Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

REBUS:

1. Cuvântul ,,carte” este ca parte de vorbire........


2. „Ioana” este un substantiv.......
3. Substantivul...........denumește ființe, lucruri și fenomene ale naturii de același fel.
4. Partea de vorbire care arată însușirea unui substantiv se numește...............
5. Cuvântul „eu” este ca parte de vorbire............
6. Pronumele „tu” este la numărul.....................
7. Antonimul cuvântului „scurt” este...........................
8. Antonimul cuvântului ,,coboară” este ..............
9. Silaba este formată din sunete sau/și .......................

9
SĂ NE AMINTIM!

1. Ce este numeralul? Mai cunoaștem și alte părți de vorbire flexibile, dar neflexibile?
2. Transcrieți cu litere numeralele cardinale corespunzătoare cifrelor date: 11, 12, 20, 40
și 92.
3. Transformă în numerale ordinale următoarele numerale cardinale: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,
12 și 30.
4. Identifică numeralele din următorul fragment:
„Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, iaca un al treilea drumeț, necunoscut, îi
ajunge din urmă și se oprește lângă dânșii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i deie și lui
ceva de mâncare, căci e tare flămând și n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde
cumpăra.
- Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin;
căci mila Domnului! Unde mănâncă doi mai poate mânca și al treilea.
(,,Cinci pâini” de Ion Creangă)
5. Identifică numeralele cardinale simple și pe cele compuse din fragmentele următoare:
,, Amu cică era odată într-o țară un crai, care avea trei feciori.
(,,Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă)
„ Pe lângă celelalte trebi grădinărești, slujba lui de căpetenie fu ca să facă în fiecare zi
câte douăsprezece mănunchiuțe de flori, și în fiecare dimineață să le dea la cele douăsprezece
domnițe, fete ale împăratului, când vor ieși din casă spre a se plimba prin grădină.”
(,,Cele douăsprezece fete de împărat și palatul cel fermecat” de Petre Ispirescu)

6. Precizează ce tip de numerale sunt în textul următor:


„Eram cinci inși la precupeața Lenca Liuchici și aveam două paturi și o masă, iar
Huțu se culca pe jos, fiincă taică-său îi adusese o saltea cu paie, două perini, o velință, trei
rânduri de albituri, două pâini mari, un săculeț de fasole, altul cu făină de mămăligă și o
bucată de slănină, ca să-i fie pe două săptămâni. În prima săptămână a fost mai greu. Seca
Lenca avea două fete și un copil.”
(,,Budulea Taichii” de Ioan Slavici)

7. Să ne amintim câteva din cele mai frumoase basme, completând următoarele titluri
sau expresii din basme cu numeralele potrivite:
„Albă ca zăpada și cei........................pitici”
,,Cele .............................................fete de împărat și palatul cel fermecat”
,,Balaurul cel cu ...........................................capete”
„Ali-Baba și cei................................... de hoți”
„Cei...........................purceluși”
,,.........................feți cu stea în frunte”