Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume:…………………………. Data: ………….

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


ŞTIINŢE ALE NATURII
CLASA A IV-A
1. Uniţi cu o linie:
CORPURI CU VIAŢĂ

CORPURI FĂRĂ VIAŢĂ

2. Completează spaţiile punctate, astfel încât enunţurile să fie adevărate.


o În jurul nostru există corpuri ........................., dar şi corpuri ................................ .
o Corpurile în stare................................au formă şi volum propriu.
o Corpurile în stare................................curg şi iau forma vasului în care sunt puse.
o Corpurile în stare................................ se împrăştie uşor prin aer.

3. Care organ de simţ asigură :


auzul ( ____________ )
văzul ( ____________ )
mirosul ( ____________ )
gustul ( _____________ )
pipăitul ( ___________ )

4. Alege varianta corectă de răspuns :


 Pompează sângele în tot organismul.
a) stomac b) rinichi c) inima

 Au rol în respiraţie.
a) schelet b) plămâni c) rinichi
 Au rol în eliminarea substanţelor toxice din organism.
a) rinichi b) inima c) plămâni

5. Adevărat sau fals ?


Mamiferele nasc pui vii pe care îi hrănesc cu lapte. ( )
Păsările au corpul acoperit cu solzi. ( )
Peştii se deplasează cu ajutorul înotătoarelor. ( )
Păstrăvul este o reptilă. ( )

6. Treceţi în tabel următoarele corpuri după starea de agregare:


măr, oţet, bancă, aer, lapte, floare, oxigen, cerneală, abur.

Stare solidă Stare lichidă Stare gazoasă

7. Scrie câte trei exemple de:

Mamifere Reptile Păsări Insecte

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ ŞTIINŢE ALE NATURII


CLASA A IV-A
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Descriptori de performanţă:
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
1. - Răspuns corect şi complet: - Răspuns parţial - Răspuns parţial
Stabileşte apartenenţa celor corect: Stabileşte apartenenţa corect: Stabileşte
opt corpuri la categoria a 4-6 corpuri apartenenţa
corespunzătoare; la categoria corespunzătoare; a 2-3 corpuri
la categoria
corespunzătoare;
2 Răspuns corect şi complet: - Răspuns partial - Răspuns partial
completează corect corect: completează corect: completează
enunţurile cu cele 5 cuvinte- enunţurile cu 3-4 cuvinte. enunţurile cu 2-3 cuvinte.
lipsă;
3 Răspuns corect şi complet: - Răspuns partial - Răspuns partial
scrie cele 5 organe de corect: scrie corect 3-4 corect: scrie corect 1-2
simţ corespunzătoare organe de simţ; organe de simţ;
simţurilor;
4 - Răspuns corect si complet: - Răspuns partial - Răspuns partial
alege trei variante corecte de corect: alege 2 variante corect: alege 1 variantă de
răspuns; corecte de răspuns; răspuns;
5 Răspuns corect şi complet: - Răspuns parţial corect: - Răspuns parţial
stabileşte valoarea stabileşte valoarea corect: stabileşte valoarea
corectă de adevăr pentru 4 corectă de adevăr pentru 2-3 corectă de adevăr pentru un
enunţuri; enunţuri; enunţ;
6 - Răspuns corect şi complet: - Răspuns partial - Răspuns parţial
grupează corespunzător în corect: grupează corect: grupează
tabel cele 9 corpuri; corespunzător în tabel 5-7 corespunzător în tabel 2-3
corpuri; corpuri;
7. Răspuns corect şi complet: - Răspuns parţial - Răspuns partial
scrie câte trei exemple corect: scrie câte trei corect: scrie trei exemple
pentru cele 4 grupe de exemple pentru 2-3 grupe de pentru o grupă de animale;
animale; animale;

EVALUAREA FINALĂ

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL

Rezolvă 5-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinatie apropiată FOARTE BINE
acesteia, stabilită de învătător, după analiza holistică a testului ;
Rezolvă 2-4 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinatie BINE
apropiată acesteia, stabilită de învătător, după analiza holistică a testului ;
Rezolvă 1-2 itemi cu FB, 1-2 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinatie SUFICIENT
apropiată acesteia, stabilită de învătător, după analiza holistică a testului ;

Şcoala Gimnazială Milcovul


TABEL CENTRALIZATOR
privind rezultatele obţinute la testul de evaluare iniţială

DATA:
CLASA: a IV-a
OBIECTUL: Ştiinţe ale Naturii

ITEMII DE EVALUARE:
I1• să stabilească apartenenţa unui corp la categoria corespunzătoare( cu viaţă/fără viaţă);
I2• să completeze spaţiile punctate, astfel încât enunţurile să fie adevărate;
I3• să scrie corect organele de simţ corespunzătoare simţurilor;
I4• să aleagă varianta corectă de răspuns;
I5• să stabilească valoarea corectă de adevăr a enunţurilor;
I6• să grupeze în tabel corpurile după starea de agregare;
I7• să scrie câte trei exemple de mamifere/reptile/păsări/insecte.

REALIZAREA OBIECTIVELOR

Nr. O1 O2 O3 O4 O5 O6
obiectivelor
de evaluare
Nr. de elevi FB – FB – FB – FB – FB – FB –
care au B– B– B– B– B– B–
realizat S– S– S– S– S– S–
obiectivul
Nr. de elevi I– I– I– I– I– I–
care nu au
realizat
obiectivul

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA TESTUL DE EVALUARE

Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Nr. de elevi
% % % % %