl servim
Cocoşele cocoşel
Pintenel şi frumuşel

3. Tu la vulpe nu te duce
Creasta ea o să -ţi mă nâ nce
Cocoşele cocoşel
Pintenel şi frumuşel

4. Cocoşele fră ţioare,


Să -ţi iubeşti tu surioara
Cocoşele cocoşel
Pintenel şi frumuşel

Mamă, scumpa mea


1. Dimineaţa în zori 2. Ziua toată -a trecut
Eu câ nd mă trezesc Iar a înserat
Mamei de multe ori Pe mă mica-am văzut
Cu drag îi vorbesc Ş i m-am bucurat

R. : Mamă scumpa mea,


Tare te iubesc
Ş i un cîntec dulce
Vreau să -ţi dă ruiesc.
Fiecare pui are mama lui

1. Fiecare pui are mama lui,


Ş i eu tot aşa am mă mica mea
Sunt un puişor mic şi gă lbior
Pe mă mica eu o iubesc mereu.

2. Foicică dulce poamă


Toată lumea are mamă
Mielul, iedul, ursulică ,
Puiul cel de râ ndunică .
Mielul, iedul, ursulică ,
Puiul cel de râ ndunică .

3. Fuge noaptea şi dispare


La tot puiul bine-i pare
Că din nou e dimineaţă
Ş i-şi vede mama la faţă .
Că din nou e dimineaţă
Ş i-şi vede mama la faţă .