Sunteți pe pagina 1din 6

Numele…………………………………................. Data …………………...

Test de evaluare inițială


Matematică-clasa a IV-a

1. Scrie:

a) cu cifre numerele:
-două sute treizeci și șapte________
-patru mii optzeci și unu _______
-opt mii nouă sute nouăzeci și patru ______
b) scrie cu litere:
89-
6254-
8091-

2.Completați șirurile cu numerele care lipsesc.


a) 2407,2408, _______,________,________ .
b) 8904, 8906, ________,________,________ .
c)________,_________,________, 675, 680.

3.Compară perechile de numere date.

2567 2789 ; 7089 7068 ; 345 435 ; 9998 10000 ; 567 567.

4.Află:
a) numărul de 9 ori mai mare decât 5 ____________________
b) numărul de 4 ori mai mic decât 36 _______________________
c) numărul cu 6 mai mic decât 40 __________________________
d) numărul cu 10 mai mare decât 99 _________________________
e) suma numerelor dintre produsul numerelor 3 și 8 și 567___________________________
f) suma dintre câtul numerelor 27 și 9 și produsul numerelor 4 și 6
______________________________________________________________

5. Află numerele necunoscute:

a x 4 = 96 81 : b = 3 c : 9 = 48 d - 36= 465
a=……………… b=……………… c=………………. d=……..……….
a=……………… b=……………… c=………………. d=……..……….
P:………………. P:………………. P:………………. P:………………
6.Efectuează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:
36 : 6 + 7 x 8 + 5 x 4 - 15 =
= ...................................................................................
=.....................................................................................
=.....................................................................................
=....................................................................................

34 x 4 –( 22: 2 x 5-10)=
=..........................................................................
=.......................................................................
=....................................................................
=......................................................................
=.....................................................................

1 2 3
7. Reprezintă prin colorare fracțiile , și .
2 4 3

8.Alege varianta corectă:


 Unitatea principală pentru măsurarea lungimilor este:
a) kilogramul b) litrul c) metrul
 Unitatea principală pentru masa corpurilor este:
a) metrul b) leul c) kilogramul
 O oră are:
a) 60 minute b) 50 minute c) 30 minute
 Unitatea principală pentru capacitatea vaselor este:
a) gramul b) litrul c) kilogramul

9.Rezolvă următoarele probleme:


a) Ionuţ cumpără 3 caiete a 12 lei bucata şi o carte pentru care plăteşte 21 lei. Ce rest
primeşte dacă are o bancnotă de 100 lei?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Intr-un depozit erau 452 de calculatoare.Din ele s-au distribuit la 8 şcoli câte 19
calculatoare. Jumătate din rest au fost distribuite liceelor.Câte calculatoare au rămas?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Test de evaluare inițială

Data
Clasa a IV-a
Disciplina: matematică
Itemii probei:
Itemul 1 -să scrie cu litere/ cifre numere date
Itemul 2- să completeze șiruri de numere
Itemul 3- să compare perechi de numere
Itemul 4-să scrie operații și să calculeze conform terminologiei utilizate
Itemul 5- să afle numere necunoscute
Itemul 6-să efecueze exerciții cu respectarea ordinii efectuării operațiilor
Itemul 7-să reprezinte, prin desen, fracții solicitate
Itemul 8-să aleagă variant corectă
Itemul 9-să rezolve probleme

Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Itemul 1 -scrie corect șase numere -scrie corect patru numere -scrie corect două
numere
Itemul 2 -completează corect trei -completează corect două -completează corect un
șiruri șiruri șir
Itemul 3 -compară corect cinci -compară corect patru -compară corect trei
perechi de numere perechi de numere pereche de numere
Itemul 4 - rezolvă core ct șase -rezolvă corect patru -rezolvă corect două
cerințe cerințe cerințe
Itemul 5 -află corect patru numere -află corect trei numere -află corect două
necunoscute necunoscute numere necunoscute
Itemul 6 -efecutează corect două -efectuează corect un -efectuează un exercițiu
exerciții exercițiu, greșește la al
doilea( o greșeală)
Itemul 7 -reprezintă corect, prin -reprezintă corect, prin -reprezintă corect, prin
desen, trei fracții desen, două fracții desen, o fracție
Itemul 8 -alege patru variante -alege trei variante corecte -alege două variante
corecte corecte
Itemul 9 -rezolvă corect cele două -rezolvă corect o problemă, -rezolvă corect o
probleme are o greșeală la a doua problemă
Înregistrarea rezultatelor testului
Matricea item- elev
Matematică- clasa a IV-a

Numele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Calificativ general


Bolboaşă Sebastian
Buglea Elena
Bornescu Bianca
Caraman Dumitru
David Mihai
Dumitru Andreea
Folea Elena
Gorodeţchi Ciprian
Ilie Raema
Lipan Florentina
Marica Andreea
Marica Cosmin
Petre Alin
Sava Andreea
Sahanschi Geanina
Stănescu Cristian
Tulbure Ana Maria
Maxim Marian
Vişan Georgiana
Nicolae Anişoara

Realizarea itemilor:

Itemi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Nr. elevi care FB
l-au realizat B
S
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi
Concluzii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Măsuri de ameliorare:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________