Sunteți pe pagina 1din 2

Cele 10 urgii ale Egiptului Antic

1. Lovirea Nilului - contestarea şi înfrâ ngerea lui Hapi, zeul fertilită ţii şi al Nilului

2. Broaştele - contestarea şi înfrâ ngerea lui Heqet, zeiţa broască a fertilită ţii, aflată în strâ nsă
legă tură cu inundarea anuală a lui Hapi, zeul Nilului (Hecate, zeiţa vră jitoriei, în panteonul grec)
3. Pă duchii - transformarea pămâ ntului în pă duchi reprezintă contestarea şi înfâ ngerea zeului
Geb, zeul pă mâ ntului, care fă cea recoltele să încolţească (fig. Nut, zeiţa cerului, şi Geb, zeul
pămâ ntului, cu un şarpe în loc de cap)

4. Muştele - muştele care invadau Egiptul şi distrugeau ţara nu au putut fi oprite de că tre Khepri,
zeiţa protectoare cu cap de muscă , contestarea şi înfrâ ngerea acestei zeiţe